Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 29 de minute 45 de sec

Rezultate înregistrate la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat (înainte de contestații)

Vin, 15.10.2021 - 21:45
15 Oct 2021

Astăzi, 15 octombrie 2021, s-a desfășurat proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Au fost validați pentru a participa la concurs 9.110 de candidați, s-au prezentat și au finalizat proba 8.627 de candidați (94,7%). Dintre aceștia, 5.676 de candidați au promovat proba scrisă în această sesiune (65,8%), înainte de contestații, obținând cel puțin nota 7.

Niciun candidat nu a fost eliminat din concurs.

Județele cu cele mai bune rezultate sunt Cluj (93%), Sălaj (81%) și Mureș (78%). În Municipiul București au promovat proba scrisă 64% dintre candidați.

Rezultate mai mici sau relativ egale cu 50% s-au înregistrat în județele Mehedinți (44%), Călărași (45,1%) și Satu Mare (50,3%).

Distribuția pe note este următoarea:

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind situația epidemiologică din unitățile de învățământ preuniversitar (13 octombrie 2021)

Mie, 13.10.2021 - 17:44
13 Oct 2021

Conform informațiilor centralizate pe baza raportărilor din unitățile de învățământ preuniversitar, astăzi, 13 octombrie 2021, se înregistrează următoarea situație epidemiologică: 

 • Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 16.316;
 • Angajați din învățământ confirmați Covid-19: 5.425 de persoane;

 • Unități cu activitatea față în față suspendată integral ca urmare a aplicării art. 3 alin. 2 din ordinul comun (solicitare a unității și aprobare ISJ/ISMB): 262;
 • Unități de învățământ integral în sistem online în urma aplicării art. 6 alin. 2 din ordinul comun (cel puțin 50% din nr. de clase suspendate): 135;
 • Unități de învățământ integral în sistem online în urma aplicării art. 6 alin. 9 din ordinul comun (ancheta DSP, hotărâre CJSU): 85;
 • Unități de învățământ cu activitatea față în față, dar care au cel puțin o clasă/grupă în sistem online: 3.342;
 • Copii/elevi care studiază online-indiferent de cauză: 459.284 (aproximativ 15% din numărul total de elevi și preșcolari din sistemul de învățământ).

Următoarea raportare va fi comunicată miercuri, 20 octombrie 2021.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sesiune suplimentară în cadrul concursului de ocupare a posturilor de director în unitățile de învățământ dedicată candidaților înscriși care nu se pot prezenta în data de 15 octombrie din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau din cauza carantinării

Mar, 12.10.2021 - 19:58
12 Oct 2021

Vineri, 15 octombrie 2021, începând cu ora 10:00, se va derula proba scrisă din cadrulconcursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

În acest context, se impun o serie de precizări referitoare la organizarea acestei probe scrise.

 1. Accesul candidaților în săli va fi permis în intervalul orar 9:00 - 9:30. În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitățile cognitive și de leadership, circa 20% competențele de management, iar restul vizează reglementările legale din bibliografia de concurs.
 2. Având în vedere identificarea unor situații de îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul candidaților, Ministerul Educației va organiza joi, 28 octombrie 2021, o sesiune specială a probei scrise la care vor avea acces doar candidații care transmit comisiei județene până joi, 14 octombrie 2021, ora 16:30, o solicitare însoțită de raportul medical/decizia de carantinare, eliberate de DSP, prin care aceștia sunt plasați în izolare/carantină ca urmare a contractării virusului SARS-CoV-2 sau al contactului direct cu o persoană infectată. În cazul în care documentul de mai sus nu poate fi eliberat până la data și ora precizate, acesta va fi transmis în intervalul 15-25 octombrie, prezentarea sa constituind condiție obligatorie de participare la sesiunea specială.
 3. Pentru aplicarea dispozițiilor prevăzute la punctul al 2-lea, Ministerul Educației va opera modificările corespunzătoare în Ordinul nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

3.500 de elevi vaccinați zilnic - media ultimelor zile

Lun, 11.10.2021 - 17:12
11 Oct 2021

Proporția elevilor vaccinați a depășit pragul de 20%, raportat la numărul total de elevi în vârstă de peste 12 ani.

