Jelenlegi hely

július 2021

EURO 200 verificare lista beneficiari 2021

După verificarea listei beneficiarilor fiecare unitate de învățământ care are beneficiari în anul 2021 va transmite o adresă oficială (semnat și ștampilat) în care confirma că datele sunt corecte sau ce trebuie corectat prin fax sau scanat la adresa: isjcovasna@gmail.com cu subiectul: euro 2021 Termen 13.07.2021 ora 13:00.

Evaluarea pagubelor in urma inundatiilor ( mai-iunie 2021)

Având în vedere adresa cu nr 12652/20021 de la Ministerul Educației prin care se solicită evaluarea pagubelor înregistrate ca urmare a inundațiilor în perioada mai-iunie 2021, vă rog să-mi trimiteți răspunsul dacă este cazul conform tabelului atașat până la data de 14.07.2021 pe adresa de mail dudasreka@isj.educv.ro. ( vă rog să-mi trimiteți răspuns numai daca ați avut pagube in urma inundațiilor) 

Oldalak