Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 1 min 27 de sec

România se alătură din 2023 programului de date statistice INES al OCDE

Joi, 2.2.2023 - 12:07
02 Feb 2023

În perioada 31 ianuarie - 1 februarie, Ministerul Educației și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au organizat un atelier de lucru privind participarea României la programul de date statistice INES (Indicators on National Education Systems) al OCDE. La evenimentul găzduit de Academia de Studii Economice din București au participat, în format hibrid, peste 40 de reprezentanți și experți ai OCDE, Ministerului Educației, Institutului Național de Statistică, UEFISCDI, Autorității Naționale pentru Calficări, Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și ANPCDEFP.

În contextul procesului de aderare la OCDE, România se alătură, începând cu 2023, programului INES dedicat indicatorilor sistemelor de educație. Ca urmare a participării la INES, România va fi inclusă pentru prima dată în publicația Education at a Glance 2023 (EAG 2023), alături de statele membre OCDE și alte state candidate.

Informațiile colectate prin programul INES stau la baza publicației emblematice a OCDE - Education at a Glance (EAG), sursa cea mai autoritară pentru informații exacte și relevante despre starea educației în cele 38 de state membre și o serie de țări partenere. Cu peste 120 de diagrame și 180 de tabele, indicatorii săi acoperă rezultatele și impactul învățării în domeniul economic și la nivel social, resursele financiare și umane investite în educație, accesul la educație, participarea și progresul, precum și mediul de învățare și organizare a școlilor. Ediția din 2023 a EAG va avea ca temă învățământul profesional și tehnic.

Datele pentru EAG sunt colectate la nivel național pe tot parcursul anului, bazându-se pe date administrative sau din anchete deja colectate, implicând și un număr de până la 20 de chestionare separate. Publicația include și date din anchete internaționale, cum ar fi PISA, PIAAC și TALIS.

Agenda atelierului de lucru a inclus procesul de aderare al României la OCDE în domeniul educației, programul de lucru al OCDE, obiectivele INES și activitățile desfășurate de rețelele conexe INES LSO (Rețeaua INES pentru piața muncii și rezultatele sociale și economice ale învățării) și NESLI (Rețeaua pentru colectarea informațiilor descriptive la nivel de sistem privind sistemele, politicile și practicile educaționale), prezentarea EAG. De asemenea, reprezentanții României au expus principalele obiective de politici în domeniul educației, structura sistemului de educație și implementare ISCED, precum și mecanismele existente în România pentru colectare de date pentru sistemul de educație.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Patru universități din România, selectate pentru participarea la proiectul European Erasmus+

Mar, 31.1.2023 - 17:40
31 Ian 2023

 

Patru universități din România au fost selectate să participe la proiectul european Erasmus+, care prevede testarea unor noi forme de cooperare transnațională între instituțiile de învățământ superior.

Rezultatele apelului Erasmus+ pentru cele două instrumente dedicate universităților au fost anunțate astăzi, 31 ianuarie, de Comisia Europeană.  Este vorba despre lansarea a zece proiecte-pilot, fiecare putând primi, timp de un an, un buget de până la 200.000 de euro prin Erasmus+.

Acest program reprezintă o etapă importantă, inclusă în Strategia europeană pentru universități anunțată în urmă cu un an de oficialii Comisiei Europene.

Din România, la proiectul-pilot care va testa și va dezvolta tot ceea ce presupune obținerea unei diplome comune oferite de instituții europene partenere („joint European degree label”) vor participa Universitatea din București, Universitatea Politehnica București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Această etichetă de diplomă europeană va reflecta toate competențele și rezultatele studenților care au urmat programe comune în mai multe țări, beneficiind de abordări pedagogice transdisciplinare.

În paralel, pentru programul dedicat statutului juridic al alianțelor universităților („European legal status for alliances of higher education institutions”), au fost selectate pentru participare Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În cadrul activității dedicate Erasmus+, universitățile selectate vor coopera cu autoritățile relevante la nivel național sau regional și, ulterior, vor elabora propuneri conform direcției programelor la care au lucrat. 

Ministerul Educației este partener instituțional al programului Erasmus+.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

30 ianuarie: Ziua internațională a nonviolenței în școală // Mesajul Ministrului Educației, Ligia DECA

Lun, 30.1.2023 - 11:34
30 Ian 2023

Mesajul zilei de astăzi, Ziua internațională a nonviolenței în școală, este că trebuie să luptăm împotriva agresivității în fiecare zi.

Un demers educațional în care grija pentru dezvoltarea cognitivă nu este dublată de grija pentru confortul fizic și emoțional al copiilor în mediul școlar este unul incomplet - manifestările violente de orice tip lasă urme și pun în pericol dezvoltarea armonioasă a tuturor celor implicați.

Să-i învățăm pe copii să spună nu violenței! Mai întâi, fiindu-le noi, adulții, model.

Apoi, explicându-le de ce să spună nu - vorbindu-le despre drepturile și obligațiile pe care le au, despre consecințele faptelor ilegale, despre efectele pe care violența le are asupra a ceea ce ei sunt si vor fi!

Îmi exprim convingerea că a educa în spiritul armoniei, al solidarității, al toleranței, al nediscriminării și al respectului față de celălalt înseamnă a crea premise pentru siguranță, confort și stare de bine, deopotrivă pentru elevi, cadre didactice și părinți.

Purtăm, cu toții, responsabilitatea unei educații în spiritul nonviolenței, iar un mediu școlar sigur înseamnă siguranță și dincolo de el!

Cu mulțumiri pentru efortul dumneavoastră din fiecare zi,

Ligia DECA,

Ministrul Educației

Etichete: mesaj ministrucomunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

A fost adoptată Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030

Mie, 18.1.2023 - 15:40
18 Ian 2023

Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi, 18 ianuarie, Strategia națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023 - 2030. Este un moment de maximă importanță pentru învățământul românesc, fiind pentru prima dată când România adoptă o strategie națională dedicată educației pentru mediu și pentru schimbările climatice.

Documentul programatic stabilește acțiuni clare pentru creșterea gradului de educație și de conștientizare, în rândul copiilor și tinerilor, privind dezvoltarea sustenabilă și responsabilizarea față de mediu.

Obiectivele și măsurile prevăzute vizează mai multe paliere (educație formală și nonformală, resursă umană, inclusiv formarea cadrelor didactice, investiții, resurse deschise, parteneriate etc.), prin patru direcții de acțiune:

 • implementarea unui Program național educațional pentru mediu și climă;

 • identificarea, promovarea și facilitarea unor soluții pentru crearea și utilizarea de resurse educaționale;

 • crearea, dezvoltarea și sprijinirea reabilitării de infrastructură pentru școli sustenabile;

 • formarea resursei umane implicate în educația privind mediul și schimbările climatice în vederea promovării unei culturi a sustenabilității la nivelul instituțiilor de învățământ.