Conform datelor primite de la CNCAV, în perioada 7-10 octombrie s-au vaccinat aproape 14.000 de elevi (în medie, cca. 3.500 elevi/zi).

Astfel, numărul elevilor din categoria de vârstă 12-15 ani a crescut de la 51.726 la 57.288, iar pentru categoria de vârstă 16-19 ani numărul a crescut de la 180.942 la 189.318.

Reamintim că, în prima săptămână de școală, media zilnică a fost de 1.000 elevi/zi, de 1.700 elevi/zi în cea de-a doua săptămână, 2.500 elevi/zi în cea de-a treia săptămână, ajungând, conform ultimelor raportări, la 3.500 elevi/zi.

Apreciem colaborarea cu CNCAV și ne exprimăm speranța în continuarea trendului ascendent din perspectiva vaccinării în rândul elevilor, în scopul consolidării siguranței sanitare în școlile din România.

Readucem aminte elevilor și angajaților din învățământ necesitatea și importanța respectării măsurilor igienico-sanitare, precum și a informării din surse oficiale cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.

 

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a participat la ședința de lucru a Consiliului Național al Rectorilor (8 - 9 octombrie 2021)

Dum, 10.10.2021 - 14:17
10 Oct 2021

În perioada 8 - 9 octombrie 2021, Universitatea Transilvania din Brașov a găzduit ședința de lucru a Consiliului Național al Rectorilor (CNR). Au participat, alături de reprezentanții universităților, ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, precum și reprezentanți ai altor organisme și instituții implicate în învățământul superior.

În urma dezbaterii subiectelor aflate pe ordinea de zi, Consiliul Național al Rectorilor a adoptat o serie de măsuri privind creșterea performanței și competitivității sistemului național de învățământ superior și cercetare științifică. Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a luat act de adoptarea următoarelor decizii:

1. CNR solicită Guvernului/Parlamentului României modificarea cadrului legislativ astfel încât accesul în spațiul universitar să se facă pe baza certificatului verde digital, cu excepția celor care au contraindicații medicale.

2. CNR solicită ARACIS ca până la data de 31.12.2021 să finalizeze evaluarea tuturor IOSUD -urilor care au depus dosarele de evaluare, inclusiv prin suplimentarea listei membrilor echipelor de evaluare.

3. CNR solicită Guvernului/Parlamentului suplimentarea finanțării instituționale, având în vedere impactul creșterii salariului minim de la data 01.01.2022 și creşterea prețurilor la utilități.

4. CNR solicită Guvernului/Parlamentului suplimentarea finanțării destinate susținerii activității de cercetare în universitățile românești.

5. CNR propune Ministerului Educației constituirea unui grup de lucru care să actualizeze Metodologia de finanțare a cercetării științifice universitare în instituțiile de învățământ superior de stat.

6. CNR solicită Ministerului Educației transparentizarea tuturor datelor raportate de universități pe baza cărora se realizează finanțarea acestora.

7. CNR solicită organizațiilor studențești să contribuie la actualizarea periodică a situației studenților vaccinați din universități.

De asemenea, în ședința CNR au fost aprobate și decizii privind și structura modul de desfășurare a viitoarelor reuniuni.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări privind creșterea cuantumului minim al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat și dublarea bugetului alocat acestor burse

Joi, 7.10.2021 - 20:07
07 Oct 2021

În anul școlar 2020 - 2021, numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor școlare (separat de bursele profesionale și de bursa „Bani de liceu”)* a fost de 1.418.331 (710.731 elevi în învățământul gimnazial, 600.192 elevi în învățământul liceal și 107.408 în învățământul profesional). Dintre acestia, un număr de 753.400 de elevi au avut medii mai mari de 8.50 (mai mult de 53% din totalul elevilor eligibili); un număr de 578.743 de elevi au avut medii mai mari de 9.00 (mai mult de 40% din totalul elevilor eligibili); un număr de 346.698 de elevi au avut medii mai mari de 9.50 (aproape 25% din totalul elevilor eligibili).

La începutul anului școlar 2021 - 2022, numărul total al elevilor eligibili pentru acordarea burselor școlare este de 1.421.467 (741.848 elevi în învățământul gimnazial, 576.507 elevi în învățământul liceal și 103.112 în învățământul profesional).

