Jelenlegi hely

január 2019

ERASMUS+ KA 1 _TERMEN PRELUNGIT!

Termenul de depunere a candidaturilor pentru proiectele Erasmus+ (inițial - 5 februarie) s-a modificat. 

Noul termen este 12 februarie 2019, ora 13.00 (ora României).

SELECȚIE PROFESORI MENTORI PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI ”Motivație, stabilitate și competență!” [MSC-EDU]

Inspectoratul Școlar Județean Covasna implementează proiectul  Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizate [MSC-EDU], POCU/73/6/6/106918, cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman  2014-2020, cod apel: POCU/73/6/6/Îmbunatățirea competențelor personalului didactic din învațământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, componenta 1: Programul PROFESORI MOTIVAȚI ÎN Ș

Oldalak