Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 9 minute 20 de sec

Miercuri, 12 mai, încep evaluările naționale de la finalul claselor a VI-a, a IV-a și II-a din anul școlar 2020 - 2021

Mar, 11.5.2021 - 20:08
11 Mai 2021

Prima probă scrisă (limbă și comunicare) se adresează elevilor din clasele a VI-a (EN VI) și începe miercuri, 12 mai. Următoarea probă (matematică și științele naturii) are loc joi, 13 mai. Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV) are următorul calendar - limba română (18 mai), matematică (19 mai) și limba maternă (20 mai).

Probele scrise la limba română și limba maternă din cadrul evaluării din clasa a II-a (EN II) sunt programate în data de 25 mai. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în data de 26 mai. Proba de matematică este programată în data de 27 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 28 mai.

Toate probele se desfășoară cu prezență fizică, indiferent de scenariile în care se află unitățile de învățământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenţa elevii.

Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Etichete: comunicate de presăEN IIIVVICategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației a lansat proiectul sistemic «Profesionalizarea carierei didactice - PROF» - componentă esențială a Proiectului „România Educată”

Sâm, 8.5.2021 - 22:44
08 Mai 2021

Prezentarea publică a proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF s-a desfășurat ieri, 7 mai, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, de către Maria Ștefania Manea - Secretar de Stat în cadrul ME și Anca Petrache - director de proiect, în cadrul unui eveniment organizat de ME și susținut de participarea doamnei Ligia Deca - consilier prezidențial Departamentul Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale și domnului Sorin Mihai Cîmpeanu - Ministrul Educației.

Proiectul PROF se constituie într-o intervenție integrată la nivelul sistemului național de educație, creând punți solide și sustenabile între învățământul universitar și învățământul preuniversitar, între formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Proiectul PROF își propune crearea a 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP) și asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în interesul unui sistem național coerent și fiabil de formare inițială și continuă a profesorilor, care să  genereze și să dezvolte competența didactică necesară obținerii performanței pedagogice, în activitatea de predare/formare și în activitatea de  management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Eu cred în PROF! Este un proiect ce vizează formarea a peste 28.000 de cadre didactice până în decembrie 2023. Acest proiect se va derula ÎN ȘCOALĂ punând un accent esențial pe refacerea și consolidarea liantului între învățământul preuniversitar și cel universitar, aducându-le împreună într-un demers de formare crucial pentru cariera didactică. Punând laolaltă patru universități și 11 case ale corpului didactic se creează o punte solidă între învățământul universitar și învățământul preuniversitar, o punte solidă între formarea inițială și formarea continuă - o conexiune esențială de care avem nevoie stringentă. Proiectul PROF este o declinare a obiectivelor fixate la nivelul politicilor macro-educaționale prin „România Educată”. Profesorul trebuie sa rămână factorul determinant într-un sistem de învățământ centrat cu adevărat pe elev. Este nevoie de sustinerea și încurajarea profesorilor în exercitarea acestui rol, adăugând o importantă componentă de facilitator de învățare”, a declarat ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu.

Mă bucur că acest proiect vine și propune atât un impact semnificativ în raport cu numărul de dascăli formați, cât și un sistem instituțional-suport care să recredibilizeze instituția mentoratului în educația din România. Mă bucur, de asemenea, că vedem pus accentul pe crearea unor comunități de practică, reunind învățământul preuniversitar cu învățământul universitar. Proiectul PROF reprezintă, în opinia mea, un sprijin concret și substanțial pentru îndeplinirea obiectivelor pentru „România Educată”, așa cum sunt acestea exprimate în forma din dezbaterea publică”, a declarat consilierul prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare - Administrația Prezidențială, Ligia Deca.

Prin proiectul PROF regândim și reașezăm, potrivit cerințelor actuale - mentoratul pe durata întregii cariere didactice, însemnând prin aceasta că ne raportăm la experiența și competența didactică obținute în mod neîntrerupt”, a afirmat secretarul de stat în Ministerul Educației, Maria Ștefania Manea.

La eveniment au fost prezenți secretarii de stat din Ministerul Educației - Sorin Ion, Radu Szekely și Kallos Zoltan, reprezentanți ai partenerilor de dialog social și membri ai echipei de implementare a proiectului, subliniind prezența rectorului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, instituție de învățământ superior parteneră în proiect, cu rol de coordonare la nivel universitar, profesorul Sorin Radu.

