Eşti aici

Iunie 2019

Finalizare înscrierea în aplicația Evnat 2019

Vă rugăm să finalizați înscrierea elevilor în aplicația Evnat 2019 termenul este

07.06.2019 ora 15:00

Lista școlilor care nu au înscris nici un elev în aplicația Evnat.

Scoala

Statut

Ghidul admiterii în învățământul liceal/profesional 2019

Atașat aveți varianta electronică al broșurii de admitere pentru consultare on-line. Varianta imprimată va fi distribuită începând cu marți 11 iunie 2019.

 

Ultima modificare 07.06.2019,

erată: adăugat codurile 566 și 563 în varianta maghiară a broșurii, (învățământ profesional). Varianta în limba română nu s-a schimbat.

REf. edusal - dobânzi

Vă atragem atenția asupra impozitării dobânzii : daca ați introdus dobânda înainte de apariția ultimei versiuni, trebuie să o ștergeți și să o reintroduceți și va calcula corect impozitul.

Stare validare cereri înscriere grădiniță

Vă reamintim obligativitatea de validare a cererilor de înscriere. Validarea înseamnă că părintele/reprezentantul legal și-a asumat prin semnătură că datele din aplicație sunt corecte.

Cererile invalide vor fi șterse din aplicație la termenul limită al înscrierilor: vineri 07.06.2019 ora 12:00

 

Pe data de 06.06.2019 ora 10:30 situația cererilor invalide:

Pagini