Eşti aici

Contabilitate

In Atentia Contabililor sefi - Confirmarea Bonuri valorice 200 Euro - 2014

 Unitățile următoare nu au confirmat înregistrarea în contabilitate a bonurile valorice de 200 Euro. Vă rugăm să ne trimiteți COPIA NOTEI CONTABILE.

1. Sc. Gimn. Antos János Reci

2.Sc. Gimn. Dobarlau

 

 

 

In Atentia Contabililor sefi - Confirmarea Manualelor Scolare

 Unitățile următoare nu au confirmat manualele școlare primitie în anul 2015.

Rog aceste unități să confirmă în cursul zilei de astăzi: 31.03.2015. (să ne trimită copia notei contabile)

1. Sc. Gimn. Varadi Jozsef Sf. Gheorghe - lipseste copia notei contabile

2. Lic. de Arta Plugor Sandor Sf. Gheorghe

In Atentia Contabililor sefi - Confirmarea Manualelor Scolare

Rugăm unitățile următoare să confirme primirea manualelor școlare primite in anul scolar 2014 - 2015. (copia notei contabile)

1. Sc. Gimn. Trefan Leonard Poian

2. Sc. Gimn. Nagy Mozes Estelnic

3. Sc. Gimn. Bem Jozsef Lemnia

4. Sc. Gimn. Antos Janos Reci

5. Sc. Gimn. Kalnoki Ludmilla Valea Crisului

6. Sc. Gimn. Gaal Mozes Baraolt

7. Sc. Gimn. Apor Istvan Sanzieni

 

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI

OMEN nr.5077/08.12.2014_premii olimpici internationali.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI

 În data de 22.12.2014 contul "5005"-Sume de mandat al I.S.J. Covasna s-a inchis. Vă rugăm să nu restituiţi sume neutilizate în acest cont.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Monitorizarea cheltuielilor de personal

La solicitarea MEN se modifică pentru I.S.J. termenul de depunere a situației monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna octombrie. Astfel termenul final de transmitere, pentru unitățile de învățământ va fi data de 05.11.2014.

URGENT - Sume neutilizte Olimpiada Judeteana

În ntenția contabililor șefi

Verificați contul dvs.  nr.5006 și restituiți în regim de urgență sumele rămase neutilizate legate de organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare etapa județeană virate de Inspectoratul Școlar (disponibilul virat va fi comunicat la contabilitate ISJ  prin fax sau email).

Alocaţii de stat pentru elevi care au împlinit 18 an 2014-2015

Cererile pentru alocaţia de stat pentru elevi care au împlinit 18 ani vor fi depuse la I.S.J. Covasna – Informatizare – d-lui Bodi Attila Botond, în scris şi format electronic pe Registrul On-Line  până la data de 20 a fiecărei luni (dacă nu aveți cererii depuse se trimite necompletat). În fiecare lună va fi postată o nouă machetă folosiți macheta pentru luna respectivă.
Indicaţii:

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Disponibilitati la titlul 10

Comunicați URGENT, prin adresa de e-mai - foldesi@isj.educv.ro  disponibilul existent în contul dvs deschis la Trezorerie la titlul I - Cheltuieli de personal finanțare din bugetul de stat.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Revenire la Fila de buget

Vă atragem atenția că pentru zona Tg. Secuiesc fila de buget va fi transmisă la Trezorerie. Originalul vor primi prin poștă, nu trebuie să vă deplasați special pentru ridicarea documentului.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Fila de Buget

Ridicați URGENT fila de buget de la I.S.J., pentru  a prezenta la Trezorerie.

IN ATENTIA CONTABILILOR SEFI - Buget 2014 - Examene nationale - URGENT

 

În vederea repartizării bugetului aferent examenelor naționale vă rugăm să transmiteți prin fax sau e-mai (scanat) macheta anexată.

După deschiderea efectuată de MEN vom repartiza creditele conform solicitării depuse de dvs, eventualele diferențe constatate vor fi comunicate în scris.

FOARTE URGENT - Referitor salarii AUGUST

Atașat aveți email-ul trasmis de M.E.N. referitor la deschiderile de credite pu luna august. Vă rugăm să luați măsuri ca în limita posibilităților să efectuați plata examenelor naționale.

Pagini

Subscribe to RSS - Contabilitate