Eşti aici

Ianuarie 2016

MODIFICARE DE DECIZIE PENTRU ZONA SF.GHEORGHE_OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA ZONALĂ (30 IANUARIE 2016)

Pentru ZONA SF.GHEORGHE s-a modificat decizia ISJ Nr.110, privind componența comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa zonală a Olimpiadei Naţionale de Matematică pentru clasele V-XII şi a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” pentru clasele IX-XII din 30  ianuarie  2016

Ridicare atestate BACOV-ia

Vă rugăm să afișați în cancelarie.

FIȘE DE EVALUARE

Detalierea punctajelor prevăzute la punctului IV din Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic, Anexa nr. 2 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobată prin OMECȘ 5559/2015

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ȘI CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ”ADOLF HAIMOVICI” - ETAPA ZONALĂ_30 IANUARIE 2016

În atenția profesorilor de matematică din județ!

Aveți atașat Decizia de numire a comisiei pentru OZM_Etapa zonală.

Profesorii de matematică (toți membrii comisiei din decizie) vor fi prezenți la unitățile de învățământ organizatoare (din fiecare zonă a județului, conform adresei ISJ Nr.10040 din 17. decembrie 2016), sâmbătă, 30 ianuarie 2016, ora 8:15

Pagini