Eşti aici

Inspector Școlar General

Precizări Statistică "Reînscrieri Grupa Mare/Pregatitoare"

Se vor întroduce datele despre toți copii care vor începe grupa mare în anul școlar 2012-2013.

Așadar printre altele:

cei care s-au reînscris din grupa mijlocie în grupa mare
cei care s-au reînscris din grupa mare/pregatitoare în grupa mare din varii motive (nu a optat să se înscrie în clasa pregatitoare)
cei din grupe mixte/combinate care sunt la nivel de grupa mare
 

IMPORTANT Ref. Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Vă transmitem, anexat, OMECTS nr. 3450/05.03.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

URGENT! Statistică "Medii Evaluare Națională 2011"

TERMEN: 16.11.2011 ora 11:00

Sunt 2 machete atașate, aproape identice (cel de 2007/2010 face verificare mai detailată pe CNP) . Folosiți cel care este potrivit pachetului office folosit de Dvs.

EduSal

MECTS supervizează stadiul de încărcare a datelor și va face o analiză/evaluare luni 24.10.2011.

Așadar unitățile de învățământ vor încărca datele comparative (așadar ultimul pas din fluxul stat de personal->aprobare->stat de plata->aprobare->incărcare date comparative) până 23.10.2011 ora 22:00.

 

URGENT! Statistică "Cost standard pe elev 2011-2012 FINAL"

TERMEN: 13.10.2011 ora 12:00

prentru detalii consultați adresa atașată cât și notele din machetele atașate

Notă: S-a observat o eroare în tabelul cu arierate, a fost remediată la ora 2:45. Vă rugăm să re-descărcați.

OMECTS nr.4860/12.08.2011 şi OMECTS nr.4865/16.08.2011

OMECTS nr.4860/12.08.2011 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr.5616/2010 cu modificările şi completările ulterioare;

OMECTS nr.4865/16.08.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic

OMECTS nr.3753/09.02.2011

Ordin privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector Școlar General