Jelenlegi hely

SIIIR

Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România

SC0, Cost Standard 2020 în SIIIR

Termen: 10.10.2019 ora 12:00

 

Detalii în adresă.

 

Mențiuni:

-Atenție deosebită la numărul de elevi cu CES. Dacă un elev are certificat CES și este intr-o clasă de învățământ de masă atunci intră la categoria "integrat".

-Urban/Rural se referă la mediul unității de învățământ cf. nomenclatorului SIRUTA elaborat de INSSE. Astfel satele arondate orașelor se consideră mediul Urban.

-Datele completate sunt cele actuale, în momentul completării lor.

 

Raport cereri On-Line în Clasa Pregătitoare

SIMAVI a adăugat un nou raport în SIIIR, modulul Înscriere în Învătământul Primar:

Cod 529 - Export cereri inscriere online parinti - inscriere.edu.ro

 

Atenție la rularea acestui raport trebuie să selectați anul școlar 2020-2021.

Revenire completare SIIIR

Mesaj de la SIMAVI (fost Siveco):

"Vă informez că am adăugat, la solicitarea MEC, opțiunile Exmatriculat cu drept reînscriere și Corigent pe lista de status-uri privind asocierea elevilor la formațiune.
De asemenea, am adăugat status-ul Exmatriculat cu drept reînscriere și pe lista de status-uri privind închiderea asocierilor elevilor la unitate."

Astfel cei care au una din cazurile amintite mai sus pot să selecteze acest status pentru elevi.

Modificări SIIIR

Rezumatul scurt al operațiunilor de executat în ordinea importanței:

Corecturi denumiri localități rețea 2019-2020

În urma analizelor am depistat și am corectat unele probleme în denumirile unor unități de învățământ din rețeaua școlară.

Astfel am corectat denumirile unităților din următoarele localități să coincidă cu hotărârile consiliilor locale:

Catalina,

Malnaș,

Malnaș Băi,

Vârghiș

Pentru o verificare mai riguroasă vom trimite mâine o situație în Registrul On-Line ref. la rețeaua școlară.

Corecturi Cost Standard SIIIR

Am efectuat mai multe corecturi în Costul Standard, în special la unitățile unde s-a greșit coloana urban/rural.

O altă sursă de erori este problema discutată la ședința de directori ref. la calculul cost standard la nivel preșcolar.

Astfel următoarele unități au declarat numere de copii în plus în costul standard la nivelul preșcolar:

Stare completare Cost Standard SIIIR

La ora 11:30 următoarele unități nu au completat situația Cost Standard în SIIIR cf. adresei 7329 din 07.10.2019.

LIC. TEHN. "PUSKÁS TIVADAR" SFÂNTU GHEORGHE

După ce unitățile susmenționate completează situația, vom proceda cu verificarea datelor și corelarea Lista elevi - SC0 - Cost Standard

Având în vedere că aceste cifre determină bugetul pentru cheltuieli de personal și materiale pe anul 2020, rog seriozitate maximă.

Anul școlar 2019-2020 în SIIIR

SIIIR a fost inițializat pentru anul școlar 2019-2020.

Asta înseamnă că în modulul "Managementul Elevului":

Transferuri SIIIR între ani școlari

Conform precizărilor Siveco, transferurile în timp de vacanță se fac astfel:
 
În unitatea din care se transferă elevul se face promovarea fără formațiune viitoare, se închide asocierea la unitate cu status Transferat în altă unitate din meniul Listă elevi apoi se poate înmatricula elevul în noua unitate folosind meniul Înmatriculare elevi – Cazuri deosebite.

Situație efectuare promovare SIIIR

În data de 19.08.2019 ora 9:28 situația unitătilor care nu au finalizat promovarea elevilor în SIIIR

Număr promovări neefectuate pe nivele:

Situație efectuare promovări SIIIR

Situația promovărilor în SIIIR la 19.07.2019 ora 9:30

Sunt verificate doar nivelurile primar, gimnazial și liceal

Lista unităților care nu au încheiat situația la 100%:

Promovare elevi SIIIR

Vă reamintim că termenul pentru promovarea elevilor din SIIIR a fost 5 zile după finalizarea cursurilor. Termen care a fost extins de către MEN la 1 iulie.

În urma analizelor am constatat că mai multe unități nu au finalizat promovarea elevilor.

În urma promovărilor nu trebuie să existe elevi cu starea de "Situație școlară deschisă" în clasele unde s-au sfârșit cursurile.

Se pot verifica elevii cu situația deschisă prin rularea raportului "449 - Elevi cu asocieri la clasă deschise" din modulul Managementul Elevului -> Rapoarte

Precizări promovare SIIIR

Situațiile speciale se promovează astfel:

1. Corigent - neîncheiat (după examenul de corigențe devin Promovați sau Repetenți)

2. Repetent la cerere - neîncheiat ( se dezasociază cu starea de retras la cerere, se va reasocia în anul școlar următor )

3. Retras la cerere - neîncheiat ( se dezasociază cu starea de retras la cerere)

4. Repetent fără drept de reînscriere - neîncheiat (  se dezasociază cu starea de Risc de abandon )

Promovare elevi SIIIR

Vă rugăm ca până la 1 iulie 2019 (termen dat de MEN) să efectuați operațiunile de generare a formațiunilor și promovarea elevilor în SIIIR conform ghidului atașat.

Aceste operațiuni vizează doar PROMOVAREA elevilor așadar nu se aplică cazurilor de înscrieri (grădiniță, clasa preg), reînscrieri (grădinițe) și admiteri (liceu).

Înmatricularea acestor cazuri deosebite se va efectua doar după ce SIIIR va fi trecut în noul an școlar de obicei după 1 Septembrie.

Oldalak

Feliratkozás RSS - SIIIR csatornájára