Eşti aici

Depunerea lucrării metodico-științifice de gradul didactic I-seria 2021-2023_Universitatea Babeș-Bolyai_Cluj-Napoca

http://dppd.ubbcluj.ro/index.php

 

In atenția candidaților înscriși pentru obținerea gradului didactic I, seria 2021-2023

Lucrările metodico-științifice se depun în intervalul 1 august 2022, ora 8,00 - 31 august 2022, ora 23,59 pe o platformă pentru care vă punem la dispoziție linkul: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

Pe platformă se vor încărca:

lucrarea

avizul coordonatorului 

declarația de autenticitate 

aprobarea ISJ-ului (în cazul în care candidații provin din alte serii).

Prima pagină din lucrare va fi avizul scris al coordonatorului pentru depunerea lucrării. Ultima pagină din lucrare, după bibliografie, va fi declarația candidatului privind autenticitatea lucrării. Nu există un formular tip pentru declarația de autenticitate. In declarația de autenticitate se va preciza faptul că lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului, că nu au fost folosite surse decât cele menționate în bibliografie, că nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului. Se va preciza de asemenea, că lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte educaționale.