În acest context, unitățile de învățământ devin parteneri strategici în construirea unui viitor sustenabil. Prin urmare, elevii și cadrele didactice vor beneficia de tot sprijinul pentru a înțelege gravitatea crizei climatice și de mediu, pentru a conștientiza cauzele și efectele acestora, dar și modurile de a îmbunătăți răspunsul societății în fața acestor provocări.

Prin educația privind schimbările climatice și mediul, Ministerul Educației propune o educație care promovează un stil de viață sustenabil, prin dezvoltarea de competențe ecosociale.

Acest obiectiv se aliniază principiilor Proiectului Președintelui României, România Educată, care are în vedere cultivarea respectului pentru mediu ca parte a valorilor promovate și dezvoltate prin educație. Unul dintre dezideratele asumate prin acest proiect este ca sistemul de educație să formeze cetățeni responsabili față de societate și față de mediul înconjurător.

În cadrul Summitului COP 27, din noiembrie 2022, Președintele României a susținut Declarația Națională care vizează promovarea cercetării și inovării  pentru a sprijini acțiunile climatice, securitatea alimentară, comunitățile vulnerabile, adaptarea la schimbările climatice și răspunsul eficient la situații de urgență generate de schimbările climatice. În cadrul summitului, Președintele Klaus Iohannis a coprezidat alături de Prim-ministrul Republicii Cehe, Petr Fiala, un eveniment la nivel înalt pe tema promovării educației privind schimbările climatice, la care au participat șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană și state partenere, precum și reprezentanți ai instituțiilor europene și ai organizațiilor internaționale.

Din această perspectivă, educația pentru mediu și schimbări climatice trebuie să fie abordată integrat, în toți anii de studiu, în vreme ce infrastructura unităților de învățământ trebuie să fie adecvată standardelor europene și globale de dezvoltare sustenabilă. Susținerea și dezvoltarea unei rețele a „Școlilor verzi” este un obiectiv strategic din domeniul prioritar „Infrastructura sistemului de educație”, iar elementele europene și globale privind dezvoltarea durabilă sunt prevăzute în mai multe domenii prioritare ale Proiectului.

La baza strategiei stă, de asemenea, Raportul Administrației Prezidențiale Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile, validat de consultarea publică încheiată pe 11 februarie 2022, o continuare a Proiectului „România Educată”, a cărui operaționalizare a fost inclusă ca angajament în Strategia Națională de Apărare a Țării.

Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile răspunde priorităților europene, angajamentelor asumate de România și preocupărilor cetățenilor în domeniul schimbărilor climatice și protecția mediului și vizează învățământul preuniversitar prin creșterea expunerii elevilor la informații referitoare la factorii care duc la degradarea mediului și schimbările climatice, asigurând contextul pentru ca aceștia să se implice, pe perioada de școlarizare, în activități concrete de protecție a mediului.

Prin urmare, obiectivul educației privind mediul și schimbările climatice constă în dezvoltarea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare adaptării la schimbările climatice precum și protejării mediului înconjurător. Educația pentru mediu și pentru schimbări climatice vizează educația pentru schimbare socială, prin sensibilizarea publicului și acțiuni concrete, în scopul de a crea un viitor sustenabil.

Implementarea unui Program educațional pentru climă și mediu constituie un obiectiv-cheie care va fi atins prin introducerea în curriculumul național a unei săptămâni dedicate mediului și schimbărilor climatice, Săptămâna Verde, precum și prin introducerea, în oferta națională de curriculum la decizia școlii (CDS), a unor discipline dedicate educației privind adaptarea la schimbările climatice și protecția mediului.

Obiectivele strategiei, în ceea ce privește soluțiile pentru resurse educaționale, constau atât în crearea unui astfel de ecosistem digital pentru educația privind schimbările climatice și mediu, prin diverse aplicații și platforme, cât și în a oferi opțiuni variate de activități extracurriculare și extrașcolare, care să fie dezvoltate cu ajutorul cadrelor didactice, al ONG-urilor de mediu, precum și al altor instituții relevante din domeniu.

Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în perioada programatică 2021-2026, vizează Componenta 15 „Educație”, Investiția 10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi”, țintele 486,487,488, cu termene de realizare în T2 2023, respectiv T4 2025.

În contextul european și național al tranziției către clădiri „verzi” și inteligente, în luna iunie 2022, a fost aprobată, prin Ordinul al ministrului educației nr. 4147/2022, Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea „școlilor verzi”.

Cele trei componente esențiale operaționalizării conceptului de „Școală verde” sunt: infrastructura, curriculumul și pedagogia. „Școlile Verzi” vor implementa măsuri și vor atinge ținte legate de:

- elemente de infrastructură școlară sustenabilă (eficiență energetică superioară prin izolare termică, sisteme de generare energie din surse regenerabile, planificarea spațiului verde, colectarea și predarea selectivă a deșeurilor etc.);

- un curriculum responsabil față de mediu și climă, care înglobează conținuturi despre și pentru mediu, integrate într-o manieră transversală, în toți anii de studiu.

România s-a angajat, la nivel internațional și național, să crească, prin educație, gradul de conștientizare a populației privind schimbările climatice și problemele de mediu. Astfel, conform „Programului Doha pentru 2022-2031”, România se numără printre țările care se angajează să acționeze ferm pentru protejarea mediului și contra schimbărilor climatice prin dezvoltarea şi implementarea de programe de formare la toate nivelurile și să adere la Action for Climate Empowerment ACE (Acțiuni pentru Protejarea Climatului, termen adoptat de Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice), prin implementarea acestei strategii naționale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației începe procesul de achiziție de manuale școlare pentru anul școlar 2023 - 2024

Lun, 16.1.2023 - 17:19
16 Ian 2023

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), a lansat licitația având ca obiectiv achiziția de manuale școlare, elaborate în conformitate cu programele școlare în vigoare.

Procedura de achiziție cuprinde 120 de loturi de manuale școlare pentru disciplinele studiate în clasele I-a, a II-a și a VI-a. Aceste loturi includ manuale elaborate în limba română, respectiv în limba de predare a minorităților naționale.

Documentația aferentă licitației poate fi consultată de către toate editurile interesate în SEAP, termenul de depunere a ofertelor fiind 14.03.2023.

Achiziția manualelor școlare noi în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 - 2024 va fi realizată de Ministerul Educației prin (CNPEE), în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului de ministru nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

În curând urmează a fi lansată și licitația pentru clasele a III-a, a IV-a și a V-a, a VII-a și a VIII-a pentru titlurile neofertate în licitațiile anterioare anului școlar 2017 - 2018, derulate de CNPEE.

