Eşti aici

Precizări Situație "Baza materială"

Conform precizărilor din partea MECTS:

- NU se completează tot conținutul cu majuscule;
- NU se fac prescurtări;
- Se folosesc diacritice;

În coloana 4 se alege din listă daca respectiva unitate de învăţământ are personalitate juridică (PJ) sau este o structura arondată unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică (AR).
În coloana 9 se va scrie denumirea unităţii administrativ teritoriale unde se află unitatea de învăţământ ale cărei date sunt trecute în rândul respectiv. Denumirea trebuie să fie completă şi nu se acceptă prescurtări de genul Tg. Mureş în loc de Târgu Mureş și altele.
În coloana 11 se va scrie numărul de elevi în clasa ”0” cuprinşi în reţeaua şcolară 2012-2013 pentru fiecare unitate.
În coloana 12 se va scrie numărul clase”0” cuprinse în reţeaua şcolară 2012-2013 pentru fiecare unitate.
În coloana 13 se va scrie numărul de elevi cuprinşi în reţeaua şcolară 2012-2013 pentru fiecare unitate (exclusiv clasa “0”, completata anterior).
În colona 14 se va scrie numărul de clase ce figurează în unitatea şcolară respectivă, prevăzute în reţeaua şcolară 2012-2013 (exclusiv clasa “0”, completata anterior).
În coloana 15 se va scrie numărul de preşcolari cuprinşi în reţeaua şcolară 2012-2013.
În colona 16 se va scrie numărul de grupe ce figurează în unitatea şcolară respectivă, prevăzute în reţeaua şcolară 2012-2013.
În coloana 43 se modifică data la 30.06.2012

 Dacă aveți mai multe contracte pe o unitate, alegeți cel cu valoarea cea mai mare și completați cu datele acesteia.