Jelenlegi hely

Concurs Directori 2021

Lista validată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Covasna cuprinzând cadrele didactice care au fost declarate reușite la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile școlare ale județului Covasna.

În conformitate cu prevederile art. 14 din Procedura operațională ME nr. 34362/ 25.10.2021, afișăm lista cu rezultatele finale ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învăţământ preuniversitar din județul Covasna.

Menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 din Procedura operațională ME nr. 35801/ 07.12.2021, în data de 13 decembrie 2021, candidații declarați promovați pentru mai multe funcții de conducere, depun/ transmit electronic la registratura IȘJ Covasna, în intervalul orar 10:-00-12:00 (adresa de e-mail office@isj.educv.ro), opțiunea pentru o singură funcție. OPȚIUNEA TREBUIE TRIMISĂ NUMAI DE CĂTRE ACEI CANDIDAȚI CARE AU FOST DECLARAȚI PROMOVAȚI PENTRU MAI MULTE FUNCȚII DE CONDUCERE.

P.O. 35801/07.12.2021 privind declararea candidatului reușit pentru candidații care au optat pentru aceeași funcție si nu pot fi ierarhizați.

 

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 06.12.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 02.12.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 26.11.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 25.11.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 24.11.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 23.11.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 22.11.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 19.11.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 18.11.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 17.11.2021

Rezultatele obținute la probele de interviu susținute în data de 16.11.2021

Programarea candidaților pentru proba de interviu

Anunț privind depunerea contestațiilor pentru proba de interviu

Centrul desemnat pentru desfășurarea probei de interviu este Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Adresa locației: Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeş nr. 15/C

Lista cu situații problemă proba de interviu

Lista candidaților pentru fiecare unitate școlară și pentru fiecare categorie de funcții, conform art 16 alin. (3) după verificarea îndeplinirii condițiilor specifice, respectiv existența documentelor obligatorii (republicat)

Rezultate FINALE obținute la proba scrisă sesiunea specială (28 oct)

Rezultate obținute la proba scrisă sesiunea specială (28 oct)

Procedura operațională privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Ref. înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea de învățământ la care candidează și pentru proba de interviu

Rezultate finale obținute la proba scrisă

Rezultate obținute la proba scrisă

Contestațiile se pot depune în perioada 15-17 Oct 2021, în format electronic (semnat și scanat) prin email la office@isj.educv.ro folosind modelul de contestație

În atenția candidaților 

OME 4597/2021 - Calendarul concursului

Centrul special pentru desfășurarea probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori / directori adjuncți, din data de 15.10.2021

  • Unitatea de învățământ nominalizată : LICEUL TEORETIC"MIKES KELEMEN"
  • Adresa : Str. Kriza János nr.1-3, Sfântu Gheorghe

Procedura_proba_scrisa_concurs_directori_directori_adj

Rezultate evaluare dosare

Informații utile privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Lista candidaților admiși, respectiv respinși din județul COVASNA la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat după finalizarea etapei de verificare a dosarelor de înscriere

Precizări 1