Pentru celelalte clase, manualele școlare vor fi asigurare prin retipăriri, conform contractelor în derulare încheiate de către CNPEE și inspectoratele școlare cu editurile câștigătoare ale licitațiilor derulate în anii anteriori.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Webinar pentru beneficiarii apelului competitiv de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Mie, 11.1.2023 - 14:44
11 Ian 2023

Ministerul Educației organizează joi, 12.01.2023, începând cu ora 10:00, un webinar cu scop informativ, adresat beneficiarilor apelului competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educație.

Cu acest prilej, vor fi discutate aspecte privind modalitatea de depunere a proiectelor în cadrul acestui apel competitiv, fiind prevăzută, de asemenea, o sesiune de întrebări și răspunsuri în vederea clarificării eventualelor dificultăți identificate de solicitanți.

Reamintim că beneficiarii acestui apel sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, în cadrul cărora sunt înființate și funcționează unități de învățământ preuniversitar.

Toate cele 5 tipuri de investiții (dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, echiparea cu materiale și echipamente didactice a laboratoarelor și cabinetelor școlare, achiziționarea de echipamente informatice necesare procesului didactic, dotarea laboratoarelor de informatică și echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic) vor sprijini sistemul de educație în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

În cadrul acestei finanțări, se vor investi 1.068.260.200 euro atât pentru digitalizarea unităților de învățământ preuniversitar, cât și pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Perioada de depunere a proiectelor, conform calendarului, este 19.12.2022 (ora 9:00) - 19.03.2023 (ora 23:59).

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Vești bune pentru educație, la final de an! // Cea mai mare creștere a numărului consilierilor școlari și introducerea serviciilor de educație timpurie complementare

Mie, 28.12.2022 - 14:44
28 Dec 2022

La inițiativa Ministerului Educației, a fost adoptată în ședința de astăzi, 28 decembrie 2022, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei.

Actul normativ aduce două vești importante pentru educație și pentru copiii din comunitățile dezavantajate.

1. Se alocă 1200 de noi posturi de consilieri școlari, reprezentând o creștere de 50% față de numărul actual.

Această măsură va asigura un număr mai mare de profesori în cabinetele de asistenţă psihopedagogică (consilieri școlari), ceea ce va contribui la:

 • creșterea accesului elevilor și preșcolarilor la servicii de asistenţă psihopedagogică, orientare școlară și profesională;

 • extinderea rețelei de cabinete școlare de asistență psihopedagogică;

 • extinderea activităților de prevenire a violenței școlare în contextul campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”.

Precizăm că în anul școlar 2022-2023, la nivel național, sunt încadrați 2.288 profesori în cabinete de asistenţă psihopedagogică (consilieri școlari) pentru un număr de 2.751.233 elevi şi preşcolari din învățământul public de masă. Aceasta presupune că sunt alocați 1200 elevi şi preşcolari la un consilier școlar. Prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, se ameliorează acest raport, fiind alocați 800 de elevi și preșcolari la un consilier școlar.

Reamintim că Ministerul Educației a lansat apelul pentru dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor/atelierelor școlare din unitățile de învățământ preuniversitar, cu finanțare din Componenta 15 - Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul căruia sunt eligibile și cabinetele de asistență psihopedagogică.

2. Sunt reglementate, pentru prima dată, serviciile complementare de tip ludotecă, grup de joacă și grădiniță comunitară.

Alocăm 2.550 de posturi pentru asigurarea personalului necesar înființării, până în 2026 a 850 de grădinițe comunitare/grupuri de joacă/ludoteci. Ele vor oferi servicii de educație, îngrijire, protecție și nutriție pentru copiii din comunitățile dezavantajate.

Totodată, pentru primele 412 servicii complementare, vor fi alocate, din Planul Național de Redresare și Reziliență, 103 milioane de euro, iar 14,3 milioane de euro vor fi alocate pentru formarea personalului care le deservește.

Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare stabilește principiile de organizare și funcționare, structura anului școlar, modalitatea de înscriere, transfer și scoatere din evidență a copiilor din serviciile de educație timpurie complementare. De asemenea, reglementează condițiile pentru asigurarea unui mediu educațional adecvat, conținutul educativ al activității din cadrul serviciilor de educație timpurie complementare, modalitatea de asigurare a resursei umane, precum și monitorizarea activității.

Grădinițele comunitare și ludotecile pot fi înființate în localitățile în care nu există suficiente creșe și grădinițe, în localitățile izolate/dezavantajate și în localitățile în care numărul copiilor sub 6 ani este foarte scăzut.

Principalele activități vizate în cadrul acestora sunt:

 • servicii de educație, îngrijire, nutriție și protecție a copiilor, de tip grădiniță comunitară;

 • servicii de tip grup de joacă și/sau ludotecă.

Potrivit metodologiei, serviciile de educație timpurie complementare vizează:

 1. dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul propriu și de nevoile sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia;

 2. dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul, pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi;

 3. încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare;

 4. descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identități și a autonomiei și dezvoltarea unei imagini pozitive de sine;

 5. sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare la intrarea în ciclul școlar următor și pe tot parcursul vieții.

Activitatea cu copiii din cadrul serviciilor complementare se organizează pe grupe omogene sau eterogene ca vârstă. Numărul de copii dintr-o grupă va fi, în medie, 12, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20, în conformitate cu prevederile legale generale referitoare la organizarea sistemului de învățământ preuniversitar.

Personalul din cadrul serviciilor de educație timpurie complementare este didactic și nedidactic. Unitățile de învățământ preuniversitar cu nivel antepreșcolar și/sau preșcolar, care înființează servicii de educație timpurie complementare, încurajează, după caz, și participarea voluntarilor la activitățile desfășurate în unitate, ținându-se cont de corespondența dintre competențele personalului și activitățile prestate.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

A fost lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”

Vin, 23.12.2022 - 10:50
23 Dec 2022

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Alocăm 117.499.800,00 de euro, prin PNRR, pentru dotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea unui laborator digital inteligent în fiecare liceu, colegiu, școală profesională, precum și în palatele și cluburile copiilor.

Totodată, în cadrul prezentului apel, cel puțin 120 de unități de învățământ secundar superior (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual) vor putea beneficia de un al doilea laborator inteligent dacă numărul de elevi înscriși în anul școlar 2022 - 2023 este de minimum 500. În acest caz, finanțarea pentru al doilea laborator inteligent se va acorda pe baza scorului rezultat din următorii indicatori (în ordine descrescătoare):

 • 50% - numărul de elevi (liceal) înscriși;

 • 25% - media la examenul de bacalaureat pe liceu în ultimii 3 ani;

 • 25% - rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat (din numărul de candidați înscriși) în ultimii 3 ani;

În cadrul apelului vor fi finanțate următoarele tipuri de activități:

1. achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare;

2. achiziționarea de conținut educațional, care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;

3. conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;

4. instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se vor putea depune prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere:  23 decembrie  2022 - 1 martie 2023.

