Eşti aici

SITUAŢIE MECTS!!!!!!!!!!!!!!

Urmare adresei MECTS nr.62047/2012 vă rugăm să ne comunicaţi

în scris (numai dacă aveţi cazul), situaţii excepţionale în care se află

elevii de cetăţenie română, refugiaţi din R.A.Siriană, care au frecventat

 în R.A.Siriană clase din învăţământul preuniversitar pentru care nu

deţin documente de absolvire valabile, prin urmare CNRED nu poate

face echivalarea, Ministerul Educţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

a hotărât rezolvarea situaţiilor respective.

                                                   TERMEN 17 OCTOMBRIE 2012