Online, în sistem videoconferință, au participat rectori, prorectori, cadre didactice din cele patru universități partenere, directori ai caselor corpului didactic partenere, cei 100 de coordonatori ai bazelor de practică pedagogică și inspectori școlari.

La nivel european, acest proiect este în acord cu obiectivul Comisiei Europene privind realizarea Spațiului European Educațional până în 2025, în care este subliniat faptul că „profesorii și formatorii au nevoie de oportunități continue pentru dezvoltare profesională”. De asemenea, potrivit concluziilor Consiliului privind „profesorii și formatorii europeni pentru viitor” predarea și învățarea de bună calitate pot fi realizate în contextul în care profesorii sunt implicați pe toată durata carierei didactice într-un proces de dezvoltare profesională.

Etichete: comunicate de presăproiect PROFCategorie: Comunicate de presă

Conferință de presă privind demararea proiectului sistemic noncompetitiv POCU Profesionalizarea carierei didactice-PROF

Joi, 6.5.2021 - 21:51
06 Mai 2021

Ministerul Educației (ME) organizează vineri, 7 mai, ora 11:00, la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București, o conferință de presă în care va fi anunțată demararea proiectului sistemic noncompetitiv POCU Profesionalizarea carierei didactice-PROF, al cărui beneficiar este Ministerul Educației. Evenimentul va fi transmis și pe contul Facebook al Ministerului Educației.

Conferința de presă va fi susținută de ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, consilierul prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare - Administrația Prezidențială, Ligia Deca și secretarul de stat în Ministerul Educației, Maria Ștefania Manea.

De asemenea, vor fi prezenți secretari de stat din ME, reprezentanți ai partenerilor de dialog social și membri ai echipei de implementare a proiectului.

Online, în sistem videoconferință, vor participa rectori, prorectori, cadre didactice care reprezintă cele patru universități partenere, directori ai caselor corpului didactic partenere, 100 de coordonatori ai bazelor de practică pedagogică și inspectori școlari.

 

Proiectul PROF urmărește intervenția integrată la nivelul sistemului de învățământ, care să reunească învățământul universitar (formarea inițială a profesorilor) și învățământul preuniversitar (asigurarea unei educații de calitate pentru elevi), printr-o formare continuă adecvată și eficientă a profesorilor.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind rezultatele înregistrate la simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

Vin, 16.4.2021 - 19:46
16 Apr 2021

Potrivit calendarului de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul 2021, astăzi, 16 aprilie, au fost comunicate rezultatele obținute de elevii care au participat la probele scrise (29 - 31 martie 2021).

Centralizarea datelor comunicate de inspectoratele școlare județene relevă următoarele rezultate - procentul notelor mai mari sau egale cu 5:

 • Limba și literatura română: 71,17%.
  • 88 de elevi au obținut nota 10.
 • Matematică: 59,77%.
  • 980 de elevi au obținut nota 10.
 • Limba și literatura maternă: 79,49%.
  • 22 de elevi au obținut nota 10.

Procentul elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5: 65,6%.

25 de elevi au obținut media 10.

Cele mai bune rezultate au fost obținute în Municipiul București (82,1%) și în județele Cluj (77,6%), Argeș (71,5%), Brăila (71,3%) și Prahova (69,9%).

Comparativ cu simulările din anii precedenți, rezultatele indică o creștere substanțială a mediilor mai mari sau egale cu 5:

Anul

2016

2017

2018

2019

2021

Procentul medii ≥ 5

44,05%

51,47%

47%

53,1%

65,6%

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări privind structura anului școlar 2021 - 2022

Dum, 11.4.2021 - 15:37
11 Apr 2021

Conform Ordinului de ministru nr. 3.243/5.02.2021 privind structura anului școlar 2021 - 2022, cursurile vor începe în acest an în data 13 septembrie.

Dacă și numai dacă principalii parteneri de dialog social ai Ministerului Educației (FSLI, Federația Spiru Haret, Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți) ajung la un consens și revin în mod unanim asupra calendarului aprobat în urma consultărilor de la începutul anului 2021, Ministerul Educației are deplina disponibilitate de a reveni asupra calendarului, în sensul extinderii perioadei de cursuri încă din anul școlar 2021 - 2022, atrăgând, însă, atenția asupra deficitului de predictibilitate generat de această eventuală revenire.

Ministerul Educației consideră că predictibilitatea trebuie să rămână un deziderat major în sistemul de învățământ, mai ales acum, când perioada de criză sanitară a impus decizii multiple de schimbare în timp scurt.

Pe de altă parte, Ministerul Educației susține extinderea anului școlar, cu atât mai mult cu cât este necesară recuperarea pierderilor educaționale generate de predarea online.