În data de 14.09.2021, Consiliul Național al Elevilor (CNE) a propus o serie de amendamente la ordinul ministrului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, conform adresei atașate. Astfel, CNE a propus modificarea art. 8 al ordinului prin următoarea formulare: „Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: [...cazul 2: au rezultate deosebite la învățătură - au obținut media generală între 9.50 - 10.00 ...”

Ministerul Educației a analizat propunerea Consiliului Național al Elevilor și a promovat-o ca atare în Nota de Fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor, odată cu creșterea de 5 ori a cuantumului minim al bursei de performanță, cu dublarea cuantumului minim al burselor sociale și de merit și creșterea cu 50% a bursei de studiu.

Numărul total estimat al burselor care vor fi acordate în anul 2022 este de 670.000 (cca. 47%, în raport cu numărul elevilor eligibili). Precizăm că bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Reamintim că, în anul 2020, bugetul total (la nivel național) al burselor elevilor a fost de 270 milioane lei, în anul 2021, bugetul total al burselor elevilor a fost de 540 milioane lei, iar pentru anul 2022, corespunzător acestor creșteri, bugetul estimat propus este de peste 1,031 miliarde de lei (de cca. 4 ori mai mare în raport cu bugetul de burse al anului 2020). Acestui buget i se adaugă cca. 240 milioane lei pentru bursa profesională și bursa „Bani de liceu”, fonduri alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației.

Ministerul Educației se delimitează de orice informație falsă apărută în mass-media cu privire la micșorarea cuantumului burselor elevilor/micșorarea bugetului acordat pentru bursele elevilor. Ministerul Educației a făcut și face eforturi susținute pentru ca în anul 2022 să se asigure un buget de 4 ori mai mare față de anul 2020 și aproape dublu față de anul 2021. Creșterea semnificativă a cuantumului minim al burselor se constituie în egală măsură într-un instrument real și eficient de stimulare a performanței, dar și de reducere a abandonului școlar.

* Numărul de beneficiari ai bursei profesionale (200 lei/luna) a fost 111.786, iar numărul de beneficiari ai bursei „Bani de liceu” (250 lei/lună) a fost 28.588.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  CNE_Amendamente.PDF

Ministrul Educației și ministrul Muncii au discutat cu sindicatele din educație despre salarizarea din acest domeniu

Mie, 6.10.2021 - 21:29
06 Oct 2021

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu și ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, au avut miercuri, 6 octombrie, o întâlnire de lucru cu reprezentanții sindicatelor din învățământul preuniversitar și universitar de stat pentru a discuta o serie de subiecte avansate de partea sindicală, privind salarizarea personalului din învățământ în anul 2022.

Una din temele abordate a vizat faptul că personalul didactic din învățământ ar fi trebuit să primească începând cu 1 septembrie 2020, salariile prevăzute de lege pentru anul 2022, prevedere care a fost prorogată, reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ solicitând ca începând cu data de 1 ianuarie 2022 să se acorde cele doua tranșe de majorări salariale restante prevăzute de Legea 153/2017, de câte 8% fiecare, astfel încât să se atingă nivelul maxim de salarizare prevăzut în această lege pentru personalul didactic.

De asemenea, s-a discutat despre impactul majorării salariului minim asupra categoriilor de personal nedidactic care au deja veniturile la nivelul salariului minim pe economie de anul viitor.

În cadrul discuțiilor s-a convenit ca Ministerul Educației să calculeze impactul financiar al acordării majorărilor salariale solicitate de sindicate, precum și al creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și că reprezentanții celor două ministere vor susține solicitările reprezentanților federațiilor sindicale prezenți la această întâlnire.

Totdată, având în vedere că Ministerul Educației a preluat creșele de la administrația publică locală, s-a ridicat problema salarizării unor funcții, precum cea de educator puericultor care nu se regăsește în categoria funcțiilor didactice din anexa nr.1 la Lege-cadru nr.153/2017.

În acest context, în perioada următoare, Ministerul Educației va analiza consecințele  și impactul salarial pentru a putea propune modificările necesare în Legea salarizării.

