Eşti aici

Octombrie 2013

Precizare completare statistica: Banca de date natională a formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar

1.       La grade/doctorate se vor completa 90 CPT, doar daca s-au echivalat aceste credite.

2.       La sectiunea programe, se vor completa programele si cursurile de formare la care au participat cadrele didactice incepand cu 1.sept.2010.

STATOCT 2013

Reluăm completarea programului de stat de funcții "STATOCT", conform modelului de anul trecut.

Vă rugăm, ca pentru buna derulare a completării programului să aveți pregătite următoarele date:

1. un stat de funcții pe grupe de funcții, tranșe de vechime pe nivele de învățământ

2. indemnizațiile de conducere

Consfatuirea profesorilor de Matematica_Materiale prezentate: 17-20 septembrie 2013

 Aveți atașat prezentarea ppt, respectiv regulamentul specific și programele pentru olimpiada de matematică (clasele V-VIII și IX-XII).

NAVETISTI

Vă rugăm să ne transmiteți elevii și cadrele didactice care fac naveta

pe anul școlar 2013 - 2014. (autobuz, tren și microbuze școlare)

Situația se va completa pe nivel de centru financiar și se va trimite

prin email la adresa ambrusi@isj.educv.ro până pe data de 18.10.2013

URGENT! Modificare termen bază de date cadre

Având în vedere adresa DGMRURSN 505/11.10.2013 prin care se solicită situația cadrelor didactice, termenul de completare și trimitere pentru Baza de date Cadre a fost modificat.

Noul termen: 15.10.2013 ora 11:00

Proiect SINCRON

În perioada 27-30 septembrie 2013, 100 de elevi și 10 cadre didactice din 10 școli au participat la activitățile educative din cadrul Proiectului SINCRON și au petrecut 4 zile frumoase în Hotel Montana din Covasna. Elevii și profesorii au participat la diferite activități de ecologizare a zonelor protejate  Natura 2000 din Munții Bodoc, au vizionat filme, au plantat puieți, au participat la concursuri foto și de planșe etc.

Concurs organizat de S.C. Gospodărie Comunală S.A. "Apa este viață!"

Concursul se adresează elevilor claselor a XI-a din licee. În anexă găsiți invitația în limba română și maghiară.

Pagini