Eşti aici

Lista disciplinelor și programelor pentru Examenul Național de Definitivare în Învățământ sesiunea 2017- aprobat prin OMECS nr. 5558/27.10.2015

În conformitate cu adresa MENCS nr. 1074/MCA/14.10.2016, programele aprobate prin OMECS nr. 5558/2015 și publicate în M.O. nr. 846 bis/2015 sunt în vigoare și în consecință sunt valabile și pentru sesiunea 2017 a examenului de definitivare.

Programele pe discipline conțin atât tematica și bibliografia pentru specialitate cât și tematica și bibliografia pentru metodica predării acesteia și stau la baza elaborării subiectelor pentru susținerea probei scrise în sesiunea 2017. Programa de pedagogie și elemente de psihologie școlară- pentru profesori este valabilă pentru toate specialitățile și constituie cadrul curricular pentru elaborarea portofoliului profesional personal, care va fi evaluat la a 2- a inspecție de specialitate.

Inspector școlar dezvoltarea resursei umane,

prof. Karda Adam

AtaşamentMărime
Fişier programe def 2017.rar4.61 MB