În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

De asemenea, Ministerul Educației va organiza, în această perioadă, cel puțin două sesiuni de instruire pentru solicitanți, în vederea creșterii capacității instituționale pentru redactarea cererii de finanțare.

Etichete: comunicate de presăPNRRCategorie: Comunicate de presă

A fost lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Lun, 19.12.2022 - 10:49
19 Dec 2022

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică)finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Pentru prima dată în istoria educației, alocăm peste 1 MILIARD DE EURO (valoarea financiară totală a apelului de proiecte fiind de 1.068.260.200 euro), valoare eligibilă din PNRR, fără TVA, pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, pentru implementarea obiectivelor din proiectul România Educată”.

Ligia Deca, ministrul Educației:

Este o șansă unică pentru România, pentru a schimba fața educației românești. Avem prevăzute investiții care vor acoperi nevoile din școlile, grădinițele, palatele și cluburile copiilor din țară. Îmi doresc ca prin aceste investiții fără precedent, orice copil din România care intră în școală să găsească un mediu de învățare primitor, dotat cu toate resursele necesare pentru dezvoltarea lui educațională. Pentru acest lucru, profesorii au nevoie de tot sprijinul nostru. Și nu ne oprim aici. Urmează să lansăm, până la finalul acestui an, și apelul privind laboratoarele inteligente, iar anul următor vom avea, de asemenea, o serie de alte investiții”.

Beneficiarii prezentului apel de proiecte sunt sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează, respectiv pentru toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică, inclusiv pentru cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat sau a celor din subordinea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă.

Unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe, beneficiarii finali ai apelului de proiecte, care provin din zonele defavorizate vor primi punctaj suplimentar.

Prezentul apel finanțat prin PNRR vizează 3 tipuri de investiții:

1. DIGITALIZAREA MEDIILOR DE ÎNVĂȚARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 377.360.200 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizați pe fiecare investiție, astfel:

 • 5.200 laboratoare de informatică echipate.
 • 3.600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial si liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare.
 • 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.

2. INFRASTRUCTURĂ ȘCOLARĂ. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 600.000.000 euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, repartizate astfel:

 • 75.000 de săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier.
 • 10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinetele de asistenta psihopedagogică.

3. DOTAREA CU ECHIPAMENTE, INCLUSIV DIGITALE, A ATELIERELOR DE PRACTICĂ DIN REȚEAUA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC. Pentru această subcomponentă, valoarea totală alocată este de 90,9 mil euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR, pentru:

 • 909 unități de învățământ IPT dotate cu laboratoare de practică funcționale.

Toate bunurile și echipamentele achiziționate prin viitoarele proiecte de către solicitanții eligibili vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere: 19.12.2022 (ora 9:00) - 19.03.2023 (ora 23:59).

În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației a premiat olimpicii medaliați în acest an la competițiile internaționale pe discipline școlare

Mar, 13.12.2022 - 12:54
13 Dec 2022

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat luni, 12 decembrie, la festivitatea de premiere a olimpicilor români, medaliați în acest an la competițiile internaționale pe discipline școlare. Festivitatea de premiere a elevilor români care au obținut rezultate remarcabile pe plan internațional, organizată constant de Ministerul Educației, a devenit un eveniment de tradiție și un reper pentru promovarea excelenței din educație.

Astfel, au fost recompensați 123 de elevi, premiați cu 171 de distincții (medalie de aur absolut, medalii de aur/premiul I, medalii de argint/premiul II, medalii de bronz/premiul III, mențiune) la olimpiadele și concursurile internaționale sau regionale pe discipline (juniori și seniori). În același timp, au fost premiate cadrele didactice care i-au pregătit (124), precum și unitățile de învățământ din care provin laureații (70). 

Elevii români s-au clasat pe podium la toate competițiile internaționale la care au participat, iar câteva rezultate au reprezentat o premieră pentru țara noastră:

• La matematică, România a ocupat locul I, la toate competițiile europene, în cadrul clasamentului pe echipe: Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (Budapesta, Ungaria), Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori (Sarajevo, Bosnia și Herțegovina) - cel mai mare scor din istoria competiției, Olimpiada Balcanică de Matematică (Agros, Cipru) și Olimpiada Internațională de Matematică, unde România a ocupat locul 5 în lume, fiind cea mai bună clasare din 1994, precum și locul I la nivelul țărilor din Europa.

• România a fost inițiatoarea primei olimpiade de matematică, în urmă cu 63 de ani. Tot țara noastră a inițiat în acest an și prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Științe Spațiale pentru Juniori. Deși este o disciplină care nu se studiază în școală, lotul României a ocupat locul I.

• Echipa României a obținut un rezultat excepțional și la cea de-a 52-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică (IPhO2022), clasându-se pe locul 2 la nivel mondial, fiind, de departe, cea mai bună echipă din Europa. Vlad Ștefan Oros a obținut o medalie de aur, fiind și cel mai bun concurent european.

• Pentru prima dată, echipa României a obținut o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Limba Germană (ediția 2022), desfășurată la Hamburg). Performanța aparține Teodorei Smîntancă-Strugariu, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău, aceasta clasându-se pe primul loc la nivelul B2, cel mai înalt din concurs.

• 13 elevi au obținut distincții la mai mult de două competiții. O performanță deosebită a fost obținută de către triplul campion, elevul Vlad-Ștefan Oros (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara), medalia de aur cu punctaj absolut și cel mai bun concurent european la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2022 (Kutaisi, Georgia). Vlad a mai obținut anul acesta, în numele României, o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Fizică și locul 2 la nivel mondial, medalie de aur la Olimpiada de Fizică a Uniunii Europene, medalie de argint la Olimpiada de Fizică a Țărilor din Asia, precum și o medalie de argint la Olimpiada Internațională de Lingvistică!

Cuantumurile premiilor pentru rezultatele înregistrate la olimpiadele/concursurile internaționale au fost semnificativ majorate în acest an prin hotărâre de Guvern: 20.000 lei - premiul I absolut (cu punctaj maxim), 15.000 lei - premiul I/medalie de aur, 12.5000 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 10.000 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz și 6.000 lei - mențiune (sau diplome echivalente).

Sumele în bani acordate elevilor care s-au impus în competițiile regionale/balcanice (seniori și juniori) sunt: 7.500 lei - premiul I/medalie de aur, 6.000 lei - premiul al II-lea/medalie de argint, 4.500 lei - premiul al III-lea/medalie de bronz și 3.500 lei - mențiune (sau diplome echivalente).

