Eşti aici

Ianuarie 2014

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

        1. Vă rugăm să completați în BDNE datele statistice  S3 (sf. sem. I)

pentru anul școlar 2013-2014. Termen 06.02.2014.

        2. ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MEDIUL RURAL

           Vă rugăm să luați legătura cu primăriile și în cazul în care primăria

nu a transmis Hotărârea Consiliului Lucal privind funcționarea rețelei  școlare

pentru anul școlar 2014 -2015 să ne trimtă urgent pentru a finaliza proiectul planului

de școlarizare pentru anul școlar 2014 - 2015.

ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

        1. Vă rugăm să completați în BDNE datele statistice  S3 (sf. sem. I)

pentru anul școlar 2013-2014. Termen 06.02.2014.

        2. ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MEDIUL RURAL

           Vă rugăm să luați legătura cu primăriile și în cazul în care primăria

nu a transmis Hotărârea Consiliului Lucal privind funcționarea rețelei  școlare

pentru anul școlar 2014 -2015 să ne trimtă urgent pentru a finaliza proiectul planului

de școlarizare pentru anul școlar 2014 - 2015.

Noi documente aferente Invatamantului Profesional si Tehnic

1. ADRESA MEN nr.27166/27.01.2014 referitoare la aprobarea centrelor de examen, pentru sesiunea februarie 2014 a examenului de certificare a competențelor profesionale. O trimit acum și scanată. 2. PRECIZĂRILE Nr. 27553/30.01.2014 privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului şcolar 2013 – 2014 şi cuantumul taxelor care sunt achitate, după caz, de absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi postliceal. 3. Vă informez că a apărut Cadrul național al calificărilor aprobat prin Hotărârea Nr. 918 din 20 noiembrie 2013, publicat în Monitoarele oficiale ale României, Partea I, nr.734 din 28 noiembrie 2013 și republicată în nr. 797 din 18 decembrie 2013. Cadrul național al calificărilor modifică nivelurile de calificare face mențiunea că pentru învățământul preuniversitar, nivelurile 1-5, se aplică începând cu anul școlar 2014-2015. Foarte important este faptul că în acest an școlar 2013-2014 se păstrează nivelurile aprobate în actualele metodologii. Pentru absolvenții: - învățământului profesional de 3 ani se va obține nivelul 3, - pentru ai învățământului liceal nivelul 4, - pentru ai învățământului postliceal nivelul 5. 4. Pachet documente IP de 3 ani_proiect

În atenția secretarelor precizare Edusal

În mod OBLIGATORIU completați cămpul cu data plăți salariului la Trezorerie

Documente aferente ariei curriculare TEHNOLOGII

1. Graficul de desfasurare a Olimpiadelor Judetene Tehnologii; 2. Anexa C la Calendarul olimpiadelor școlare_2013-2014_Olimpiade-tehnice; 3. Situatia centrelor de examen de certificare a calificarilor profesionale 2013-2014; 4. Graficul monitorizarilor externe si a inspectiilor de validare a Rapoartelor de Autoevaluare 2013-2014.

Pagini