Jelenlegi hely

Proiectul „Internet în şcoala ta”

În vedrea semnări contractului aferent proiectului „Internet în şcoala ta. Conectarea la internet broadband a unităților școlare din zona rurală și mic urbană” vă solicităm că fiecare școală beneficiară a proiectului să transmită:
- Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul local la zi.
- Certificatul de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor la stat.
Certificatele de atestare se depun la I.S.J Covasna - Informatizare la dl. Bodi Attila - Botond până la data de 31.01.2012 ora 12:00