Eşti aici

Aprilie 2016

În atenția contabililor și secretarilor! Hotărâri judecătorești.

Prin prezenta Va rugăm să completaţi registrul online cu sumele necesare pentru plata sentinţelor judecătoreşti care se suportă din sume defalcate din TVA - de la titlul 10 - cheltuieli de personal . Se lucrează in mii lei.

Termen 13.04.2016 ora 10:00

Pagini