În orice variantă, Ministerul Educației va avea anul acesta inițiativa de a propune extinderea perioadei de cursuri în învățământul preuniversitar, începând cu anul școlar 2022 - 2023. În acest sens, vor fi inițiate consultări extinse.

Ministerul Educației va lua în considerare orice soluție va rezulta în urma acestor consultări, fără a exclude nicio variantă solicitată de profesori, elevi și părinți, nici revenirea la trimestre, nici extinderea duratei cursurilor și nici altă variantă ce va rezulta în interesul pregătirii elevilor.

Ministerul Educației și partenerii de dialog social lansează Campania națională „Vaccinare și testare pentru învățare!” || #ÎntoarcereaLaȘcoală

Mie, 7.4.2021 - 21:27
07 Apr 2021

Astăzi, 7 aprilie 2021 - Ziua Mondială a Sănătății, într-un context vulnerabil din punct de vedere epidemiologic, se impune, mai mult decât oricând, promovarea măsurilor care susțin siguranța sanitară în școli, grădinițe și universități prin informare corectă, conștientizare si asumarea responsabilității individuale.

În acest context, Ministerul Educației, în parteneriat cu Consiliul Național al Rectorilor, Federația Națională Sindicală Alma Mater, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din EducațieSpiru Haret”, Consiliul Național al Elevilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Uniunea Studenților din România, Uniunea Națională a Studenților din România, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți si Organizatia ,,Salvati Copiii”, lansează Campania Națională „Vaccinare și testare pentru învățare!”.

Astfel, în perioada 8-29 aprilie 2021, în fiecare județ din România, Ministerul Educației organizează conferințe tematice/webinarii la care vor participa reprezentații tuturor unităților și instituțiilor de învățământ. Formatul conferințelor va fi de tip mixt, prin participare fizică și online, cu respectarea normelor legale privitoare la limitarea efectelor pandemiei de COVID-19. Secretarii de stat din Ministerul Educatiei vor fi sustinuți în prezentarea campaniei, în fiecare județ, de specialiști în domeniul medical/epidemiologic.

Principiul de bază al acestei campanii de promovare este acela conform căruia educația te învață să te protejezi de opinii neconsolidate, de prejudecăți, de știri false și de manipulare.

Acordul de parteneriat semnat astăzi constituie o premisă a asumării unui set de acțiuni convergente, care să susțină reîntoacerea copiilor/elevilor la școală, cu prezență fizică, de îndată ce evoluția epidemiologică va permite acest lucru, precum și extinderea și eficientizarea programului de educație remedială destinat recuperării pierderilor educaționale generate de predarea online impusă de pandemia de Covid-19.

În același timp, părțile vor susține desfășurarea campaniei „Vaccinare și testare pentru învățare”, având ca scop principal informarea elevilor, cadrelor didactice si a părinților, cu privire la importanța și necesitatea diminuării efectelor pandemiei de Covid-19 prin vaccinarea voluntară a personalului din învățământ și testarea elevilor (conform Ordinului comun de ministru nr. 3.235/93/2021, cu modificările și completările ulterioare) și a angajaților din sistemul de învățământ, în cazul prezentării unor simptome specifice și a situațiilor în care au fost contacți ai unor cazuri confirmate de infectare.

În cadrul campaniei vor fi analizate toate aspectele de interes pentru desfășurarea activităților în sistemul de învățământ, precum pregătirea pentru susținerea examenelor naționale și a activităților de recuperare a pierderilor generate de predarea online, impusă de situația epidemiologică, organizarea simulărilor la nivel județean, plata burselor pentru elevi în cuantumul minim stabilit conform HG 1.064/2020, transportul elevilor, planurile-cadru pentru liceu, formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competențelor digitale și a digitalizării educației, analiza necesității de extindere a perioadei de desfășurare a cursurilor în învățământul preuniversitar.

Totodată, vor fi analizate problemele specifice, de interes pentru elevi, studenți și cadre didactice, semnalate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ și a inspectoratelor școlare județene/ISMB.

Sorin Mihai Cîmpeanu,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  IMPORTANȚA VACCINĂRII ANTICOVID-19 Informații utile pentru părinți și cadre didactice

Informare privind funcționarea grădinițelor pe durata vacanței de primăvară a anului școlar 2020 - 2021

Lun, 5.4.2021 - 18:33
05 Apr 2021

Ministerul Educației a creat cadrul legal pentru ca grădinițele să poată organiza activități cu copiii și în perioada vacanței de primăvară. Astfel, un număr însemnat de grădinițe din sistemul de educație vor funcționa și pe perioada vacanței de primăvară, cu avizul direcțiilor de sănătate publică.