În întâlnirea de lucru s-a ridicat și problema salarizării funcției de director din cadrul unităților de învățământ, care este complet nemotivantă, sindicatele semnalând că salarizarea acestei funcții de conducere este, în anumite cazuri, sub nivelul de salarizare al funcțiilor didactice de predare sau chiar sub nivelul unor funcții de conducere de la personalul didactic auxiliar.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale a explicat că inechitățile salariale pentru personalul din învățământ vor fi eliminate prin noua Lege a salarizării, care urmează a fi elaborată în perioada următoare tocmai cu scopul de a aduce echitate și calitate în sistemul public.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind situația epidemiologică din unitățile de învățământ preuniversitar (6 octombrie 2021)

Mie, 6.10.2021 - 18:53
06 Oct 2021

Conform informațiilor centralizate pe baza raportărilor din unitățile de învățământ preuniversitar, astăzi, 6 octombrie 2021, se înregistrează următoarea situație epidemiologică: 

 • Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 12.978;
 • Angajați din învățământ confirmați Covid-19: 4.392 de persoane
 • Clase/grupe cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 11.090;
 • Număr copii/elevi din clasele/grupele cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 278.024;
 • Școli cu activitate integral online: 121.

Următoarea raportare va fi comunicată public miercuri, 13 octombrie 2021.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu: mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Educației

Mar, 5.10.2021 - 13:59
05 Oct 2021

Ziua Mondială a Educației,

5 octombrie 2021

Cu emoție vă adresez acest mesaj: a educa este o profesie, dar și o chemare aleasă a oamenilor care reușesc să împărtășească celorlalți din cunoașterea lor, onorându-și vocația de dascăl. Profesorii noștri făuresc astăzi România de mâine, pregătindu-i un viitor mai bun dimpreună cu părinții și ceilalți parteneri ai procesului educațional.

Astăzi, mă înclin cu recunoștință în fața tuturor celor care se dedică acestei meniri.

Îi mulțumesc învățătoarei mele! Le mulțumesc profesorilor mei!

Le mulțumesc tuturor colegilor profesori din această țară, românilor de pretutindeni care au această profesie și transmit cultura, civilizația universală, știința și limba română.

Vă mulțumesc tuturor și vă felicit!

După o perioadă îndelungată, brăzdată de încercări sociale, politice și economice, pe fondul crizei sanitare neîncheiate încă, suntem în plină schimbare de paradigmă educațională, fiind forțați să găsim soluții la provocări cu totul neobișnuite, să ne adaptăm și să inovăm. Schimbările profunde în abordarea învățării au determinat UNESCO să propună pentru 5 octombrie 2021 drept temă centrală: «Profesorii - inima relansării educației».

Sunt profesor, Ministrul Educației și Președintele Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, fapt ce mi-a permis să înțeleg că toți cei care lucrăm în acest domeniu avem un mandat de înaltă responsabilitate socială. Munca profesorilor trebuie protejată, încurajată și susținută mai ales astăzi, mai mult ca oricând, noi fiind datori să ne unim eforturile pentru transmiterea de cunoștințe, atitudini și valori către generațiile următoare.

Cred în adevărul cuvintelor lui Ion Heliade Rădulescu: «Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine organizat și bine cârmuit și păstorit».

Drept urmare aduc un omagiu pentru dedicația profesorilor români și a celor din întreaga lume.

La mulți ani de ziua Educației!  La mulți ani de ziua Profesorilor!

Sorin Mihai Cîmpeanu, 

Ministrul Educației

***

Ziua Mondială a Educaţiei - 5 octombrie - este sărbătorită în peste 200 de țări începând din anul 1994.

A fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a „Recomandării UNESCO și Organizaţia Internaţională a Muncii privind statutul profesorilor”. Această recomandare, alături de cea „privind învăţământul superior” din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Funcționare unități de învățământ: an școlar 2021 - 2022

Vin, 1.10.2021 - 15:21

[Pagină în curs de actualizare]

***

În vederea monitorizării permanente a funcționării unităților de învățământ în contextul pandemiei de Covid-19, precum și pentru asigurarea unui proces de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, inspectoratele școlare județene au creat secțiuni pe site-urile proprii în care publică/actualizează lista unităților școlare cu precizarea claselor cu activitatea online. Acestea sunt disponibile mai jos. 