Profesorul/profesorii care au pregătit elevul/elevii primesc un singur premiu, în cuantumul cel mai mare prevăzut pentru unul dintre elevii săi/lor. Pentru școala pe care elevul/elevii o frecventează sau a/au frecventat-o se acordă câte un premiu, în cuantumul prevăzut pentru fiecare elev premiat. În acest caz, sumele primite vor fi utilizate pentru dotări destinate sprijinirii eficienței procesului de învățământ. Fondul total de premiere alocat de Ministerul Educației este peste 3.650.000 lei.

La evenimentul găzduit de Opera Națională din București au fost prezenți Diana Păun, consilier prezidențial, Mircea Abrudean, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Kelemen Hunor, viceprim-ministru al Guvernului României, Lucian Romașcanu, ministru al Culturii, Monica Cristina Anisie, președintele Comisiei de învățământ din Senatul României, Natalia Intotero, președintele Comisiei de învățământ din Camera Deputaților, Andrei Alexandru, Secretar de Stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Valentin-Sorin Costreie, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului. De asemenea, au participat secretari și subsecretari de stat din Ministerul Educației: Ionel Florian Lixandru, Sorin Ion, Bogdan Cristescu, Kallos Zoltan și Cătălin Micu.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Participarea mininistrului Educației, Ligia Deca, la reuniunea ministerială a Comitetului pentru politici educaționale (EDPC) al OCDE

Mar, 13.12.2022 - 11:18
09 Dec 2022

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat, în perioada 7 - 8 decembrie 2022,  alături de Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și de o delegație a Ministerului Educației, la reuniunea ministerială a Comitetului pentru politici educaționale (EDPC) al OCDE.

Evenimentul, organizat sub tema „Reconstruirea unei societăți incluzive și echitabile prin educație”, a fost precedată de un forum la nivel înalt la care au luat parte miniștri, înalți oficiali, lideri din comunitatea de afaceri și sindicate, practicieni din domeniul educației, reprezentanți ai elevilor și ai societății civile, într-o discuție deschisă despre cum pot fi mai bine conectate agenda educației și competențelor cu domenii conexe pentru a promova o societate echitabilă și incluzivă.

Participarea delegației României - în calitate de țară candidată la OCDE - a constituit o oportunitate de a explora împreună cu ceilalți participanți modalități inovative de dezvoltare a unor sisteme de educație reziliente și de transformare a căilor de învățare pe tot parcursul vieții, precum și de a împărtăși din experințele recente ale României în vederea flexibilizării, creșterii relevanței și valorificării tuturor parcursurilor de învățare.

Astfel, în cadrul conferinței, ministrul român a subliniat contribuția educației la construirea unei societăți incluzive și echitabile din perspectiva investițiilor la nivel național prin PNRR într-un sistem de educație capabil să răspundă provocărilor digitalizării și tranziției verzi, precum și a necesității combaterii inegalităților în educație prin asigurarea accesului la o educație de calitate pentru toți. De asemenea, în cadrul celor două sesiuni de lucru la care a participat, Echitate și incluziune în educație, respectiv O mai bună integrare a lumii învățării cu lumea muncii, ministrul Ligia Deca a prezentat inițiative recente la nivel național care au în vedere măsuri de combatere a abandonului școlar în învățământul gimnazial și creșterea relevanței ofertei educaționale pentru piața muncii prin reforma învățământului dual.

La finalul reuniunii, miniștrii educației au adoptat Declarația ministerială privind construirea unor societăți echitabile prin educație. România a susținut adoptarea declarației ministeriale ca răspuns la necesitatea de a reconfigura modul în care se formează competențele într-o perspectivă pe tot parcursul vieții și a apreciat activitatea OCDE orientată spre furnizarea de date și indicatori pentru a sprijini statele membre, candidate și partenere în elaborarea de politici inovatoare, centrate pe elev, care să asigure un echilibru între nevoile cognitive, sociale și emoționale ale elevilor.

În marja celor două reuniuni, au avut loc și o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai OCDE, Portugaliei, Republicii Coreea și Braziliei, în cadrul cărora au fost dezbătute teme de interes precum educația incluzivă, digitalizarea în educație, reforme și, nu în ultimul rând, procesul de aderare la OCDE din perspectiva sectorului educație și formare.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Șase medalii (o medalie de argint și cinci medalii de bronz): rezultatele echipei României la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori 2022

Lun, 12.12.2022 - 13:58
12 Dec 2022

Lotul de juniori al României și-a trecut în palmares 6 medalii (o medalie de argint și cinci medalii de bronz) la a XIX-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Ştiinţe (IJSO), desfăşurată în perioada 2 - 12 decembrie, la Bogota (Columbia).

Medalia de argint a fost obținută de Ioana Stănoiu, elevă la Liceul Internațional de Informatică din București.

Medaliile de bronz au fost adjudecate de următorii elevi:

 • Natalia Raț (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București)

 • Vlad-Dorian Vulpe (Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu)

 • Mario-Cristian Scurtu (Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu)

 • Vladimir Nicolae (Colegiul Național „George Coșbuc” din București)

 • Andrei-Casian Niculăesa (Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani).

Lotul olimpic de juniori a fost coordonat și însoțit de Daniela Bogdan, profesor la Colegiul Național „Sf. Sava” din București (responsabilă pentru disciplina chimie), Victor Păunescu, profesor la Colegiul Național „Octav Onicescu” din București (responsabil fizică) și George-Alexandru Croitoru, profesor la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București (responsabil biologie).

Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori este o competiție de știință ce se adresează elevilor cu vârste de 15 ani sau mai puțin la data de 31 decembrie a anului în care participă și este structurată pe trei probe: două probe teoretice (individuale) şi una practică - experiment/laborator (pe echipe, formate din 3 elevi), cu subiecte din chimie, fizică și biologie.

Aceste probe includ teste provocatoare pe subiecte de știință, atât sub formă de întrebări teoretice, cât și ca sarcini practice. Testele sunt concepute pentru a aborda înțelegerea conceptelor de către elevi și capacitatea acestora de a aplica concepte în situațiile descrise în teste.

La ediţia din acest an au participat circa 300 de concurenți din 50 de ţări.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Bugetul pentru învățământ prevăzut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB

Mie, 7.12.2022 - 13:59
07 Dec 2022

Bugetul pentru învățământ prevăzut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB.

În aceste condiții, bugetul învățământului pentru anul 2023, pe toate sursele de finanțare, este mai mare cu 6.032 milioane de lei față de execuția preliminară pentru anul 2022.

