Eşti aici

Modul de realizare a planului de şcolarizare aprobat de minister pentru învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2012-2013

Fișierul atașat conține 8 sheeturi, astfel:

Anexa nr. 1- învățământ preșcolar, primar, gimnazial, învățământ de artă primar și gimnazial, învățământ sportiv primar și gimnazial, cluburi sportive școlare, învățământ preșcolar special și învățământ primar și gimnazial special;

Anexa nr. 2 - clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvență (zi, seral) și cu frecvenţă redusă;

Anexa nr. 3 - clasa a IX-a, învăţământ liceal cu frecvență zi pentru elevi cu deficiențe, clasa a XII-a, învățământ liceal cu frecvență zi, ruta progresivă pentru absolvenții anului de completare pentru elevi cu deficiențe şi pentru absolvenții școlilor profesionale pentru elevi cu deficiențe din serii vechi care doresc să continue studiile;

Anexa nr. 4 – clasa a X-a, învățământ profesional cu frecvență zi;

Anexa nr. 5 - stagii de pregătire practică învățământ de masă și învățământ pentru elevi cu deficiențe;

Anexa nr. 6 - anul de completare, cu frecvență zi pentru elevi cu deficiențe;

Anexa nr. 7 - anul I, învăţământ postliceal (şcoli postliceale), finanţat prin bugetele locale și finanțate de cursanți persoane fizice sau juridice, învățământ cu frecvență (zi, seral);

Anexa nr. 8 - anul I, învăţământ postliceal (clase de maiştri), finanţat prin bugetele locale și finanțate de cursanți persoane fizice sau juridice, învățământ cu frecvență (zi, seral);

Situațiile completate vor fi trimise pe suport hârtie semnat/ștampilat (în original sau prin fax) las ISJ Covasna biroul Statistică cu termenul de

joi 20.09.2012 ora 12:00

AtaşamentMărime
Office spreadsheet icon realizare_plan_scolarizare.xls116.5 KB