***

În urma emiterii unui nou ordin comun (Ministerul Educației - nr. 5.338/01.10.2021 și Ministerul Sănătății - nr. 1.082/01.10.2021) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, precedentul ordin comun a fost abrogat, începând cu data de vineri. 1 octombrie 2021.

Principala reglementare introdusă în noul ordin este următoarea:

 • Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă.

În acest context, în învățământul preuniversitar pot fi aplicate următoarele scenarii:

În învățământul superior, înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu și de resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte, conducerea acesteia, cu consultarea senatului universitar, stabilește aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice, după cum urmează:

Etichete: funcționare școliordin măsuri sanitare an școlar 2021-2022Data publicării: Vineri, 1 Octombrie, 2021

Informare privind situația epidemiologică din unitățile de învățământ preuniversitar (29 septembrie 2021)

Mie, 29.9.2021 - 18:03
29 Sep 2021

Conform centralizării raportărilor din unitățile de învățământ preuniversitar, astăzi, 29 septembrie 2021, situația epidemiologică este următoarea: 

 • Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 8.470;

 • Angajați din învățământ confirmați Covid-19: 2.688 de persoane

 • Clase/grupe cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 6.874;

 • Număr copii/elevi din clasele/grupele cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate:  167.298.

Următoarea raportare va fi comunicată public miercuri, 6 octombrie 2021.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Declarație de presă a ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu

Mie, 29.9.2021 - 15:45
29 Sep 2021

Referitor la scenariile de funcționare a școlilor, astăzi, 29 septembrie 2021, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a decis în unanimitate (exclusiv membri cu drept de vot, având competențe medicale/epidemiologice):

1. Decuplarea scenariilor de funcționare a școlilor de rata de infectare din localitate și adoptarea deciziilor de suspendare a prezenței fizice în funcție de cazurile confirmate la nivel de clasă/școală, în paralel cu intensificarea măsurilor de control din partea autorităților competente, în vederea respectării stricte a regulilor de protecție sanitară în școli.

2. Adoptarea de măsuri suplimentare având ca obiectiv amplificarea testării în școli, prin formularea unei solicitări către Agenția Națională a Medicamentului cu privire la aprobarea utilizării testelor non-invazive pe bază de salivă, cu rol de screening.

După această primă etapă urmează adoptarea unei Hotărâri CNSU, apoi validarea prin Hotărâre de Guvern și abilitarea miniștrilor educației și sănătății să opereze modificări în ordinul comun, în concordanță cu hotărârile adoptate.

Tot acest proces se va finaliza până vineri, 1 octombrie, în vederea stabilirii formulei de funcționare a școlilor, începând cu ziua de luni, 4 octombrie 2021.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

9.221 de dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Lun, 27.9.2021 - 18:35
27 Sep 2021

În data de 26.09.2021, ora 23:59, s-a încheiat etapa de înscriere în aplicația informatică a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Pentru cele 8.652 de funcții vacante publicate la nivel național (6.231 funcții de director și 2.421 funcții de director adjunct), au fost depuse 9.221 de dosare. Acestea vor fi verificate administrativ, în perioada 27-29 septembrie, de către comisiile județene și comisia ce funcționează la nivelul municipiului București.

Listele candidaților ale căror dosare sunt conforme vor fi afișate în data de 30 septembrie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-urile acestora.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

România a găzduit prima ediție a Săptămânii Mondiale a Francofoniei Științifice || Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a fost ales președinte al celei mai mari organizații academice internaționale - AUF

Sâm, 25.9.2021 - 10:28
24 Sep 2021

În perioada 21-24 septembrie 2021, a avut loc la București, sub înaltul patronaj al Președintelui României, prima ediție a Săptămânii Mondiale a Francofoniei Științifice, în cadrul căreia au fost organizate mai multe evenimente majore ale Agenției Universitare a Francofoniei (AUF). Universitatea Politehnica din București a găzduit a XVIII-a Adunare Generală a AUF, reuniune care, după Sommet-ul Francofoniei organizat de România (2006), este cel mai amplu eveniment francofon desfășurat în România.

