Eşti aici

Inspector educativ

Consultare lansată de C.N.E. - R.I.S.E.J. (Raport privind implementarea Statutului elevului)

Vă rugăm ră diseminați acest link către elevi și cadre didactice, care doresc să ia parte la consultarea lansată de C.N.E.

https://risej.consiliulelevilor.ro

 

 

Acte necesare pentru excursii și tabere școlare

Vă reamintim că semnătura directorului și ștampila școlii/grădiniței trebuie să fie originale pe ambele exemplare! Un cadru didactic poate fi însoțitor pentru maxim 10 elevi! Părinții nu pot fi considerați însoțitori, însoțitorii trebuie să fie cadre didactice. Plecarea în excursie (în timpul cursurilor) se face doar în situații excepționale, bine motivate în cerere. În dosarul școlii trebuie introduse acordurile părinților, precum și documentele de la firma de transport/cazare.

în atenția grădinițelor și școlilor gimnaziale - Invitație la concursul de desen organizat de Asociația VADON

Vă transmitem invitația Asociației VADON la concursul județean de desene "VADON". Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial. Termen: 20.05.2022 (la Casa Bene - Muzeul cinegetic). detalii în adresă.

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector educativ