Astfel, în anul 2023, cheltuielile cu educația vor avea o pondere de 8,14% în Bugetul General Consolidat (în creștere față de 2022), ponderea raportată la PIB fiind, de asemenea, în creștere: 3,2%, față de execuția preliminară de 3,12%

Finanțarea  învățământului se realizează din mai multe surse, respectiv:

I. Bugetul de stat: 34.098 milioane de lei (dintre care prin bugetul Ministerului Educației este cuprinsă suma de 32.529,5 milioane de lei). Celelalte sume sunt cuprinse în bugetele altor ministere care desfășoară acțiuni de învățământ.

Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației se asigură:

 • Cheltuieli de personal: 23.000 milioane de lei, pentru plata salariilor personalului din învățământul preuniversitar și alte instituții;

 •  Bunuri și servicii: 95,4 milioane de lei, pentru funcționarea unităților din subordine;

 •  Transferuri între unități ale administrației publice: 5.948,8 milioane de lei, pentru finanțarea instituțiilor de învățământ superior și altor unități;

 •  Asistență socială: 427 milioane de lei, sume din care se asigură transportul elevilor și studenților, manuale, competiții școlare și alte acțiuni sociale;

 •  Proiecte cu finanțare europeană: 750 milioane de lei;

 •  Burse studenți, burse bani de liceu, bursă profesională și alte acțiuni: 1.187 milioane de lei;

 •  PNRR: 758,5 milioane de lei;

 •  Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: 160 milioane de lei;

 •  Cheltuieli de capital: 200,2 milioane de lei;

 • Alte transferuri: 2,6 milioane de lei.

II. Bugetul de stat - sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, respectiv 5.850,4 milioane de lei, dintre care:

 • 2.101,7 milioane de lei: bunuri și servicii;

 • 1.605,3 milioane de lei: burse elevi (bursa socială, de merit și de performanță);

 • 500 milioane de lei gratuitate transport local elevi;

 • 262,2 milioane lei: programul-pilot de suport alimentar („masa caldă”) în cele 450 unități de învățământ incluse;

 • 370,2 milioane de lei: Programul pentru școli (lapte, corn, fructe);

 • 523,1 milioane de lei: învățământ particular;

 • 419,8 milioane de lei: drepturi copii cu cerințe educaționale speciale din învățământ de stat;

 • 68,1 milioane de lei: stimulent educațional copii grădinițe.

III. Venituri proprii ale intituțiilor de învățământ superior: 5.356 milioane de lei.

IV. Bugetele locale din venituri proprii: 4.205 milioane de lei, sume asigurate pentru finanțarea învățământului preuniversitar.

Sumele prevăzute în buget asigură:

➢ plata salariilor personalului din învățământ;

➢ cheltuielile cu bunuri și servicii pentru funcționarea unităților și instituțiilor de învățământ;

➢ plata burselor pentru elevi și studenți;

➢ plata transportului elevilor care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu, cât și plata transportului studenților;

➢ subvenții cămine/cantine studențești;

➢ finațarea programelor din PNRR;

➢ cheltuieli de capital pentru unitățile/instituțiile din subordinea și coordonarea Ministerului Educației;

➢ finanțarea unităților și instituțiilor din subordine/coordonare.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Ministerul Educației a prezentat reformele din învățământul dual în cadrul unui eveniment Rethink Romania

Mar, 6.12.2022 - 12:36
06 Dec 2022

Luni, 5 decembrie, la sediul Ministerului Educației, a avut loc o prezentare a noilor reforme din învățământul profesional dual, în cadrul unui eveniment organizat de Rethink România cu sprijinul Ministerului Educației. Au avut intervenții Ligia Deca, Ministrul Educației, Dragoș Anastasiu, Președintele Rethink Romania și Sorin Decă, secretar general adjunct al Ministerului Educației. 

Au fost prezentate, între altele, noile consorții integrate pentru învățământul dual și noile reglementări care permit organizarea de programe universitare în regim dual. La dezbatere au participat peste 100 de persoane din mediul business, care au formulat observații și sugestii asupra pachetului de măsuri propuse și au adresat întrebări cărora le-au răspuns reprezentanții Ministerului Educației.

„Prin intermediul consorțiilor regionale pentru învățământul dual se vor compatibiliza cererea și oferta forței de muncă, iar în acest sens actul educațional va fi conectat permanent cu piața forței de muncă. Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 338 de mil. de euro, valoare eligibilă din PNRR, fără TVA, iar valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 21,12 mil. de euro”, a declarat Ligia Deca, Ministrul Educației.

„Rethink România consideră că extinderea învățământului dual va facilita ameliorarea unor probleme structurale cu care se confruntă România. În primul rând, poate contribui la creșterea angajabilității și la reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin oferirea de perspective clare de intrare pe piața muncii pentru elevii și studenții înscriși în filiera profesională. Totodată, permite o mai bună corelare a activității de formare din cadrul școlilor și universităților și nevoile pieței muncii. Nu în ultimul rând, parteneriatul dintre companii, școli și universități, respectiv autorități locale contribuie la apariția unor ecosisteme de formare comprehensive, adaptabile la schimbările din economie. Pe termen lung, Rethink România încurajează continuarea unui dialog constructiv între autorități și sectorul privat pentru dezvoltarea continuă a educației profesionale în regim dual”, a declarat Dragoș Anastasiu, președintele Rethink Romania.

În acest  context, amintim că Ministerul Educației a lansat recent apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

În cadrul aceluiași demers se înscrie și semnarea de către ministrul Ligia Deca și ministrul Educației din Federația Valonia-Bruxelles, Caroline Désir, a Memorandumului privind cooperarea în domeniul învățământului profesional și tehnic și al învățământului dual între Ministerul Educației din România și Ministerul Educației al Comunității franceze din Belgia.

Documentul vizează dezvoltarea unui plan de acțiuni, care va permite atingerea următoarelor obiective: menținerea și îmbunătățirea cooperării bilaterale în domeniul învățământului profesional și tehnic (nivelurile 3 şi 4, conform Cadrului European al Calificărilor/European Qualification Framework) din România, inclusiv forma de învățământ dual, precum și urmărirea intereselor comune prin intermediul acestei colaborări.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Cea de-a cincea ediție a Summitului European al Educației (Bruxelles, 1 decembrie)

Joi, 1.12.2022 - 16:24
01 Dec 2022

Astăzi, 1 decembrie 2022, Ligia Deca, ministrul Educației, a participat la cea de-a V-a ediție a Summitului European al Educației, organizat în format hibrid de către Comisia Europeană.

Ediția de anul acesta s-a desfășurat sub tema „Minți tinere strălucitoare” (Bright Young Minds) și a reunit factori de decizie din Uniunea Europeană și oficiali guvernamentali din statele membre ale Uniunii Europene, profesori, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai ONG-urilor.