Cu această ocazie, Sorin Mihai Cîmpeanu, ministrul român al Educației, a fost ales Președinte al AUF, fiind ales în același timp și noul Consiliu de Administrație al AUF, format din 32 de membri repartizați astfel:

- 18 reprezentanți ai universităților din cele 10 regiuni (Africa Centrală și Regiunea Marilor Lacuri, Africa de Vest, Magreb, Europa Occidentală, Europa Centrală și Orientală, Asia-Pacific, America, Caraibe, Orientul Mijlociu și Oceanul Indian). Rectorul Universității Politehnica din București, Mihnea Costoiu, a fost ales pentru a reprezenta întreaga regiune a Europei Centrale și Orientale.

- 13 reprezentanți ai statelor/guvernelor, printre care se numără și România, reprezentată de Ruxandra Mangu.

Astfel, România se bucură de o prezență importantă în instanțele AUF, având 3 reprezentanți: Președintele AUF, reprezentantul Guvernului României și reprezentantul universităților din Europa Centrală și Orientală.

Adunarea Generală a celor 1005 instituții membre AUF (provenind din 119 state) a prilejuit și organizarea conferinței miniștrilor educației/pentru învățământ superior și cercetare din țările francofone. Au participat 40 de miniștri, înregistrându-se astfel cea mai extinsă reprezentare ministerială dintre cele 18 ediții ale Adunării Generale AUF în cei 60 de ani de existență.

În intervenția sa, ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, președinte ales al Agenției Universitare a Francofoniei, a mulțumit tuturor delegaților instituțiilor membre AUF pentru încrederea acordată (prin vot secret), subliniind importanța continuității ce poate facilita tranziția între obiectivele majore ale Strategiei AUF 2017-2021 și Strategia AIF 2021-2025. AUF va continua sa susțină calitatea în educație și cercetare, angajabilitatea tinerilor absolvenți prin încurajarea parteneriatelor între mediul universitar și mediul socio-economic, precum și consolidarea rolului universităților de motor al dezvoltării locale și regionale.

Noua strategie se va concentra pe profesionalizarea guvernanței universităților și va viza dezvoltarea unor instrumente adecvate și adaptate specificului nevoilor reale și actuale ale statelor și universităților membre, așa cum au rezultat din amplul proces de consultare mondială derulată de AUF.

AUF va continua sa susțină proiectul IDNEUF (Initiative pour le Développement du Numérique dans l’Espace Universitaire Francophone) - inițiativă a miniștrilor educației din țările francofone - care datează din anul 2015 (Paris), proiect prin intermediul căruia AUF a reușit să dea dovadă de viziune, anticipând importanța digitalizării educației.

Sorin Mihai Cîmpeanu, președintele Agenției Universitare a Francofoniei, a apreciat sprijinul pe care Președintele României îl acordă francofoniei și educației, referindu-se la proiectul „România Educată”, un proiect care, în funcție de ariile specifice de interes, poate fi preluat şi de alte țări francofone ca răspuns la multiplele provocări aflate acum în fața oricărui sistem de educație din lume. Acesta a adresat mulțumiri si doamnei Secretar General OIF (Organizația Internațională a Francofoniei) - Louise Mushikiwabo, pentru cooperarea excepțională din ultimii ani între OIF, AUF, APF (Adunarea Parlamentară a Francofoniei), CONFEMEN (Conferința miniștrilor educației din țările francofone) și alți operatori ai francofoniei. În același timp a apreciat intervenția Comisarului European pentru educație, cercetare, tineret și cultură - Maryia Gabriel.

Sorin Mihai Cîmpeanu a subliniat și contribuția României la dezvoltarea francofoniei universitare, îndeosebi prin cele 980 de burse doctorale și postdoctorale „Eugen Ionescu”, acordate începând cu 2007. România a contribuit astfel în fiecare an cu un buget care a variat între 350.000 euro și 1.000.000 euro.

Mai multe instituții românești de învățământ superior, printre care Universitatea Politehnica din București, USAMV București și Universitatea Transilvania din Brașov, au anunțat în cadrul Adunării Generale a AUF acordarea de burse doctorale complementare celor acordate de statul român prin Programul „Eugen Ionescu”.

