Jelenlegi hely

Inspector de limbi moderne

Rezultate finale la proba scrisă a etapei județene a Olimpiadei Naționale de limba engleză Informații cu privire la desfășurarea probei orale - liceu

Conform art. 12 (3) b), la nivel liceal, pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, competiția constă într-o probă scrisă și o probă orală pentru elevii care au obținut punctajul de minimum 95 puncte la proba scrisă. Nota finală este media aritmetică dintre suma punctajelor obținute la cele două probe.

Rezultate Olimpiada județeană de limba engleză

Eventualele contestații se vor transmite la ISJ Covasna prin email la adresa office@isj.educv.ro. Cererile semnate de elevi și părinții acestora (pentru elevii minori) se vor scana și se vor transmite la adresa indicată, luni, 18.03.2024, între orele 9.00 - 14.00. Cererile care nu se încadrează în acest interval orar nu se iau în considerare.

Rezultate după contestații la Olimpiada de limba engleză - etapa locală

Vă transmitem alăturat rezultatele în urma reevaluării lucrărilor scrise la Olimpiada de limba engleză, etapa locală, pentru zona Sfântu Gheorghe.

Pentru zona Târgu Secuiesc, rezultatele au fost afișate la unitatea organizatoare și transmise profesorului pregătitor.

În zonele Covasna, Baraolt și Întorsura Buzăului, nu s-au depus contestații.

Rezultate etapa locală a Olimpiadei de limba engleză - corectare Întorsura Buzăului

Dintr-o eroare regretabilă, pentru zona Întorsura Buzăului a fost postat centralizatorul în urma etapei pe școală. Revenim cu situația la etapa locală din 09.03.2024.

Rezultate etapa locală a Olimpiadei de limba engleză

Eventualele contestații se vor transmite luni, 11 martie 2024, între orele 8.00 -12.00, electronic, pe adresele de email ale secretariatelor unităților în care s-a desfășurat concursul, după cum urmează:

 Colegiul National Szekely Miko: titkarsag@szekelymikokollegium.ro

Școala Gimnazială ”Turoczi Mozes”: turoczi_mozes@yahoo.com

Liceul ”Korosi Csoma Sandor”: korosicss@yahoo.com

ANUNT IMPORTANT în atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor (titularizare) - LIMBA ENGLEZĂ

Vă aducem la cunoștință că este absolut necesar ca acei candidați care au solicitat susținerea unei probe de limbă de predare să se prezinte pentru susținerea acestei probe - probă orală (interviu).

În urma modificărilor legislative survenite în contextul grevei, aceste probe se reprogramează în data de 13.06. 2023, pentru TOȚI CANDIDAȚII care susțin proba scrisă la limba engleză, la LIceul Tehnologic ”Gabor Aron” Tg. Secuiesc, conform tabelului atașat.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Inspector de limbi moderne csatornájára