Ministrul român al Educației a participat la dezbaterile organizate în cadrul panelului la nivel înalt „Educația pentru climă: promovarea schimbărilor pentru a asigura sustenabilitatea mediului”. În intervenția sa, demnitarul român a precizat:

România se numără printre țările care au inclus competențele verzi în cadrul de bază al competențelor pentru învățământul primar și secundar inferior. În același timp, conceptele de dezvoltare durabilă, economie circulară și protecția mediului sunt încorporate în programele obligatorii și opționale”.

Totodată, ministrul Deca a mai subliniat:

„Trebuie să avem grijă să promovăm cunoașterea, înțelegerea și gândirea critică, dezvoltarea abilităților practice, empatia, solidaritatea și grija față de natură. În acest fel, principiul major al învățării pentru sustenabilitatea mediului este încorporat treptat în clasă, în curriculum, în practicile de predare, în infrastructura școlară”.

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate două inițiative importante ale României pentru promovarea sustenabilității și a educației pentru mediu: Săptămâna verde și constituirea rețelei de școli verzi, cu finanțare prin PNRR. Mai exact, este vorba despre 425 milioane de euro pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a 150 de școli, construcția a minimum 50 de școli noi și achiziția a 3200 de microbuze școlare pentru asigurarea transportului elevilor din zone izolate sau care locuiesc la distanță mare de școală.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea miniștrilor educației din statele membre ale Uniunii Europene (Bruxelles, 28 noiembrie)

Mar, 29.11.2022 - 17:43
29 Noi 2022

Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a participat luni, 28 noiembrie, la reuniunea Consiliului Educație, desfășurată la Bruxelles.

În cadrul acestui eveniment au fost abordate teme precum incluziunea, echitatea și calitatea în educație și formare, sprijinirea stării de bine în educația digitală și dezvoltarea Spațiului European al Educației în contextul agresiunii ruse în Ucraina.

Miniștrii educației au adoptat următoarele documente:

 • Recomandarea Consiliului privind Căile către succesul școlar: documentul prezintă măsuri politice concrete pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea competențelor de bază (citire, matematică și științe) ale tinerilor cu vârsta de până la 15 ani, în special ale celor care provin dintr-un mediu defavorizat, fiind centrat pe dimensiunea incluzivă a educației prin creșterea ratei de absolvire a învățământului secundar.

 • Concluzii ale Consiliului privind sprijinirea stării de bine în educația digitală: documentul vizează un set de măsuri pentru promovarea stării de bine în educația digitală prin proiectarea formelor de învățare, dezvoltarea unor conținuturi digitale atractive și dezvoltarea relațiilor interpersonale în ecosistemul digital. Totodată, este menționat rolul esențial al profesorilor în susținerea stării de bine a elevilor și, implicit, în dezvoltarea capacității digitale a sistemelor de educație și formare favorabile incluziunii.

În cadrul dezbaterii publice cu tema „Spațiul European al Educației în timpul agresiunii ruse în Ucraina”, ministrul român al Educației a subliniat importanța cooperării și a solidarității în abordarea provocărilor comune, precum și rolul-cheie al educației în asigurarea unui sentiment de normalitate pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina. În acest context, demnitarul român a menționat faptul că „în România, pentru a ne consolida în continuare răspunsul național, am adoptat un Plan național de măsuri privind protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, care, pe lângă măsurile de răspuns de urgență, se concentrează și pe măsurile de protecție pe termen mediu și lung. Măsurile în curs de implementare în domeniul educației facilitează accesul elevilor ucraineni la toate tipurile de educație și asigură resursele necesare pentru procesele de predare-învățare și evaluare”.

În intervenția sa, ministrul Ligia Deca a pledat pentru necesitatea unei cooperări consolidate cu agenții ale ONU și cu organizațiile internaționale pentru abordarea provocărilor generate de integrarea elevilor ucraineni strămutați în sistemele de educație europene, precum și pentru schimbul de bune practici: „Ar trebui să colectăm, să împărtășim și să utilizăm mai bine resursele educaționale în curs de dezvoltare în cadrul diferitelor proiecte și să le facem mai vizibile în beneficiul comunităților școlare și al practicienilor”.

Cu ocazia prezenței la Bruxelles, ministrul Educației a avut o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul cărora au fost abordate aspecte privind consolidarea cooperării în contextul implementării inițiativelor Spațiului European al Educației. De asemenea, în cadrul întrevederii cu Caroline Désir, ministrul Educației pentru Comunitatea franceză din Belgia, a fost semnat Memorandumul de Cooperare în domeniul învățământului profesional și tehnic, ambele părți apreciind rolul dialogului bilateral în domeniul educației pentru consolidarea relațiilor între cele două state.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

S-a lansat lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”

Vin, 18.11.2022 - 12:18
18 Noi 2022

 

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

În cadrul acestui apel au fost publicate Ghidul solicitantului și Schemă de ajutor de minimis, instrumente necesare potențialilor beneficiari eligibili, mai precis consorțiilor regionale pentru învățământ dual, înființate conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin ordin de ministru.

Obiectivul apelului îl reprezintă dezvoltarea și dotarea de consorții profesionale integrate care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual. 

În cadrul consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3  - 8, conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC).

Apelul corespunde Pilonului VI: Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație/Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior /Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 338 mil. Euro, valoare maximă eligibilă din PNRR, fără TVA. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu este de 21,12 mil. Euro.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere: 17.11.2022 - 06.01.2023.

Detalii suplimentare ► aici.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sumă forfetară pentru asigurarea transportului elevilor navetiști, aprobată prin ordonanță de urgență

Joi, 17.11.2022 - 15:48
17 Noi 2022

Astăzi, în cadrul ședinței de Guvern, a fost adoptată Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, prin care se propune introducerea unei sume forfetare oferite elevilor navetiști. Discutăm despre o deblocare a situației de maximă urgență, mai ales în contextul asigurării dreptului la educație pentru fiecare elev și al măsurilor de combatere a abandonului școlar.

Ministerul Educației consideră că adoptarea ordonanței reprezintă, în momentul de față, soluția cea mai bună pentru asigurarea transportului școlar al elevilor navetiști, dat fiind că vorbim despre o creștere de până la 4 ori a sumei acordate pentru transportul elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu. Pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se asigură o sumă forfetară lunară de 60 de lei/lună pentru distanţa de până la 3 km, iar pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună pentru fiecare kilometru). Elevii vor beneficia de plata în avans a sumei forfetare.

