Eşti aici

DECONTAREA BONURILOR VALORICE 200 EURO


 

Va rugam sa restituiti cotoarele bonurilor valorice care au fost utilizate pentru achizitionarea unui calculator, respectiv tabelul centralizator, copiile dupa facturi,procesul verbal semnat de membrii comisiei cu stampila conform cu originalul . Data limita este 05.12.2014