Eşti aici

APELUL NAŢIONAL LA PROPUNERI DE PROIECTE 2009

 
În cadrul PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII a apărut Apelul naţional la propuneri de proiecte 2009 pe situl Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (www.anpcdefp.ro ). În cadrul acestui apel aveţi toate informaţiile (inclusiv formularele de candidatură) referitoare la următoarele programe sectoriale:
Programul Sectorial Comenius
- formare continuă
- parteneriate şcolare
- asistenţi Comenius
- parteneriate Regio
Programul Transversal
- vizite de studiu
Programul Sectorial Leonardo da Vinci
- mobilităţi
- transfer de inovaţie
- parteneriate
Programul Sectorial Grundtvig
- mobilităţi individuale
- asistenţi
- vizite şi schimburi
- parteneriate