Numărul acestora este diferit de la o săptămână la alta, în funcție de solicitări și de capacitatea grădinițelor de a asigura resursa umană.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Declarație a ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu privind utilizarea testelor antigen rapide în școli

Dum, 4.4.2021 - 15:27
04 Apr 2021

„În 8 săptămâni de școală (începând din 8 februarie!), au fost folosite mai puțin de 2% din numărul total de teste antigen rapide puse la dispoziție pentru testarea în școli.

Cauzele acestui insucces major au fost două:

1. Lipsa de personal medical sau indisponibilitatea acestuia pentru administrarea testelor antigen rapide.

2. Sunt considerate de foarte mulți părinți ca fiind «invazive»/traumatizante pentru copii, mai ales pentru cei de vârstă mică. Drept urmare, nu-și dau acordul pentru testarea în acest fel.

Soluția este utilizarea unor teste non-invazive care înlătură cele 2 neajunsuri (nevoia de administrare de către personal medical și reticența părinților cu privire la exprimarea acordului absolut necesar pentru elevii minori).

Testele antigen rapide rămase (peste 1 milion) ar putea fi redirecționate pentru testarea adulților.

Achiziția acestor teste non-invazive trebuie făcută de entități cu competență în domeniul medical. Ministerul Educației nu are competențe și atribuții pentru achiziția niciunui tip de test medical. Mizăm foarte mult pe sprijinul Ministerului Sănătății (ca autoritate guvernamentală in domeniul sănătății) pentru implicare în vederea asigurării unei protecții sanitare corespunzătoare în școlile din România.

Astfel, Ministerul Educației va putea propune, la finalul lunii mai-începutul lunii iunie, reluarea cursurilor cu prezență fizică pentru toate școlile (fără scenarii diferențiate!), dacă vor fi întrunite simultan următoarele patru condiții:

1. Respectarea regulilor de protecție sanitară în școli. Aceste reguli se respectă mai riguros în școli decât în cele mai multe locații (purtare mască de protecție, respectare reguli de igienă, distanțare adecvată, aerisire spații).

2. Susținerea continuării campaniei de vaccinare a personalului din învățământ. În acest moment, personalul din învățământ este cea mai numeroasă categorie socio-profesională din perspectiva numărului de persoane vaccinate - echivalent deja cu aproape 50% din totalul celor 350.000 de angajați din sistemul național de învățământ.

3. Testele non-invazive să fie disponibile în școli în data de 4 mai, la revenirea din vacanță/reluarea cursurilor conform scenariilor verde/galben/roșu pentru toți elevii (cu excepția claselor terminale care vor reveni la școală în data de 10 mai).

4. Confirmarea ipotezei specialiștilor epidemiologi cu privire la trendul descendent al ratei de infectare în luna mai.”

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Burse școlare din bugetul de stat - premieră în sistemul de învățământ preuniversitar

Vin, 2.4.2021 - 19:41
02 Apr 2021

Începând cu acest an, elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat. În acest sens, prin Legea Bugetului de Stat, au fost alocate 536 milioane de lei, dublul sumei totale acordate anul trecut de către autoritățile publice locale pentru plata burselor școlare. Mai mult, prin HG 1.064/2020, Guvernul României a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 de lei (aprobat și asigurat din bugetul de stat), cuantum care poate fi majorat de autoritățile locale din bugetele proprii.

Având în vedere că administrațiile județene ale finanțelor publice au inițiat deja procesul de repartizare a acestor sume către autoritățile locale, unitățile de învățământ au obligația să solicite în cel mai scurt timp sumele necesare pentru ca elevii să intre cât mai curând în posesia drepturilor acordate.

De asemenea, ne exprimăm convingerea că toate consiliile locale vor respecta prevederile HG 1.064/2020 și vor adopta hotărârile proprii prin care este asigurat cuantumul minim garantat de 100 de lei pentru toate tipurile de burse (de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Evoluția situației epidemiologice la nivelul unităților de învățământ preuniversitar (15 martie - 1 aprilie 2021)

Vin, 2.4.2021 - 18:18
02 Apr 2021

Conform datelor transmise și asumate de către unitățile de învățământ preuniversitar și inspectoratele școlare județene, se constată o tendință de scădere a numărului de infectări cu Covid-19, atât în rândul elevilor, cât și al personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2021

Mie, 31.3.2021 - 19:10
31 Mar 2021

Astăzi, 31 martie 2021, s-a finalizat simularea examenului național de bacalaureat 2021 prin comunicarea rezultatelor obținute de elevii care au susținut probele scrise. 