De asemenea, președintele AUF a salutat încă o dată alegerea în cadrul Consiliului de Administrație AUF a celor 18 reprezentați ai mediului universitar, precum și prezența reprezentantului OIF și a celor 12 reprezentanți de state și de guverne, manifestându-și încrederea în activitatea noului Consiliu de Administrație pe care-l va prezida în perioada 2021-2025.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Sănătății a validat chestionarul de exprimare a intenției de vaccinare în rândul elevilor minori. Ministerul Educației va disemina acest chestionar prin inspectoratele școlare județene.

Joi, 23.9.2021 - 17:40
23 Sep 2021

Începând de vineri, 24 septembrie 2021, chestionarul (disponibil aici) va fi diseminat în unitățile de învățământ, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Acesta nu este obligatoriu, nu constituie obligație de vaccinare și va fi pus la dispoziția părinților în vederea completării.

Persoana desemnată pentru protecția sanitară la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile ordinului comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației, va transmite Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) chestionarele completate de către părinți/tutori legali.

În cazul exprimării intenției de vaccinare, vaccinarea elevilor minori se va efectua numai cu acordul informat, exprimat în scris, în prezența părintelui/tutorelui legal al copilului!

Scopul completării chestionarului este sprijinirea celor care doresc să se vaccineze și beneficiază de acordul informat, exprimat în scris, al părinților sau reprezentanților legali, prin organizarea de echipe mobile de vaccinare în școli de către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) și Direcțiile de Sănătate Publică.

Chestionarele nu necesită asumare prin semnătură și pot fi transmise și în format electronic.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Chestionar intentie de vaccinare elevi.pdf

Informare privind situația epidemiologică din mediul școlar ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 (22 septembrie 2021)

Mie, 22.9.2021 - 18:19
22 Sep 2021

În a 10-a zi de la începerea cursurilor cu prezență fizică (față în față), conform raportărilor inspectoratelor școlare centralizate la nivel național de către Ministerul Educatiei, situația epidemiologică din mediul școlar este următoarea:

 • Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 3.362 (peste 1/1.000 în rândul elevilor);

 • Angajați din învățământ confirmați Covid-19: 1.192 de persoane (peste 4/1.000 în rândul personalului din învățământ);

 • Clase/grupe cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 2.749;

 • Număr copii/elevi din clasele/grupele cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 69.301 (2,36%).

Având în vedere că perioada de incubație este de maximum 14 zile, precizăm că cea mai mare parte a acestor infectări confirmate a fost determinată de activitățile din ultimele zile ale vacanței de vară, anterior începerii școlii cu prezență fizică, dar și de orice alte activități în care regulile de protecție sanitară nu se respectă la fel de riguros precum în școli.

Următoarea raportare va fi comunicată public miercuri, 29 septembrie 2021.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind situația epidemiologică din mediul școlar ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2

Vin, 17.9.2021 - 17:39
17 Sep 2021

În urma centralizării raportărilor din unitățile de învățământ preuniversitar, situația epidemiologică din mediul școlar este următoarea (data de referință: 17 septembrie 2021):  

 • Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 1.091

 • Personal angajat în învățământ confirmat Covid-19: 604 persoane

 • Clase/grupe cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 795

 • Copii/elevi din clasele/grupele cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 17.658

Următoarea raportare va fi comunicată miercuri, 22 septembrie 2021.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației lansează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat - sesiunea 2021

Mar, 14.9.2021 - 21:10
14 Sep 2021

Miercuri, 15 septembrie 2021, se lansează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, conform calendarului aprobat.

Pentru eficientizarea și transparentizarea procesului de înscriere, va fi utilizată platforma https://concursdirectori.edu.ro, realizată cu sprijinul asociației CivicNet. Acesta este un prim pas în procesul de digitalizare și profesionalizare a managementului unităților de învățământ de stat, astfel încât să se asigure stabilitatea, coerența și competența în procesul de conducere.

Până în data de 26 septembrie, ora 23:59, cei interesați să participe la concurs își pot crea cont, se pot înscrie și pot încărca (în format digital) actele necesare dosarului, în câteva minute, la orice oră din zilele alocate înscrierilor, accesând https://concursdirectori.edu.ro.  

