Jelenlegi hely

Olimpiada de Matematică ”Olimpiada Satelor din România” - etapa județeană, 16 martie 2024

Rog secretariatele unităților de învățământ să anunțe profesorii de matematică din decizia atașată să consulte această postare pe site!

În atenția profesorilor de matematică!

Olimpiada de Matematică ”Olimpiada Satelor din România” pentru clasele V-VIII - etapa județeană se va desfășura sâmbătă, 16 martie 2024, la Liceul Teologic Reformat din Sf.Gheorghe, cu începere de la ora 10:00

Aveți atașată decizia de numire comisiei de organizare, de evaluare și de soluționare a contestațiilor, precum și criteriile de calificare pentru etapa națională.

Vor fi prezenți la unitatea de învățământ mai sus menționată:

- la ora 9:30 – Membrii subcomisiei de organizare (conform deciziei) și elevii participanți

Obs. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev cu poză și vizat pentru anul școlar în curs, pentru elevii cu vârsta sub 14 ani

- la ora 11:30 – Membrii subcomisiei de evaluare (conform deciziei) 

Durata probei scrise este de 2 ore pentru toate clasele.