S-au înregistrat următoarele rezultate:

 • Proba E.a) - Limba și literatura română - procent de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 70,20%.
  • 371 de elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.b) - Limba și literatura maternă - procent de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 81,90%.
  • 18 elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului - procent de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 51,40%.
  • 772 de elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.d) - Proba la alegere a profilului - procent de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 68,10%.
  • 1.556 de elevi au obținut nota 10.

Rată de promovare generală (medii mai mari sau egale cu 6): 40,71%.

Județele cu cele mai bune rezultate au fost Brăila (52,1%), Cluj (51%), Galați (47,8%), Iași (47,3%), București (46,4%).

16 elevi au obținut media 10.

Comparativ cu simulările din anii precedenți, rezultatele se situează în același interval:

An

2016

2017

2018

2019

2021

Procent de promovare

38,39%

38,23%

39,55%

42,15%

40,71%

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare preliminară privind participarea la simularea probei scrise la limba și literatura română - Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII 2021)

Lun, 29.3.2021 - 14:31
29 Mar 2021

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, în perioada 29 - 31 martie 2021, organizăm, împreună cu inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ, simularea examenului de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII).

Potrivit acestui calendar, astăzi, 29 martie 2021, s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul acestei simulări - proba de limba și literatura română.

În baza datelor preliminare transmise de inspectoratele școlare județene, au fost prezenți 124.931 de elevi (90.54% din totalul elevilor eligibili să susțină proba). Nu au putut participa 6.120 de elevi din 149 de unități de învățământ, aflate în localități în care rata incidenței cumulate la nivelul unității este mai mare sau egală cu 6/1000 locuitori.

Au fost eliminați pentru tentativă de fraudă trei elevi (2 elevi din județul Călărași, respectiv 1 elev din județul Timiș).

Cea mai ridicată rată de participare s-a înregistrat în județul Neamț (96,5%).

Sorin Mihai Cîmpeanu,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind desfășurarea simulării probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat 2021

Vin, 26.3.2021 - 12:40
26 Mar 2021

În perioada 22 - 25 martie 2021 s-a desfășurat simularea probelor scrise pentru examenul de bacalaureat 2021, după cum urmează:

 1. Luni, 22 martie 2021, a avut loc proba scrisă la Limba și literatura română. Au fost prezenți 112.153 de elevi. Nu au putut participa elevii din 78 de unități de învățământ liceal, aflate în localități în care rata incidenței cumulate la nivelul unității este mai mare sau egală cu 6/1000 locuitori (aproximativ 5% din numărul total de unități). Din cauza unor tentative de fraudă au fost eliminați cinci candidați.
 2. Marți, 23 martie 2021, s-a desfășurat proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică, respectiv istorie). Au participat 108.913 elevi, din care 74.178 au susținut proba la matematică, iar 34.735 au susținut proba la istorie. Nu au putut participa elevii din 88 de unități de învățământ liceal aflate în localități în care rata incidenței cumulate la nivelul unității este mai mare sau egală cu 6/1000 locuitori. Patru candidați au fost eliminați.  Cea mai mare rată de prezență (94%) s-a înregistrat în județul Harghita, iar județele cu cea mai scăzută rată de participare au fost Brașov, Ilfov și Timiș, județe în care se află 72 din cele 88 de licee în care nu s-a putut organiza simularea.
 3. Miercuri, 24 martie 2021, a fost programată proba scrisă la alegere a profilului și specializării - proba E.d). Au participat 106.082 de elevi. Nu au putut fi prezenți elevii din 88 de unități de învățământ liceal aflate în localități în care a fost instituită carantinarea zonală. Au fost eliminați din examen șase candidați. O rată de prezență semnificativă (94%) s-a înregistrat, de asemenea, în județul Harghita. Județele cu procente scăzute de participare au fost Brașov (20%), Timiș (20%) și Ilfov (22%), județe în care se află 72 din cele 88 de licee în care nu s-a putut organiza simularea.
 4. Joi, 25 martie 2021, s-a desfășurat proba scrisă la Limba și literatura maternă - proba E.b). Au participat 5.613 elevi din 18 județe (84% din numărul total de elevi înscriși pentru această probă). Cea mai ridicată prezență (peste 95%) s-a înregistrat în județele Bistrița-Năsăud, Alba, Sălaj și Mureș. O rată de participare scăzută s-a consemnat în județele Brașov și Timiș, județe în care majoritatea liceelor în care se putea organiza această probă sunt în localități intrate în carantină.

