Eşti aici

Februarie 2018

Monitorizarea cheltuielilor de personal - URGENT

Rugăm școlile, care nu au trimis pe suport hârtie Monitorizarea cheltuielilor de personal - luna Ianuarie 2018 (ambele tabele), să trimită până la ora 10.00 prin mail (semnat și ștampilat) - deakeva@isj.educv.ro. 

În atenția profesorilor de istorie, socio-umane, religie!

În cursul lunii martie 2018, se vor desfășura la Școala Gimnazială ” Nicolae Colan” Olimpiadele de Istorie,   Istoria și tradițiile minorității maghiare din România,  Științe socio-umane ( educație civică) și Religie ortodoxă - etapa județeană. 

Vă rugăm să completați la termen datele elevilor !

Inspector școlar

prof. Sibianu Victor

EduSAL: Aplicare prevederi Cod fiscal - calcul contributii la salariu minim -versiune noua

Stimaţi colaboratori,

Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu instituţiile partenere caută o soluţie la rezolvarea problemelor de calcul privind contributile la pensie şi sănătate ale angajaţilor care au normă parţială şi drepturi salariale sub nivelul salariului minim pe economie.

În consecinţă vom avea o  nouă versiune de aplicaţie pe care o vom lansa săptămâna viitoare de îndată ce vom avea un algoritm de calcul stabilit în cadrul legal.

Implementare alerta "V" EduSAL versiunea 2.10.1

Sa implementat în aplicația centrală alerta #V# - Conform HG nr. 34/2018 nu poate fi acordat spor de condiții vătămătoare.

Alerta se va afișa atât în stat de personal, cât și în stat de plată. Alerta inactivează butonul de aprobare a statelor.

Motivul alertei “V” sunt persoanele care au spor condiții vătămătoare și nu trebuie să –l mai aibă.

Pagini