Eşti aici

Admiterea în Învățământul Liceal 2017

Anunț- Admitere în clasa a IX-a, etapa a 2-a

Felhívás: Felvételi a IX. osztályba, 2. forduló

Siutația locurilor rămase libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul liceal de stat și învățământul profesional

Rezultatele primei repartizări la Admitere 2017

Rezolvarea cazurilor speciale ivite după prima etapă a admiterii în liceu- REZULTATE  

Lista candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere pentru anul școlar 2017-2018

Admitere în clasele a IX-a seral și frecvență redusă

Ghid InformativFelvételi-Tájékoztató Füzet

ERATAGhid informativ Admitere lb. maghiară

Program Centru special de înscriere în liceu

NOU:Ordin pentru modificarea Calendarului admiterii în învățamântul liceal de stat pentru anul școlar 2017- 2018

Metodologia de organizare si desfăsurare a admiterii în învățamântul liceal de stat (din 2010 dar valabil și în anul curent)

Ordin MENCȘ nr. 5077 din 2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017- 2018 (conține Calendarul)

Notă aprobare model fișă de admitere învățământ liceal

Ordin MENCȘ nr. 5068 din 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Ordin MENCȘ nr. 5068 din 2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017 - 2018

Model fișă de admitere învățământ profesional

Precizări privind completarea fișei de înscriere în învățământul profesional, respectiv dual pentru anul școlar 2017-2018

Plan de măsuri IȘJ Covasna

Învățământ profesional dual: Ordin, Metodologia admiterii, Calendarul admiterii, Model fișă de înscriere, Proiectul planului de școlarizare, Metodologia organizării învățământului dual, Metodologia Solicitare școlarizare, Metodologia Contract parteneriat

Centre de înscriere pentru Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

Invitație preluare ghiduri informative

Programul probelor de aptitudini

Plata comisiei de admitere