Felicităm unitățile școlare organizatoare care, împreună cu inspectoratele școlare și sub coordonarea Ministerului Educației, au desfășurat aceste activități în condiții de deplină siguranță pentru elevii și personalul implicat! Apreciem, de asemenea, participarea elevilor într-un număr semnificativ, indicator ce subliniază importanța acestor examene în parcursul lor educațional.  

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Adaptarea structurii anului școlar 2020-2021 la situația epidemiologică actuală

Joi, 25.3.2021 - 12:14
25 Mar 2021

Astăzi, 25 martie 2021, la sediul Ministerului Educației, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social. Au participat, alături de reprezentanții Ministerului Educației, reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ și ai asociațiilor patronale, iar în calitate de invitați, reprezentanți ai elevilor, studenților și părinților.

Consultările cu partenerii de dialog social au vizat calendarul și modul de organizare a examenelor naționale, precum și propunerile de modificare/adaptare a structurii anului școlar 2020-2021 la realitățile impuse de situația epidemiologică.

În urma consultărilor deschise și constructive, luând în considerare toate propunerile formulate în contextul creșterii ratei de infectare cu virusul Sars-CoV-2, prin implicarea tuturor factorilor care pot să contribuie la implementarea măsurilor necesare pentru bunul mers al procesului de învățământ și asigurarea dreptului la educație, au rezultat următoarele concluzii:

1. Examenele naționale se vor desfășura la datele stabilite, conform calendarelor deja aprobate și cunoscute: 22 - 25 iunie (Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a) și 28 iunie - 1 iulie (probele scrise ale examenului de bacalaureat. Probele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat vor fi echivalate conform unei proceduri elaborate de către Ministerul Educației.

2. Cu excepția claselor terminale, pentru care structura anului școlar nu va suferi niciun fel de modificare, vacanța de primăvară va începe în data de 2 aprilie și se va încheia în data de 4 mai.

3. Pentru clasele terminale structura anului școlar NU va suferi niciun fel de modificare, vacanța/vacanțele de primăvară rămânând la datele planificate și cunoscute (2 aprilie - 11 aprilie pentru Sărbătorile Pascale Catolice și 30 aprilie - 9 mai pentru Sărbătorile Pascale Ortodoxe). În intervalul 12 aprilie - 29 aprilie, clasele terminale vor participa online la toate activitățile didactice.

4. Semestrul al II-lea va fi redus cu o săptămână pentru toate clasele, cu excepția claselor terminale. Grupele din învățământul preșcolar, clasa pregătitoare, clasele I - a VII-a și clasele a IX-a, a X-a și a XI-a vor finaliza semestrul în data de 25 iunie, în loc de 18 iunie!

5. Având în vedere reducerea semestrului al II-lea cu o săptămână, prin sprijinul cadrelor didactice, într-un an școlar total atipic, în care tezele semestriale nu se vor mai susține și în care numărul notelor necesare încheierii situației școlare a fost redus, Ministerul Educației apreciază efortul acestora de a comprima perioada de final de semestru necesară încheierii situațiilor școlare.

6. Pentru filiera tehnologică și învățământul profesional și tehnic, finalul semestrului al II-lea va rămâne la datele stabilite și cunoscute.

7. Calendarele activităților aferente definitivării și titularizării rămân neschimbate.

8. Evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, precum și pretestările PISA rămân programate, în continuare, cu prezență fizică în toate școlile care funcționează în localități necarantinate. Evaluarea națională a elevilor din clasa a II-a se reprogramează din perioada 20 - 23 aprilie în intervalul 25 - 28 mai.

9. Pentru a reduce inechitatea determinată de condițiile speciale, în școlile aflate în localități carantinate, simulările pentru clasele terminale și evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor putea fi organizate după ieșirea din carantină.

10. Programul național de acțiuni remediale se va derula pe întreaga durată de organizare a acțiunilor didactice, în toate școlile aflate în localități în care rata de infectare este mai mică de 6/1000 locuitori.

Subliniez importanța consultărilor cu partenerii de dialog social în contextul epidemiologic actual și apreciez implicarea responsabilă în fundamentarea deciziilor luate de autorități în interesul primordial al elevilor. 

Îndemn, în permanență, la prudență și la respectarea tuturor regulilor, mai ales acum, având în vedere agravarea situației epidemiologice!

