Eşti aici

Statistică

FOARTE, FOARTE URGENT!!!!!!!!!

De la următoarele unităţi de învăţământ nu s-a primit Cercetarea Statistică S 1 - Lunar,

Şc.gim. Varadi Jozsef, Ady Endre, CCD şi Clubul Sportiv din Sf.Gheorghe,

Şcoala, Boroşneu Mare, Moacşa, Dalnic, Reci, Ojdula, Poian, Estelnic şi M. Sadoveanu Int.Buzăului,

VĂ REAMINTIM TERMENUL, DATA DE 13 ÎN FIECARE LUNĂ. Trimiteţi la fax. nr. 0267-311948.

Cercetarea statistică S 3 Anual  Costul forţei de muncă în anul 2012 se poate descărca  de la

Stare completare Absențe AJPIS 2013 sem I (22.01.2013)

La ora 13:48 următoarele unități încă nu au rezolvat toate problemele:

 

URGENT! Situație "Vârste copii grădiniție"

  O nouă machetă referitoare la "Vârstă Copii Grădinițe" a fost postată pe Registrul On-Line

ATENȚIE!!! TERMEN AZI 22.01.2013 ORA 13:00

Stare completare Absențe AJPIS 2013 sem I

Ultima actualizare 18.01.2013 ora 13:17

 

Mulțumim următoarelor unități de învățământ pentru punctualitatea și atenția cu care au întocmit tabelul cerut:

 

Precizare Absențe AJPIS 2013

Este preferabil să imprimați tabelul original care a fost preconfigurat să conțină 29 de rânduri pe o pagină A4. (Așadar fiecare unitate se încadrează în maxim 7 pagini)

Alternativ dacă trebuie să modificați tabelul (din cauza că imprimanta Dvs. nu econfigurată corect pe A4 sau dacă imprimanta Dvs. nu poate imprima cu marginile predefinite) atunci se poate modifica tabelul dacă vă încadrați în regulile următoare.

Tabelul trebuie să conțină:

URGENT! Situație statistică "Absențe AJPIS 2013 Sem I"

O nouă machetă referitoare la  "Absențe AJPIS 2013 Semestrul I" a fost postată pe Registrul On-Line

Situația se referă la unitățile de învățământ cu excepția grădinițelor.

SC 3 (sf.sem.I)

Până pe data de 28. 12. 2012 vă rugăm să complataţi in aplicaţia BDNE

situaţia statistică SC 3 (sf. sem. I).

Comisiile BDNE vor opera doar partea de "Caiete statistice", în cazul curent "SC 3 ( sf.sem.I)"

URGENT! Situație "Abandon Navetiști"

Situația elevilor care au abandonat școala sau înregistrează un număr mare de absențe datorită costurilor ridicate ale navetei, respectiv generate de imposibilitatea de a cumpăra abonamentele, având motivul prețul ridicat al tarifelor practicate de operatorii de transport.

Situația se completează PE STRUCTURI așadar macheta are un număr de sheet-uri egal cu numărul de structuri arondat unității PJ.

FOARTE, FOARTE URGENT!!!!!!!!!

ANCHETA SALARIILOR ÎN LUNA OCTOMBRIE 2012

Următoarele unităţi de învăţământ nu au completat corect

situaţia statistică, vă rugăm sunaţi urgent la telefon 0267-312498

pentru a clarilfica situaţia.

Situație Statistică S2 - Ancheta salariilor în luna octombrie 2012

O nouă machetă referitoare la  "Ancheta salariilor în luna octombrie 2012" a fost postată pe Registrul On-Line

TERMEN 22.11.2012 ora 10:00

SITUAŢIE MECTS!!!!!!!!!!!!!!

Urmare adresei MECTS nr.62047/2012 vă rugăm să ne comunicaţi

în scris (numai dacă aveţi cazul), situaţii excepţionale în care se află

elevii de cetăţenie română, refugiaţi din R.A.Siriană, care au frecventat

 în R.A.Siriană clase din învăţământul preuniversitar pentru care nu

deţin documente de absolvire valabile, prin urmare CNRED nu poate

face echivalarea, Ministerul Educţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

a hotărât rezolvarea situaţiilor respective.

Precizare Statoct 2012

Macheta cu  datele financiare (cheltuielile pe nivele, formular anexat) va fi completat și semnat de către contabilul șef al unității. Aceste date sunt de natură contabilă și trebuie asumate de persoanele competente din domeniu.

Unitățile programate pentru azi (vineri 12.10.2012) sunt exceptate, dar dacă macheta e incorectă sau incompletă atunci vor fi reprogramate.

Navetişti an şcolar 2012-2013

Vă rugăm să ne transmiteţi elevii şi cadrele didactice navetişti pe anul şcolar 2012-2013.

Situaţia se completează pe nivel de centru financiar şi se va trimite prin email la adresa

ambrusi@isj.educv.ro până pe dat 15 octombrie 2012.

Precizări Colectare Absenteism

Colectarea absențelor în aplicația online se face conform pașilor:

1. Unitățile școlare completează absențele în aplicație. După salvare, aplicația blochează automat introducerea datelor. Unitățile descarcă, imprimă, semnează și ștampilează macheta completată și le trimit la operatorul BDNE asignat. Dacă din orice motiv tehnic se observă diferențe între realitate și datele din aplicație atunci se descarcă macheta necompletată și se completează cu mâna, după care se trimite la operatorul BDNE.

Pagini

Subscribe to RSS - Statistică