Eşti aici

Depunerea lucrărilor metodico-știiințifice pentru obținerea gradului didactic I, seria 2020-2022 _ Universitatea Babeș-Bolyai_Cluj-Napoca

http://dppd.ubbcluj.ro/index.php

In atentia candidatlor inscrisi pentru obtinerea gradului didactic I, seria 2020-2022

Lucrarile metodico-stiintifice se depun in intervalul 1 august 2021, ora 8,00 - 31 august 2021, ora 23,59  pe o platforma pentru care va  punem la dispozitie linkul: https://inscrieri.ubbcluj.ro/dppd/

Pe platforma se vor incarca: lucrarea, avizul coordonatorului, declaratia de autenticitate si aprobarea ISJ-ului (in cazul in care candidatii provin din alte serii). Prima pagina din lucrare va fi avizul scris al coordonatorului privind acordul acestuia pentru depunerea lucrarii. Ultima pagina din lucrare, dupa bibliografie, va fi declaratia candidatului privind autenticitatea lucrarii. Nu exista un formular tip pentru declaratia de autenticitate. In declaratia de autenticitate se va preciza faptul ca lucrarea a fost eleborata personal si apartine in intregime candidatului, ca nu au fost folosite surse decat cele mentionate in bibliografie, ca nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafica din alte lucrari sau din alte surse fara a fi citate si fara a fi precizata sursa preluarii, inclusiv in cazul in care sursa o reprezinta alte lucrari ale candidatului. Se va preciza de asemenea, ca lucrarea nu a mai fost folosita in alte contexte educationale.