Sorin Mihai Cîmpeanu,

Ministrul Educației

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Situație epidemiologică la nivelul unităților de învățământ preuniversitar (interval de raportare: 15-22 martie 2021)

Lun, 22.3.2021 - 19:32
22 Mar 2021

În perioada 15-22 martie 2021, în unitățile de învățământ preuniversitar, situația epidemiologică este următoarea:

 • Număr preșcolari/elevi confirmați Covid-19: +211 (medie 26 cazuri/zi)
 • Număr personal confirmat Covid-19: +279 (medie 35 cazuri/zi)
 • Număr clase/grupe cu activitatea față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: +304.

Se constată o ușoară creștere a numărului mediu zilnic de infectări în cazul elevilor și un trend descrescător al cazurilor în rândul personalului, comparativ cu perioada de raportare anterioară (8-15 martie):

 • Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: +181 (medie 22 cazuri/zi)
 • Personal confirmat Covid-19: +321 (medie 40 cazuri/zi)
 • Clase/grupe cu activitatea față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: +216.
Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind participarea la simularea probei scrise la limba și literatura română - examenul național de bacalaureat, sesiunea 2021

Lun, 22.3.2021 - 14:26
22 Mar 2021

Astăzi, 22 martie 2021, s-a desfășurat simularea probei scrise la limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea 2021. La această probă au fost prezenți 112.153 de elevi.

Nu au putut participa elevii din 78 de unități de învățământ liceal aflate în localități în care rata incidenței cumulate la nivelul localității este mai mare sau egală cu 6/1000 locuitori, reprezentând aproximativ 5% din numărul total de unități.

Au fost eliminați 5 candidați din cauza unor tentative de fraudă.

Conform procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor, au fost aprobate 76 de solicitări de desfășurare a examenului în condiții speciale (la domiciliu, cu prelungirea timpului de lucru, cu asigurarea unui interpret mimico-gestual).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Mesajul ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei: 20 martie 2021

Sâm, 20.3.2021 - 21:27
20 Mar 2021

În fiecare an, pentru întregul spațiu francofon, ziua de 20 martie prilejuiește marea sărbătoare a Francofoniei. Dacă la începuturile sale reprezenta o dimensiune lingvistică, geografică și culturală, acum Francofonia a devenit un simbol al unității în diversitate, un simbol dinamic, modern, novator și original în peisajul politic, economic și cultural internațional.

Francofonia reunește nu numai persoanele care au în comun limba franceză, ci reprezintă o comunitate internațională, cu un ideal de fraternitate.

Pentru români, limba franceză a reprezentat timp de aproape două secole nu doar o limbă internațională, limba diplomației sau a culturii, ci o limbă de suflet, România fiind adesea descrisă ca o insulă de latinitate într-o lume slavă. Apropierea lingvistică dintre cele două limbi de origine latină joacă un rol incontestabil, iar apartenența României la Francofonie are rădăcini istorice care explică atașamentul ei față de limba franceză. 

Statutul de membru al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), dublat de vocaţia francofonă de tradiție, a permis României consolidarea dimensiunii globale a cooperării internaţionale. România a jucat mereu un rol esențial în cadrul Francofoniei, devenind prima țară din regiune care a găzduit Conferința Ministerială a Francofoniei în anul 1998 și Summitul Francofoniei în anul 2006. Bucureștiul este, de asemenea, primul oraș din Europa care are o Piață a Francofoniei inaugurată în anul 2013. România găzduiește la București sediul regional al Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF), precum și sediul Directiei Regionale a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) pentru Europa Centrală şi de Est, susținând cooperarea universitară francofonă, inclusiv prin promovarea burselor doctorale și post-doctorale ”Eugen Ionesco”. În luna septembrie, Bucureștiul va fi gazda reuniunii Adunării Generale a AUF, eveniment organizat în sistem hibrid, ale cărui rezultate vor fi prezentate în cadrul Sommet-ului Francofoniei de la  Djerba (Tunisia).

În sistemul de învățământ preuniversitar din România, peste un milion de elevi studiază limba franceză, în timp ce sistemul românesc de învățământ universitar oferă mai mult de 100 de filiere francofone, în domenii de studiu foarte diverse, care atrag anual tineri din întreaga comunitate a Francofoniei. O sută de filiere francofone reprezintă tot atâtea căi și posibilități de deschidere către oportunități profesionale, toate oferite prin intermediul studiului în limba franceză.

