Jelenlegi hely

Bacalaureat 2023

Rezultatele finale au fost publicate pe bacalaureat.edu.ro

Calendar Iunie-Iulie 2023

29 mai—7 iunie 2023

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

2 iunie 2023

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12—14 iunie 2023

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

14—15 iunie 2023

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

14—16 iunie 2023

Evaluarea competențelor digitale — proba D

19—21 iunie 2023

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

26 iunie 2023

Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

27 iunie 2023

Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

28 iunie 2023

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

29 iunie 2023

Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

3 iulie 2023

Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00—18.00

4—6 iulie 2023

Rezolvarea contestațiilor

7 iulie 2023

Afișarea rezultatelor finale