Pentru a exemplifica, în cazul unui elev care locuiește la 15 km de școală, acesta va primi 60 de lei pentru primii 3 km la care se vor adăuga 6 lei pentru fiecare km dintre cei 12 rămași, rezultând un total de 132 de lei, bani pe care elevul îi primește înaintea achiziționării abonamentului. Pentru a înțelege creșterea, până acum, pentru aceiași 15 km, un elev ar fi primit 30 de lei pentru primii 3 km la care se adăugau 3 lei pentru fiecare km dintre ceilalți 12, cu un total de 66 de lei.

În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport. În situația în care suma forfetară lunară, majorată cu 100%, nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete (din cauza pacticării unor tarife excesive, ajungând până la 30 lei/km/lună, față de alte situații în care tariful este de 3 lei/km/lună), diferența poate fi decontată din bugetele județelor/ sectoarelor municipiului București.

Elevilor cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, atât pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât și pentru contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.

În vederea identificării unei soluții pe termen lung, la nivelul Guvernului, a fost desemnat un comitet interministerial cu scopul de a crea mecanismele cele mai eficiente pentru ca transportul dintre școala și domiciliul elevilor navetiști să nu presupună niciun cost pentru aceștia.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Prima întâlnire de lucru în contextul derulării campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”

Lun, 14.11.2022 - 18:00
14 Noi 2022

Astăzi, la Ministerul Educației, a avut loc prima sesiune de lucru organizată în contextul campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența din școli”.

Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a prezentat principalele obiective ale campaniei:

 • îmbunătățirea cadrului legislativ;

 • realizarea unui plan urgent pentru îmbunătățirea activității Comisiilor pentru prevenirea şi eliminarea violenţei din cadrul unităților de învățământ;

 • derularea de sesiuni de informare și de prevenire la nivelul fiecărei școli;

 • promovarea materialelor campaniei împotriva violenței prin intermediul rețelelor sociale.

În urma discuțiilor, toți cei prezenți au agreat un program al sesiunilor de lucru pentru următoarele linii de acțiune:

a) Derularea de programe de consiliere adresate elevilor și părinților, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale violenţei şcolare;

b) Sprijinirea activităților de consiliere individuală şi de grup pentru victime, agresori și martori;

c) Organizarea de sesiuni de lucru cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu alte instituţii sau specialişti cu competenţe în domeniu, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și a programelor de susținere a victimelor actelor de violență în familie și în școli.

d) Modificarea Statutului Elevului, prin completarea listei de obiecte interzise în școli.

Amintim, în acest context, că vineri, 11.11.2022, Ministerul Educației a invitat la dezbatere, în sistem videoconferință, reprezentanții inspectoratelor școlare și ai Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, pentru a discuta propunerile privind îmbunătățirea implementării obiectivelor Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, exemplele de bune practici la nivelul unităților de învățământ și despre identificarea unităților de învățământ cu risc major de producere a actelor de violență.

La întâlnirea de astăzi, au participat: Cornelia Popa Stavri (secretar general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ), Marius Ovidiu Nistor (președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“), Iulian Cristache (președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar - FNAP-IP) și Robert Avram (președintele Consiliului Național al Elevilor).

Din partea Ministerului Educației, alături de ministrul Ligia Deca, au fost prezenți secretarii de stat Sorin Ion și Florian Lixandru, Tania Irimia - director al Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, Corina Popa - purtător de cuvânt și Gabriela Burungiu - consilier.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Comunicat de presă comun (Ministerul Educației - CNATDCU) privind ședința Consiliului General CNATDCU din 10 noiembrie 2022

Vin, 11.11.2022 - 16:31
11 Noi 2022

În data de 10 noiembrie 2022, a avut loc prima ședință a Consiliului General al Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor Didactice și Certificatelor Universitare (CNATDCU) de la preluarea mandatului de către noul Ministru al Educației. În acest context, la invitația președintelui interimar CNATDCU, domnul Mircea Dumitru, la ședință, a participat și doamna Ligia Deca, ministru al Educației, însoțită de domnul Gigel Paraschiv, Secretar de Stat și de reprezentanții Direcției Generale Juridică și Control.

Pe agenda discuțiilor, s-au aflat, printre altele, efectele Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022, problema justiției constatative, aspecte organizatorice specifice activității CNATDCU etc.

În cadrul întâlnirii, Direcția Generală Juridică și Control a Ministerului Educației a explicat implicațiile Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022, după cum urmează:

a) titlul de doctor poate fi retras pentru nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională doar dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice;

b) titlul de doctor poate fi anulat la cererea Ministerului Educației, în calitate de autoritate emitentă a ordinului de ministru, în temeiul art. 1, alin. (6) din Legea nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenului de 1 an de la data emiterii actului pentru introducerea acțiunii în anulare;

c) CNATDCU sau Ministerul Educației nu au competența de a reevalua fondul științific al tezei de doctorat elaborate, controlul de legalitate făcând referire la aspecte ce țin de legalitatea desfășurării procedurii de conferire/ atribuire în vigoare, la momentul acordării titlului.

Curtea Constituțională a stabilit că, indiferent de interpretările ce se pot aduce unui text, atunci când aceasta a hotărât că numai o anumită interpretare este conformă cu Constituția, atât instanțele, cât și organele administrative trebuie să se conformeze deciziei și să o aplice ca atare. În acest context, activitatea CNATDCU se poate derula doar cu respecatarea Deciziei CCR nr. 364/08.06.2022. De aceea, Ministerul Educației și CNATDCU vor coopera pentru a găsi soluțiile potrivite care să respecte regulile constituționale și legale și, în același timp, pentru a construi o nouă paradigmă de gândire a sistemului de analiză și verificare a încălcării normelor de etică, principiu ce stă la baza legislației învățământului superior.

Împreună putem asigura respectarea Constituției și a legilor acestui stat. Suntem parte a aceleiași proceduri legale și, deși avem responsabilități partajate, ne rămâne obligația respectării principiului legalității, ca temei al statului de drept. Pentru a sprijini activitatea CNATDCU, în cadrul ședinței, am discutat și despre nevoile Consiliului, menite să eficientizeze și să faciliteze activitatea membrilor săi.

Expertiza CNATDCU este esențială pentru a identifica soluțiile care să conducă la respectarea legii și la realizarea obiectivului strategic de asigurare a unui cadru de integritate și eficiență pentru studiile doctorale, iar conducerea Ministerului Educației se bazează pe sprijinul CNATDCU în acest proces. Ce ne unește pe toți este că ne dorim să fim parte a soluției pentru atingerea unui obiectiv comun: asigurarea unui mediu academic bazat pe integritate și calitate.

Considerăm că trebuie să construim o nouă paradigmă de gândire a sistemului de analiză și de verificare a încălcării normelor de etică, iar noile legi ale educației reprezintă cel mai bun prilej în acest sens.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini