Eşti aici

Edu.ro

Subscribe to Flux Edu.ro
Actualizat: în urmă cu 1 min 39 de sec

Rezultate înregistrate la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2023 (înainte de contestații)

Vin, 26.5.2023 - 12:11
26 Mai 2023

Conform situației centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, din totalul celor 163 de candidați care au susținut sesiunea specială a examenului național de bacalaureat din acest an, 131 de elevi au promovat (rată de reușită: 80,37%.)

Pe tranșe de medii se înregistrează următoarea situație: 47 de medii între 9 și 9.99, 35 de medii între 8 și 8.99, 26 de medii între 7 și 7.99, respectiv 22 între 6 și 6.99.

Un singur candidat a promovat examenul cu media generală 10. Nu s-au înregistrat eliminări din examen.

Rezultatele au fost afișate astăzi, 26 mai, înainte de ora 12:00, în format letric la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte (centrul de desfășurare a sesiunii speciale) și online, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

Tot astăzi, în intervalul orar 12:00 - 14:00, eventualele contestații la probele scrise se depun sau se transmit prin mijloace electronice la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte. Candidații care doresc reevaluarea lucrărilor și se prezintă fizic la centrul de examen, vor avea asupra lor cartea de identitate și vor completa declarația-tip. Candidații care vor transmite cererea online, vor completa declarația-tip, o vor scana și o vor transmite, însoțită de copia scanată a cărții de identitate, pe un cont de e-mail special creat de organizatori.

Probele sesiunii speciale din acest an s-au desfășurat în perioada 11 - 25 mai 2023 la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte (județul Prahova). Această sesiune este destinată absolvenților de liceu participanți la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2023 (sesiunea iunie-iulie) și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

Lun, 22.5.2023 - 10:10
22 Mai 2023

În urma discuției din data de 21 mai 2023, desfășurată la Palatul Victoria, la care au participat Premierul României - dl. Nicolae-Ionel Ciucă, Președintele Camerei Deputaților - dl. Marcel Ciolacu, reprezentanți ai executivului și liderii federațiilor sindicale reprezentative din învățământ, facem următoarele precizări:

Ministerul Educației împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au început demersurile pentru elaborarea actelor normative care să creeze cadrul legal pentru:

 • salarizarea întregului personal nedidactic din învățământul de stat, la nivelul grilelor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022. Din analiza Ministerului Educației, aceasta înseamnă o creștere de circa 9% a salariului și un impact bugetar estimat la  90 de milioane de lei, până la finalul anului calendaristic, pentru cei aproape 55.000 de beneficiari din învățământul preuniversitar și 10.000 din învățământul superior;

 • acordarea unui bonus pentru profesorii debutanți;

 • acordarea unor stimulente financiare pentru profesorii care sunt încadrați în unități de învățământ din zone defavorizate.

Menționăm că acordarea unor stimulente financiare pentru cadrele didactice care își desfășoară activitatea în unități de învățământ din zone defavorizate este unul dintre obiectivele cuprinse în proiectul Legii învățământului preuniversitar, care se află, astăzi, la vot, în plenul Senatului României.

Reiterăm faptul că educația reprezintă o prioritate națională pentru partidele aflate în actuala Coaliție de guvernare.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

Vin, 19.5.2023 - 23:25
19 Mai 2023

Ministerul Educației ia toate măsurile prevăzute de cadrul legal, ce intră în domeniul său de competență, pentru a evita declanșarea grevei generale începând cu 22 mai 2023. În același timp, suntem preocupați si întreprindem demersurile necesare pentru protejarea dreptului la educație al elevilor. 

Am avut astăzi o videoconferință cu inspectoratele școlare județene, în cadrul căreia le-am prezentat cadrul general al dialogului social și le-am transmis să monitorizeze constant modul în care se derulează activitatea educațională la nivelul județelor, comunicând permanent cu toți actorii implicați în procesul educațional. În acest demers, contăm și pe responsabilitatea directorilor fiecărei unități de învățământ. 

Unitățile de învățământ trebuie să le comunice permanent părinților informațiile necesare privind derularea activităților didactice, eventualele reorganizări de program sau modificări în capacitatea de supraveghere a elevilor pe durata prezenței în spațiul școlii. Facem toate eforturile ca procesul educațional să continue, iar elevii să fie în siguranță în unitățile de învățământ.

Vom continua să avem un dialog constant și deschis cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, pentru a găsi cele mai bune soluții în baza Legii dialogului social nr. 367/2022. 

Reamintim că responsabilitatea Ministerului Educației este atât față de angajații din sistem, cât și față de milioanele de elevi și părinți din România.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

Vin, 19.5.2023 - 14:55
19 Mai 2023

În cursul zilei de ieri, 18 mai 2023, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București situația numerică privind participarea angajaților din unitățile de învățământ preuniversitar de stat la greva generală anunțată de federațiile reprezentative din învățământul preuniversitar. 

Precizăm că solicitarea a vizat numărul participanților la grevă și nu tabele nominale cu cei care participă. 

Vă asigurăm că orice solicitare a Ministerului Educației este realizată cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și în conformitate cu atribuțiile privind coordonarea şi monitorizarea activităţilor didactice, precum şi a activităţilor extraşcolare ale elevilor.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

S-a lansat apelul PNRR pentru achiziția de microbuze electrice pentru elevi

Joi, 18.5.2023 - 20:52
18 Mai 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Regăsiți mai jos:

În cadrul acestui apel, prin intermediul unităților administrativ-teritoriale județene, școlile vor fi dotate cu microbuze electrice grație finanțării prin PNRR.

Alocarea financiară PNRR totală pentru achiziția microbuzelor electrice este de 250 de milioane de euro, fără TVA.

Obiectivul urmărit în cadrul acestui apel vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere pentru elevii din zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus. Această măsură urmărește facilitarea accesului copiilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător, contribuind în același timp și la obiectivul Uniunii Europene de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică https://proiecte.pnrr.gov.ro, cu respectarea intervalului de depunere: 18.05.2023-13.06.2023.

În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Etichete: comunicate de presăapel PNRRmicrobuze electriceCategorie: Comunicate de presă

Comunicat de presă comun al Ministerului Educației și al reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar

Mie, 17.5.2023 - 11:58
17 Mai 2023

Astăzi, 17.05.2023, a avut loc o întâlnire între reprezentanții Ministerului Educației și cei ai sindicatelor reprezentative din învățământul preuniversitar, respectiv Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

În contextul grevei de avertisment de astăzi, 17.05.2023, Ministerul Educației și federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar fac următoarele precizări:

 • Creșterile salariale și alte drepturi de natură salarială solicitate de federațiile sindicale nu fac obiectul contractului colectiv de muncă. Prin urmare, acestea nu pot fi negociate cu Ministerul Educației.

 • În ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice, Ministerul Educației a înaintat către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin adresa nr. 8.551/16.02.2023, o serie de propuneri privind noile grile de salarizare pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Adresa este semnată și asumată de reprezentanții tuturor federațiilor sindicale în domeniul învățământului, inclusiv învățământul superior. Ministerul Educației susține principiul stabilirii salariului de bază al profesorului debutant la nivelul salariului mediu brut pe economie, urmând ca întreaga grilă să fie construită pornind de la acest principiu.

 • Pentru negocierile privind contractul colectiv de muncă, Ministerul Educației a emis ordinul de ministru nr. 4.200 privind constituirea comisiei de negociere a acestuia, în data de 16.05.2023.

Mâine, 18.05.2023, va avea loc prima întâlnire a comisiei constituite în vederea negocierii unui nou contract colectiv de muncă.

Între Ministerul Educației și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar există o relație de parteneriat, bazată pe principiile dialogului social.

Avem încredere că, prin toate opțiunile disponibile în ceea ce privește dialogul social, vom găsi cele mai responsabile soluții, atât pentru personalul din învățământ, cât și pentru elevii și părinții din România.

Semnat,

Ligia DECA - Ministrul Educației

Marius Ovidiu NISTOR - Președinte, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Simion HĂNCESCU - Președinte,  Federația Sindicatelor Libere din Învățământ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Informare de presă

Mar, 16.5.2023 - 16:45
16 Mai 2023

La invitația Ministrului Educației, Ligia Deca, în data de 9 mai 2023, la sediul Ministerului Educației, a avut loc o întâlnire între doamna ministru Ligia Deca și reprezentanți ai Ministerului Educației și liderii federațiilor sindicale reprezentative.

În cadrul întâlnirii, a fost discutată și solicitarea reprezentanților federațiilor sindicale, transmisă în scris Ministerului Educației, privind începerea negocierii colective în vederea încheierii Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate.

În acest sens, vă informăm că astăzi, 16 mai 2023, a fost semnat ordinul de ministru nr. 4.200 privind Constituirea Comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, urmând să aibă loc o întâlnire cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative pentru stabilirea, de comun acord, a calendarului negocierii. 

În ceea ce privește revendicările federațiilor sindicale, Ministerul Educației a manifestat constant deschidere și disponibilitate pentru a soluționa, conform competenței și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, revendicările partenerilor de dialog social. 

Vă asigurăm că vom continua acest demers și că partenerii noștri vor găsi, în Ministerul Educației, sprijin pentru identificarea celor mai bune soluții pentru angajații din sistemul preuniversitar și universitar.

BIROUL DE PRESĂ

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

A fost lansat apelul pentru runda a doua a Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Mar, 16.5.2023 - 12:34
16 Mai 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul de proiecte pentru runda a II-a a Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Acest apel se adresează unităților de învățământ preuniversitar de stat care au o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial.

Ministerul Educației propune o schemă de finanțare îmbunătățită, care integrează recomandările primite în ultimele șase luni de la beneficiarii rundei I a Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar (PNRAS). Alocarea financiară este de 265 de milioane de euro, fără TVA.

Prin intermediul acestui apel, unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține granturi pentru:

 • prevenirea și reducerea abandonului școlar la nivel gimnazial

 • îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la evaluarea națională de clasa a VIII-a

 • îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar inferior la cel superior.

„Ministerul Educației face, astfel, noi demersuri pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar, unul dintre principalele noastre obiective. Schema de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar reprezintă o șansă importantă, prin care sunt sprijiniți elevii expuși acestui risc. Toți copiii au dreptul să meargă la școală și să aibă un viitor mai bun. Încurajez reprezentanții școlilor să depună proiecte în această rundă, cu o alocare de 265 de milioane de euro, afirmă ministrul Educației, Ligia Deca.

În cadrul acestui apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro, cu respectarea termenului-limită de 07.06.2023 (ora 17:00).

Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa, în această perioadă, întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnras2@edu.gov.ro și la numerele de telefon 021/4056200 + 021/4056300 (help desk), interior 1135 (pe durata programului de lucru).

Etichete: comunicate de presăPNRRPNRASPNRAS 2Categorie: Comunicate de presă

Informare de presă: precizări privind existența unor variante de planuri-cadru pentru învățământul liceal

Mar, 9.5.2023 - 14:56
09 Mai 2023

Referitor la informațiile apărute în spațiul public, ieri, 8 mai 2023, privind existența unor variante de planuri-cadru pentru învățământ liceal, facem următoarele precizări: 

Ministerul Educației și-a asumat revizuirea planurilor-cadru pentru învățământul liceal. Orice demers de acest fel trebuie corelat cu prevederile proiectelor de legi ale educației, aflate, în prezent, în dezbatere parlamentară.

În ceea ce privește documentul prezentat „pe surse”, în spațiul public, drept propunerea instituției de planuri-cadru pentru nivelul liceal, menționăm că aceasta este o variantă neasumată de Ministerul Educației sau de grupurile de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional.

Precizăm că au existat, la nivelul experților din Ministerul Educației, discuții privind demersurile anterioare de revizuire și observațiile primite până acum de Ministerul Educației, înaintea demarării etapelor procedurale de modificare a planurilor-cadru.

Referitor la procesul necesar pentru revizuire, vă informăm că, în această perioadă, se fac demersuri pentru stabilirea unui calendar de desfășurare a activităților de modificare a planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional. Primul pas în acest sens este analizarea componenței grupurilor de lucru și eventuala actualizare a acestora.

Odată parcurse toate etapele impuse de prevederile metodologice în ceea ce privește revizuirea planurilor-cadru, proiectele vor fi lansate în dezbatere publică.

Modificarea planurilor-cadru are impact în asupra întregului sistem educațional. Vă asigurăm de respectarea tuturor etapelor metodologice pe care un astfel de demers le implică și că, pe măsură ce pașii procedurali vor fi parcurși, aceștia vor fi comunicați de către Ministerul Educației.

BIROUL DE PRESĂ

 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Am lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi” (PNRR)

Vin, 5.5.2023 - 11:10
05 Mai 2023

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat apelul competitiv de proiecte pentru „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Alocarea financiară destinată acestui apel de proiecte este de 225.000.960 de euro, fără TVA, obiectivul investiției fiind acela de a asigura sustenabilitatea unităților de învățământ preuniversitar prin tranziția la școli verzi.

Astfel, prin intermediul acestui apel, toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, și județe), precum și subdivziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoare) pot obține granturi atât pentru reabilitarea unităților de învățământ existente, cât și pentru construirea unor noi unități de învățământ, în vederea dobândirii de către acestea din urmă a statutului de „școală verde”.

Sprijinul financiar acordat prin acest apel de proiecte este distribuit astfel:

Subcomponenta I: REABILITARE ENERGETICĂ

Prin această subcomponentă se urmărește reabilitarea de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 300.000 m2.

 • Valoarea totală a investiției: 150.000.000 de euro.

Subcomponenta II: CONSTRUCȚII NOI

Prin această subcomponentă, se urmărește construcția de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 46.400 m2.

 • Valoarea totală a investiției: 75.000.960 de euro.

Lansăm un nou apel esențial pentru infrastructura din sistemul educațional. Ne ținem de cuvânt și investim în spații educaționale prietenoase cu mediul. Vor fi reabilitate și construite unități de învățământ, iar prin această rețea-pilot de școli verzi, vom pune mai mult accent pe educația pentru mediu. Încurajez comunitățile să depună proiecte în cadrul acestui apel!”, a transmis ministrul educației, Ligia Deca.

În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică disponibilă la adresa http://proiecte.pnrr.gov.ro, cu respectarea termenului-limită de 05.07.2023 (ora 17:00).

În această perioadă, potențialii beneficiari pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail scoliverzi@edu.gov.ro și la numărul de telefon (help desk) 021/405.63.07 (pe durata programului de lucru).

De asemenea, Ministerul Educației va organiza, în această perioadă, cel puțin două sesiuni de instruire pentru solicitanți, în vederea creșterii capacității instituționale pentru redactarea cererii de finanțare.

Pagina dedicată acestui apel poate fi consultată AICI pentru follow-up. 

Etichete: comunicate de presăapel PNRRșcoli verziCategorie: Comunicate de presă

Noi măsuri pentru combaterea violenței și a consumului de droguri în unitățile de învățământ

Mie, 26.4.2023 - 18:11
26 Apr 2023

Astăzi, 26 aprilie, Ministerul Educației a organizat o întâlnire de lucru la care au participat reprezentanții principalelor instituții implicate în combaterea violenței și consumului de droguri în unitățile de învățământ, de la nivel central și județean, reprezentanți ai elevilor și părinților.

Considerăm că doar printr-un dialog constant și o abordare integrată putem combate situațiile de violență și consum de droguri. Astfel, am stabilit faptul că prin toate Inspectoratele Școlare Județene, Direcțiile Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Birourile de Siguranță Școlară și Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA):

 • au loc întâlniri interinstituționale de lucru pentru a analiza cauzele violenței respectiv ale consumului de droguri și vor propune măsuri concrete pe termen scurt (până la finalul acestui an școlar) și lung (pentru anul școlar 2023-2024);

 • reprezentanții poliției organizează sesiuni de informare a personalului școlii, elevilor și părinților, privind riscurile și consecințele faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase; 

 • reprezentanții CPECA  organizează sesiuni de informare pentru cadrele didactice privind semnele și simptomele consumului de droguri la copii și tineri; 

 • cadrele didactice vor fi susținute inclusiv prin integrarea activităților de prevenire a violenței și consumului de substanțe în mediul școlar, în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară respectiv a programelor extracurriculare / extrașcolare și Școala Altfel.

Fac apel la inspectorii școlari generali și la reprezentanții Centrelor Județene de Resurse și de Asistență Educațională să susțină consilierii școlari, mediatorii și cadrele didactice în organizarea activităților de prevenție și management a situațiilor de violență, respectiv consum de substanțe interzise. Fenomenul violenței școlare poate fi limitat și combătut, dar numai cu o bună colaborare între instituții, familii, specialiști și elevii. Atât eu, cât și toți colegii din Ministerul Educației ne implicăm activ în identificarea și aplicarea celor mai eficiente măsuri. De asemenea, încurajez toți actorii implicați în acest proces să ne transmită orice feedback, pentru a adopta cele mai bune soluții, a transmis Ligia Deca, ministrul Educației. 

Totodată, ministrul Educației a prezentat și măsurile relevante pentru tema întâlnirii, regăsite în proiectele de legi ale educației, aflate în dezbatere parlamentară: camere-resursă pentru elevi și pentru cadre didactice, posibilitatea exmatriculării unui elev în anumite situații grave (cu posibilitatea reînscrierii), implementarea Planului Național de Combatere a Violenței Școlare,  instalarea sistemului de supraveghere audio-video (după consultarea cadrelor didactice, a părinților și elevilor).

Chestorul general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a prezentat o propunere a MAI de organizare a unor sesiuni de informare pentru elevi, părinți și cadre didactice privind riscurile și consecințele faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ. Această inițiativă vine în completarea unor măsuri anterior agreate cu Agenția Națională Antidrog, menite să informeze cadrele didactice cu privire la semnele și simptomele consumului de droguri, în scopul prevenirii și combaterii acestuia.

Pentru Ministerul Afacerilor Interne, siguranța copiilor a fost și rămâne o prioritate majoră. Tocmai de aceea, vă asigur că alocăm toate resursele avute la dispoziție pentru o siguranță crescută în școli, astfel încât tinerii să se dezvolte într-un climat  sigur, a spus chestor general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Elena Tudor, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a subliniat importanța unei  colaborări strânse și constante, la nivel local, între reprezentanții Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, profesori și directori de școală și reprezentanții MAI, atât în faza identificării acestor cazuri de violență în rândul elevilor și a intervenției rapide, cât și ulterior, când trebuie găsite soluțiile reabilitării acestor copii, fie victime ale actelor de violență, fie agresori.

Trebuie să fim conștienți de faptul că, după familie, școala are rolul esențial în educarea și formarea copiilor noștri. A venit momentul să se vadă efortul comun și acțiunea comună a școlii, al celor care lucrează în asistență socială și al celor din MAI, pentru a preveni acte de violență sau a interveni la timp pentru a evita situații critice sau chiar tragedii. Iar efortul nu trebuie să se oprească aici, pentru că, în cazul unor copii care se confruntă cu astfel de situații, fie în calitate de victime, fie ca autori, scopul final pentru care trebuie să lucrăm cu toții este reabilitarea lor”, a spus Elena Tudor.

Regăsiți, atașat, agenda întâlnirii de astăzi, 26 aprilie. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presăfisiere:  Agenda_intalnire_26_04_2023.pdf

A fost organizată prima sesiune de informare pentru pilotarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare

Mar, 25.4.2023 - 16:24
25 Apr 2023

Reprezentanții celor 43 de unități de învățământ cu personalitate juridică, selectate pentru pilotarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare, au participat, astăzi, 25 aprilie 2023, la o primă sesiune de informare cu echipele de proiect de la Ministerul Educației, DG REFORM și UNICEF. 

Cele 43 de unități de învățământ participă la pilotare ca parte a unui proiect ce are drept obiectiv principal implementarea unui cadru instituțional adecvat, pentru a fi monitorizată, prevenită și combătută segregarea în sistemul educațional din România pe criteriul etnic, al dizabilității sau al cerințelor educaționale speciale, pe criteriul statutului socio-economic al familiilor, al mediului de rezidență și al performanțelor școlare ale beneficiarilor primari ai educației. 

Este vorba despre proiectul Support for Enhancing the Equity of the Education System in Romania through Preventing and Combating School Segregation, derulat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Instrumentului de Asistență Tehnică al DG REFORM și cu asistența tehnică a UNICEF România. 

Întâlnirea de astăzi a avut loc în sistem online, iar demersul se înscrie în calendarul sesiunilor de informare și formare, organizate de Ministerul Educației, împreună cu UNICEF. În perioada aprilie - august 2023, cele 43 de unități de învățământ implicate în pilotare vor aplica normele metodologiei de monitorizare a segregării școlare.  

Segregarea este o formă gravă de discriminare și are drept consecință accesul inegal al copiilor la o educație de calitate, încălcarea exercitării în condiții de egalitate a dreptului la educație, precum și a demnității umane. 

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Sinteza rezultatelor înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (an școlar 2022 - 2023)

Joi, 6.4.2023 - 15:49
06 Apr 2023

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 6 aprilie, au fost comunicate rezultatele obținute de elevii claselor terminale de liceu la simularea probelor scrise a examenului național de bcalaureat (27 - 30 martie 2023).

Datele centralizate pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene indică următoarea situație (procent de introducere a notelor în aplicație - 99,9%), pe probe, tranșe de note și rate de promovare a probelor:

I. Proba E.a) - Limba și literatura română: rata de promovare a probei este în creștere cu 11% (note mai mari sau egale cu 5): 79,4% (68,31% în anul 2022)

 • 295 de elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 - 5.99: 26.104.

II. Proba E.b) - Limba și literatura maternă: procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 83,4% (84,16% în anul 2022)

 • 33 de elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 7 - 7.99: 1.174.

III. Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu aproape 8%: 67,6% (59,7% în anul 2022)

 • 1.504 elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 5 - 5.99: 19.598.

IV. Proba E.d) - Proba la alegere a profilului: procent de promovare probă (note mai mari sau egale cu 5): 71,3% (70,92% în anul 2022)

 • 1.220 elevi au obținut nota 10.

 • Pe segmentul de note 5 - 10, cele mai multe note se situează pe tranșa 8 - 8.99: 18.164.

Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, acestea pot fi consemnate în catalog.

Rezultatele vor fi analizate, obligatoriu, la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei și ședințe cu părinții, dar și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate fiecărei situații în parte, cu scopul de îmbunătăți performanțele școlare.

Reamintim că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Precizări cu privire la implementarea Componentei C 15: Educație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Vin, 31.3.2023 - 12:53
31 Mar 2023

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public conform cărora „au fost tăiate” fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) alocate mai multor reforme, inclusiv din domeniul educației și, totodată, dat fiind faptul că motivul invocat în publicațiile care au preluat informația a fost întârzierea îndeplinirii jaloanelor, facem următoarele precizări:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, a demarat procesul de renegociere PNRR. În acest context, la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Educației a transmis propuneri de ajustare a componentelor de grant și loan, precum și propuneri de diminuare, în valoare totală de 38.5 de milioane de euro.

Menționăm că în spațiul public sunt în mod eronat menționate componentele I5 - Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al Mecanismului de Avertizare Timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii - 43 milioane de euro, respectiv I6 - Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate - 338 milioane de eurocomponente pentru care Ministerul Educației nu a propus nicio modificare de alocare financiară.

Totodată, în ceea ce priveste componenta I6 - Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate - 338 milioane de euro, trebuie menționat faptul că, în cadrul acestei investiții, Ministerul Educației a derulat, în perioada 17.11.2022 - 07.03.2023, un apel de proiecte pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual. Precizăm că au fost depuse 33 de proiecte, acestea fiind în perioada de evaluare a eligibilității, urmând ca, în limita bugetului, să fie finanțate cele mai bune aplicații.

Menționăm, de asemenea, că această investiție nu este afectată de nicio propunere de diminuare.

În același timp, pentru corecta informare, atât a aplicanților, cât și a opiniei publice, subliniem faptul că toate apelurile de proiecte din cadrul C 15: Educație se vor derula cu respectarea calendarului afișat și a bugetului alocat.

În ceea ce privește propunerile de diminuare transmise de Ministerul Educației la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precizăm următoarele:

Suma reprezintă valoarea jaloanelor 501 pentru digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor (CNR), cu o alocare de 10 milioane de euro, și a jalonului 499 - Dezvoltarea resurselor educaționale deschise, cu o alocare de 28.5 de milioane de euro.

Pentru jalonul 501, suma a fost propusă de Ministerul Educației în urma discuțiilor din Consiliul Național al Rectorilor. Pentru jalonul 499 există alocare suplimentară în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021 - 2027.

Etichete: comunicate de presăPNRRCategorie: Comunicate de presă

Sinteza rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a prezenți la simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale (an școlar 2022 - 2023)

Mie, 29.3.2023 - 17:58
29 Mar 2023

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, astăzi, 29 martie, a avut loc comunicarea rezultatelor obținute de elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale (an școlar 2022 - 2023).

Datele centralizate de Ministerul Educației pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene relevă următoarea situație (procent de introducere a notelor în aplicație - 99,9%) pe probe și tranșe de note:

I. Limba și literatura română - note mai mari sau egale cu 5: 75,3% (70,53% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4,99: 24,7%

  • 5 - 5,99: 14%

  • 6 - 6,99: 15,2%

  • 7 - 7,99: 17,2%

  • 8 - 8,99: 17,3%

  • 9 - 9,99: 11,4%

  • 251 de elevi (0,2%) au obținut nota 10.

II. Matematică: note mai mari sau egale cu 5: 59,2% (60,58% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4,99: 40,8%

  • 5 - 5,99: 18,5%

  • 6 - 6,99: 13,8%

  • 7 - 7,99: 10,4%

  • 8 - 8,99: 9,2%

  • 9 - 9,99: 6,5%

  • 1.385 de elevi (0,8%) au obținut nota 10.

III. Limba și literatura maternă - note mai mari sau egale cu 5: 81,7% (82,45% în 2022)

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

  • 1 - 4.99: 18,3%

  • 5 - 5,99: 12,7%

  • 6 - 6,99: 18%

  • 7 - 7,99: 20,9%

  • 8 - 8,99: 20,6%

  • 9 - 9,99: 9,3%

  • 17 elevi (0,2%) au obținut nota 10.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, aceste note pot fi trecute în catalog.

De asemenea, în mod obligatoriu, aceste rezultate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Reamintim că obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale/liceale.

Etichete: comunicate de presăsimulare EN VIIIrezultate simulare 2023simulare evaluare naționalăCategorie: Comunicate de presă

Simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 2022-2023 s-a încheiat astăzi. Urmează simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (27 - 30 martie 2023)

Mie, 22.3.2023 - 14:59
22 Mar 2023

Ultima probă scrisă prevăzută în calendarul simulării Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (EN VIII) - an școlar 2022 - 2023, organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, s-a desfășurat astăzi, 22 martie, la Limba şi literatura maternă.

Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 13:00), au fost prezenți 10.056 de elevi din cei peste 10.900 de elevi (aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), înscriși în clasa a VIII-a la începutul acestui an școlar. Nu s-au înregistrat situații care să ducă la eliminarea vreunui candidat de la această probă.

Rezultatele vor fi comunicate în data de 29 martie 2023 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, aceste note pot fi trecute în catalog.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, în perioada 27 - 30 martie 2023 va avea loc simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (detalii mai jos).

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2023 se organizează la următoarele disciplinele: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Subiectele sunt elaborate pe baza conținuturilor şi a competențelor asociate acestora, conform programelor aprobate de Ministerul Educației. Subiectele și baremele se afișează în fiecare zi cu probă de examen, la ora 15:00, aici.

Obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale/liceale.

Alte informații utile sunt publicate în ghidul disponibil aici.

Etichete: comunicate de presăsimulare examene naționalesimulare evaluare naționalăCategorie: Comunicate de presă

Informare privind proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (an școlar 2022 - 2023)

Lun, 20.3.2023 - 13:44
20 Mar 2023

Simularea evaluărilor programate la finalul ciclurilor gimnazial și liceal în anul școlar 2022 - 2023, organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, a început astăzi, 20 martie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (EN VIII).

Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 13:00), au fost prezenți 164.009 elevi din cei peste 177.000 de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar curent. În urma unor tentative de fraudă au fost eliminați 4 elevi.

Simularea EN VIII continuă marți, 21 martie, cu proba scrisă la Matematică, și se încheie miercuri, 22 martie, cu proba scrisă la  Limba și literatura maternă.

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor şi a competenţelor asociate acestora, conform programelor aprobate de Ministerul Educației.

Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00, aici.

Rezultatele vor fi comunicate în data de 29 martie 2023 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, acestea pot fi trecute în catalog.

Obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real și optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale/liceale.

Alte informații utile sunt publicate în ghidul disponibil aici.

Etichete: comunicate de presăsimulare EN VIIICategorie: Comunicate de presă

[Concurs] Burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, respectiv stagii postdoctorale și de cercetare

Lun, 20.3.2023 - 9:27
20 Mar 2023

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, organizează concurs în vederea acordării burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, oferite în baza Hotărârii Guvernului nr. 118/2023.

Se acordă burse cu următoarea durată:

 • 340 de luni pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat;

 • 200 de luni pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

Concursul național pentru acordarea acestor burse se desfășoară conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, aprobat prin ordinul nr. 3.790/2023.

Condițiil de înscriere și de participare la concurs

La concursul național participă cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care se încadrează în una din următoarele categorii:

- studenți în ultimul an la studii universitare de licență;

- studenți la studii universitare de masterat;

- studenți - doctoranzi;

- cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate;

- cercetători.

Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin poștă/prin curier/online la adresa dosare.candidatura@roburse.ro, până la termenul-limită anunțat: 2 mai 2023.

Informații despre calendarul de desfășurare a concursului, precum și despre dosarul de înscriere sunt disponibile ► aici

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Reuniunea Biroului Conferinței miniștrilor educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze (CONFEMEN)

Joi, 16.3.2023 - 17:27
16 Mar 2023

Ministerul Educației, în colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, organizează la București, în perioada 15-17 martie 2023, reuniunea Biroului Conferinței miniștrilor educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze (CONFEMEN).

Reuniunea Biroului CONFEMEN din acest an are ca tematică Rolul profesorilor în educația pentru dezvoltare durabilă: provocări în spațiul francofon, politici și strategii propuse, proiecte dezvoltate. Tema aleasă reliefează preocupările tot mai profunde cu privire la importanța realizării unei dezvoltări sustenabile, concomitent cu evidențierea rolului central pe care educația îl are în îndeplinirea acestui deziderat.

Evenimentul reunește miniștri ai educației și experți din ministerele de resort din 12 țări, inclusiv România, guverne membre ale CONFEMEN, reprezentanți ai Secretariatului Tehnic Permanent al CONFEMEN conduși de secretarul general al organizației, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale cu rol important în domeniul educației, între care UNESCO, Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) și Agenția Universitară a Francofoniei.

În acest context, Administrația Prezidențială a găzduit astăzi, 16 martie, conferința Francofonia viitorului: educația și dezvoltarea durabilă, dedicată celebrării a 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei.

Schimbul de informații și discuțiile desfășurate la Palatul Cotroceni au fost precedate, în prima parte a zilei, de prezentarea concluziilor reuniunii de ordin tehnic a Comisiei Administrative și Financiare a CONFEMEN (desfășurată în data de 15 martie 2023) și adoptarea, de către șefii de delegații, a unor linii directoare care să susțină dezvoltarea interconexiunilor și a sprijinului reciproc între țările membre ale CONFEMEN.

CONFEMEN este cea mai veche organizație francofonă, fiind înființată în anul 1960. În prezent, grupează 44 de țări membre și constituie cadrul de concertare și de cooperare strategică între miniștrii și experții din sectorul educației din statele și guvernele membre, în vederea asigurării unei educații incluzive și de calitate pentru toți, în cadrul Francofoniei. Prin activitatea sa, urmărește să asigure cooperarea între țările membre şi integrarea sistemelor educative în procesele de dezvoltare.

România a aderat la CONFEMEN în anul 1997 și fost aleasă membră în Biroul CONFEMEN în anul 2002, aflându-se, în prezent, la al 10-lea mandat consecutiv.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Comunicat de presă comun al miniștrilor Educației din România și Franța

Joi, 16.3.2023 - 9:52
16 Mar 2023

Ministrul Educației al României, Ligia Deca și Ministrul Educației Naționale și Tineretului al Republicii Franceze, Pap Ndiaye, s-au întâlnit, astăzi, 16 martie, la București, cu ocazia ședinței Biroului intersesiunii CONFEMEN și a marcării a 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei.

Referindu-se la Parteneriatul Strategic semnat în 2008 între Franța și România și reînnoit în 2020, care constituie cadrul relațiilor dintre cele două țări, parteneri în cadrul Uniunii Europene, miniștrii și-au exprimat hotărârea de a încuraja dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul educației, axă prioritară care face obiectul unor schimburi reciproce bogate din punct de vedere istoric, susținute de un atașament comun față de Francofonie, adevărat catalizator al unei puternice legături culturale și al unei afinități lingvistice.

În continuarea forumului educațional franco-român desfășurat la București în mai 2022, miniștrii și-au exprimat dorința de a urmări, de a încuraja și de a dezvolta cooperarea la toate nivelurile și în toate sectoarele, în special în următoarele domenii: plurilingvism, mobilitate, educație și formare profesională, teme educaționale actuale de interes comun. În acest context, miniștrii și-au exprimat interesul și pentru consolidarea schimbului de bune practici în domeniul asigurării calității în educație, inclusiv în domeniul inspecției școlare. 

În perspectiva dezvoltării plurilingvismului ca abilitate fundamentală pentru elevii celor două țări, s-a agreat consolidarea cooperării în domeniul metodelor de predare și de evaluare a competențelor în limbi străine și promovarea certificărilor care se pot obține în concordanță cu standardele stabilite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi.

Există o dorință comună de consolidare și de extindere a rețelei de unități cu secție bilingvă francofonă în România, inclusiv prin utilizarea programului de asistenți de limba franceză (ALF) ale căror obiective vor fi stabilite de comun acord de către părțile implicate. A fost manifestată, de asemenea, dorința de susținere a formării profesorilor de limbi străine și discipline non-lingvistice, pentru a încuraja parteneriatele între structurile de formare inițială și continuă, atât în Franța cât și în România.

Miniștrii și-au reafirmat angajamentul de a sprijini promovarea limbii și a culturii țării partenere, așa cum se prevede în Foaia de parcurs a Parteneriatului strategic reînnoit în 2020.

De asemenea, miniștrii și-au exprimat dorința de a încuraja mobilitatea elevilor, a profesorilor, a formatorilor, a formatorilor de formatori și, în general, a personalului implicat în actul educațional. În acest scop, se dorește o mai bună valorificare  a programului de mobilitate bilaterală Vacaresco și a programului european Erasmus+.

A fost subliniată, de asemenea, importanța promovării și a dezvoltării învățământului profesional de calitate, în ceea ce privește  ocuparea forței de muncă, în special prin promovarea cooperării dintre cele două țări pentru crearea de campusuri de meserii în parteneriat. Vor fi încurajate misiunile de expertiză și de mobilitate a grupurilor școlare în cauză. Expertul Tehnic Internațional (ETI), plasat în cadrul ministerului Educației din România, colaborează cu experții români pentru implementarea acțiunilor comune în acest domeniu.

Miniștrii au convenit asupra necesității de a promova schimbul reciproc de expertiză, de resurse educaționale și de bune practici, de a organiza la fața locului sau a distanță cursuri de formare, seminarii, conferințe și stagii, precum și de a dezvolta schimburi reciproce în jurul temelor de interes comun, în special în zona educației incluzive, a luptei împotriva abandonului școlar, a dezvoltării durabile, a egalității de gen, dar și în jurul unor teme precum: predarea istoriei Holocaustului, educația media, tehnologia digitală, bunăstarea la școală. Aceste teme pot evolua în funcție de prioritățile românești, franceze și europene actuale. 

În încheiere, în ceea ce privește Francofonia, cei doi miniștri, membri ai biroului CONFEMEN la momentul prezentului comunicat de presă, reafirmă/reiterează importanța acțiunii multilaterale și unite pentru o educație de calitate pentru toți în Francofonie, în special în contextul crizelor actuale și în slujba continuității educaționale.

Etichete: comunicate de presăCategorie: Comunicate de presă

Pagini