Eşti aici

Decembrie 2012

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - 2012 - 2013

 Unitățile de învățământ, care în anul financiar 2012 au organizat etape județene la diferite discipline sportive, organizate în cadrul O.N.S.Ș., vor primi fonduri pentru achitarea serviciilor medicale la aceste competiții. La prezenta se anexează referatul aprobat de I.Ș.J. Covasna, împreună cu lista unităților școlare care au organizat competiții sportive - etape județene.

                                                                    Inspector școlar,

                                                                   prof. Farkas Csaba Istvan 

Deschideri de credite la data de 17.12.2012 - LA titlul 59 - Alte Cheltuieli - Burse"

Deschiderile de credite la titlul 59 - Burse - sunt aferente lunii decembrie 2012, care se utilizează până la finele anului. În cazul în care din anumite motive nu puteți utiliza în întregime fondurile virate, acestea nu vor fi realocate in luna ianuarie 2013.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale.

vă reamintim că evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual se face conform ordinului 3860/2011.

Pagini