Eşti aici

URGENT! Situație "Abandon Navetiști"

Situația elevilor care au abandonat școala sau înregistrează un număr mare de absențe datorită costurilor ridicate ale navetei, respectiv generate de imposibilitatea de a cumpăra abonamentele, având motivul prețul ridicat al tarifelor practicate de operatorii de transport.

Situația se completează PE STRUCTURI așadar macheta are un număr de sheet-uri egal cu numărul de structuri arondat unității PJ.

Elevii aflați în una dintre cele două situații amintite mai sus vor fi înregistrați în machetă la pe sheet-ul aferent structurii unde sunt înscriși.

Dacă nu aveți cazuri din cele amintite mai sus atunci trimiteți tabelul NECOMPLETAT. Așadar fără celule completate, fără texte de genul "Nu este cazul" și fără semnături și alte date irelevante. Nu săriți peste rânduri.

TERMEN AZI 04.12.2012 ora 12:00

Situația a fost postată pe Registrul On-Line și se referă la toate unitățile de învățământ masă, cu excepția grădinițelor.