Eşti aici

In atenția unităților școlare care au solicitat sume suplimentare la ,,Bunuri și servicii,,

Vă rugăm să transmiteți la Inspectoratul Școlar Județean până în data de 09.11.2017 ora 9.00, semnată (director și contabil șef ) și ștampilată, prin fax sau la poșta ISJ , o notă de fundamentare pentru suma solicitată în care să specificați modul de angajare și utilizare a acesteia, precum și motivația neîncadrării în suma alocată inițial pe baza costului standard in care să includeți și următorul tabel:                

                                                                                                                  Mii lei

Buget aprobat 2017 din sume defalcate din TVA( finanțare de bază) la ,,Bunuri și servicii,,

Plăți la data solicitării sumei suplimentare la ,,Bunuri și servicii,, ( finanțare de bază)