Eşti aici

Audit

Elevi profesional 2016-2018 curtea de conturi

Am postat o situație în Registrul On-Line ref. la elevii din învățământul profesional din perioada 2016-2018 care au împlinit 16 ani.

Detalii în machetă.

Această situație se transmite doar prin Registrul On-Line, nu trebuie trimisă letric.

 

Situație elevi postliceal 2016-2018

Am postat în Registrul On-Line o situație ref. la  elevii postliceali din anii școlari 2016-2017 și 2017-2018 solicitată de către Curtea de Conturi

Detalii în machetă și pe site-ul directorilor

Actualizat la ora 13:10: în urma precizărilor primite de la Curtea de Conturi am introdus coloana "Stare elev (Absolvent, Renunțat)"

In atenția unităților școlare care au solicitat sume suplimentare la ,,Bunuri și servicii,,

Vă rugăm să transmiteți la Inspectoratul Școlar Județean până în data de 09.11.2017 ora 9.00, semnată (director și contabil șef ) și ștampilată, prin fax sau la poșta ISJ , o notă de fundamentare pentru suma solicitată în care să specificați modul de angajare și utilizare a acesteia, precum și motivația neîncadrării în suma alocată inițial pe baza costului standard in care să includeți și următorul tabel:                

În atenția secretarelor școlare

ORDIN nr. 4.271 din 29 mai 2012 privind modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal in invatamantul preuniversitar de stat.

Audit unități din Sf. Ghorghe

În urma situațiilor centralizate cu privire la cheltuieli de personal plăți până la 13 mai 2010 în urma căruia datele primite de la unități de învățământ din Sf. Gheorghe nu corespund cu evidența Trezoreriei Primăriei Municipiului Sf. Gheorghe.

Prin prezenta rugăm unitățile de învățământ din Sf. Gheorghe că până la data de 21 mai 2010 orele 10:00 să depuneți la Inspectoratul Școlar Județean Covasna (biroul audit) xerocopia după extras de cont cu cheltuieli de personal plăți efectuate până în data de 13 mai 2010, pentru verificare.

Pagini

Subscribe to RSS - Audit