Eşti aici

Martie 2022

Concursul Național de Matematică pentru clasele gimnaziale „Csillagszerző” - etapa județeană_18 martie 2022

Concursul Național de Matematică pentru clasele gimnaziale „Csillagszerző” - etapa județeană se va organiza la Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" – Târgu Secuiesc în data de 18 martie 2022, cu începere de la ora 12:00.

Participă elevii care s-au calificat în urma celor 4 etape prin corespondență.

Aveți atașat decizia de numire a comisiei județene de organizare și desfășurare.

Anunț Olimpiada Științele pământului - etapa județeană

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA ETAPEI JUDEŢENE A OLIMPIADEI INTERDISCIPLINARE ,,ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI”

– 17 martie 2022

 Olimpiada „Ştiinţele Pământului” este o competiție școlară interdisciplinară care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale regulamentului specific.

Pagini