Cum funcționează și ce activități din calendar vor fi desfășurate pe platformă

Contul de utilizator poate fi creat simplu, prin introducerea unei adrese de email, urmând ca instrucțiunile de acces să fie primite rapid la acea adresă. Odată logat în platformă, candidatul are apoi acces la formularul „Înscriere”, unde va completa numele, prenumele, CNP-ul, numărul de telefon și școala la care este titular. O recipisă va fi primită pe email cu datele introduse, precum și confirmarea acceptării sau respingerea cererii de înscriere.

Când cererea de înscriere este acceptată, candidatul poate accesa secțiunea „Dosar”, unde, conform Metodologiei, trebuie să încarce 14 documente, două fiind opționale. Candidatul poate adăuga, șterge și modifica documentele încărcate la dosar, până la finalul perioadei de înscriere (26 septembrie, ora 23:59), atât timp cât nu apasă butonul „Trimite”. Pentru verificare, în platformă au fost prevăzute etape de revizuire înainte de a trimite datele finale, unde vor fi remarcate rapid documentele/datele lipsă.

Tot prin intermediul platformei, conform calendarului concursului, dosarele astfel completate și transmise de candidați vor fi evaluate în perioada 27-29 septembrie de către comisiile formate la nivel județean/național. Termenul până la care candidații află rezultatele privind evaluarea dosarului atât prin intermediul listelor oficiale publicate, cât și prin intermediul unui email trimis din platformă, este 7 octombrie.

Desfășurarea probei scrise va avea loc în format fizic vineri, 15 octombrie 2021.

Rezultatele finale la proba scrisă vor fi afișate în data de 20 octombrie, urmând ca interviurile să se desfășoare în perioada 15 noiembrie - 8 decembrie 2021. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la fiecare probă (proba scrisă și proba de interviu).

Rezultatele finale ale concursului vor fi validate în data de 17 decembrie, urmând ca numirile în funcție să aibă loc începând cu 10 ianuarie 2022, debutul semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022.

Informații detaliate sunt publicate în secțiunea specifică, găzduită de site-ul Ministerului Educației.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

[Actualizare] Programul ministrului Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, pentru ziua de luni, 13 septembrie (începerea cursurilor din anul şcolar 2021 - 2022)

Lun, 13.9.2021 - 12:12
13 Sep 2021

Ministrul Educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu, participă astăzi, 13 septembrie, la deschiderea festivă a cursurilor noului an şcolar în județul Prahova și în Municipiul București.

Agenda include unități de învățământ din mediul rural și din mediul urban și are următoarele repere orare:

 • ora 10:00: Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, județul Prahova:  participare alături de Președintele României, Klaus Iohannis, la ceremonia de deschidere a anului școlar 2021 - 2022;

 • ora 13:30: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București (alături de Premierul României, Florin Cîțu și conducerea ISMB)

 • ora 15:00: Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din București (împreună cu David Popovici - elev participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și conducerea ISMB)

 • ora 16:30: Școala Gimnazială nr. 190 din București - Sectorul 4 (împreună cu David Popovici - elev participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și conducerea ISMB).

Participarea la festivitățile organizate la Școala Gimnazială „Constantin Stere” din Bucov, județul Prahova, unde va fi inaugurat SmartLab Bucov, primul laborator cu tehnologie de ultimă generație ce va funcționa într-o școală rurală, prevăzută inițial pentru ziua de astăzi, ora 12:00, a fost reprogramată pentru marți, 14 septembrie, ora 08:00. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul ministrului Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, cu prilejul începerii cursurilor în anul școlar 2021 - 2022

Lun, 13.9.2021 - 10:15
13 Sep 2021

Dragi elevi, învățători, profesori, părinți și bunici, 

Am traversat împreună un an școlar dificil și suntem la începutul unui nou an ce poate fi la fel de complicat.

Vă asigur că voi fi alături de dumneavoastră, în efortul comun de a avea o educație de calitate, știindu-se deja că sunt promotorul fără rezerve al învățământului cu prezență fizică. 

Vă îndemn să luați toate măsurile necesare, astfel încât pandemia să nu ne aducă din nou în situația de a trece la cursuri online!

Vă mulțumesc pentru că sunteți responsabili și hotărâți să avem cu adevărat români bine educați!

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

Etichete: mesaj începere an școlarmesaj ministrucomunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini