Eşti aici

Admiterea în Învățământul Liceal și Profesional 2018

A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat 

3 septembrie 2018

Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

4-5 septembrie 2018

 

Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă va fi organizată la Liceul Teoretic ”Nagy Mózes" din Tg. Secuiesc pe data de 5 septembrie 2018 de la ora 9.00.

3-6 septembrie 2018 Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare

7 septembrie 2018

Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată- Ședință publică

 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și dual

3 septembrie 2018

Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a probei  suplimentare de admitere.

5 septembrie 2018 Înscrierera elevilor la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere.
6 septembrie 2018

Desfășurarea probei suplimentare de admitere.

Comunicarea rezultatelor probei suplimentare de admitere

Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților declarați admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

 Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost admiși.

7 septembrie 2018

Repartizarea de către comisia de admitere județeană a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.

Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizați.

Sedință publică- cazuri speciale-17 iulie 2018

Admitere pe locurile speciale pentru rromi

Publicare Ierarhie admitere 2018

Ordin MEN nr. 4794/31.08.2017 - Admitere în liceu 2018-2019

Ordin MEN nr. 4795/31.08.2017 - Admitere în învățământul profesional și dual  2018-2019

Centre de înscriere în liceu 

Program Centru Special de Înscriere

Înscriere în învăţământul profesional de stat

Înscriere în învățământul vocațional

MODELE fișe de înscriere: liceu, școală profesională, învățământ dual, probă de aptitudini

Calendarul probelor de aptitudini și limbi

Târgul ofertelor educaționale

Ghid informativ Admitere

Felvételi tájékoztató