Doresc să le mulțumesc tuturor profesorilor pentru dăruirea cu care transmit tinerelor generații valorile universale francofone, precum respectul pentru diversitatea culturală, relevanța multilingvismului, importanța respectării drepturilor omului, promovarea păcii şi a dezvoltării durabile.

Ca în fiecare an, Ziua Francofoniei este sărbătorită și în România, în pofida contextului dificil generat de pandemia de Covid-19, prin intermediul a numeroase conferințe, dezbateri, concursuri tematice, expoziții, ateliere, proiecții de film francofon.

În calitate de ministru al Educatiei, de președinte al AUF, dar și de membru al Delegației Parlamentului României în Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF), pentru că Francofonia se manifestă ca un sistem de valori ale educației și culturii, ale egalității și solidarității, ale toleranței și respectului - valori cultivate în școlile și universitățile românești, susțin promovarea Francofoniei ca un vector al deschiderii, democrației, diversității și multiculturalismului.

Vive la Francophonie!

Prof. Sorin Mihai Cîmpeanu,

Ministrul Educației,

Președintele Agenției Universitare a Francofoniei

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Parteneriat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației pentru dezvoltarea programului „A doua Șansă”

Joi, 18.3.2021 - 17:59
18 Mar 2021

În cadrul întâlnirii de lucru de astăzi, 18 martie, cei doi miniștri - Raluca Turcan și Sorin Mihai Cîmpeanu - au discutat despre soluțiile cele mai potrivite pentru persoanele sărace, beneficiare ale venitului minim garantat, care ar putea fi active pe piața muncii. 

În urma campaniei naționale de verificare a stabilirii și a acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării de către persoanele apte de muncă, derulată de Ministerul Muncii, a fost identificat un număr de 14.000 persoane fara studii finalizate la nivel primar sau gimnazial - persoane care nu au un loc de muncă și al căror venit este doar cel din ajutorul social.

Pentru a crește șansele de angajare pe piața muncii a acestor persoane este nevoie de îmbunătățirea nivelului de educație, pe de o parte, dar și de existența cadrului de formare pentru a obține o calificare profesională. 

În acest sens, prin programul „A doua Șansă”, Ministerul Educației va asigura locuri pentru persoanele apte de muncă, dar nu au studiile primare sau gimnaziale finalizate, oriunde există această nevoie. De asemenea, vor fi asigurate locuri și condiții pentru ca aceste persoane să poată obține o calificare profesională care, ulterior, să le permită angajarea pe piața muncii. 

Ministerul Muncii, prin instituțiile specializate, va oferi consiliere și sprijin pentru ca beneficiarii programului „A doua Șansă” să se poată angaja pe piața muncii cât mai repede posibil.

Prin parteneriatul încheiat azi între cele două ministere, dorim să îmbunătățim nivelul de educație a populației apte de muncă, aflate în situații de sărăcie și ajutor social, dar și creșterea gradului de ocupare pe piața muncii. În același timp, credem că educația și măsurile active de ocupare pot fi soluții care să contribuie la îmbunătățirea vieților celor aflați în situații dezavantajate.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Situație epidemiologică școli || Numărul total de cazuri la nivel național, înregistrate în unități de învățământ, în perioada 8 - 15 martie 2021

Lun, 15.3.2021 - 18:15
15 Mar 2021

În perioada 8 - 15 martie 2021, în unitățile de învățământ preuniversitar, situația epidemiologică este următoarea:

 • Număr preșcolari/elevi confirmați Covid-19: +181 (medie 22 cazuri/zi)
 • Număr personal confirmat Covid-19: +321 (medie 40 cazuri/zi)
 • Număr clase/grupe cu activitatea față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: +216.

Se constată o scădere a numărului mediu zilnic de infectări, atât în cazul elevilor, cât și al personalului, comparativ cu perioada de raportare anterioară (1-10 martie):

 • Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: +376 (medie 38 cazuri/zi)
 • Personal confirmat Covid-19: +545 (medie 55 cazuri/zi)
 • Clase/grupe cu activitatea față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: +209.

Reiterăm importanța respectării tuturor regulilor privind prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV2, precum și importanța testării în școli, alături de susținerea campaniei de vaccinare a personalului din educație.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Au fost aprobate metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Vin, 12.3.2021 - 22:16
12 Mar 2021

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 - 2022, precum și calendarul aferent acestui proces.

Pregătirea procesului de înscriere începe în data de 17 martie 2021, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor .

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 - 20 mai 2021, astfel:

 • 10 - 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 11 - 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai - 10 septembrie):

 • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai - 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 - 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini