Eşti aici

Lista de dotări independente aprobate de MECT

Ataşat aveţi lista de dotări independente aprobate de MECT, la întocmirea ordinului de plată şi anexei 4 la ordinul de plată. Veţi completa pagina, grupa de dotari independente, (Anexa2, Omect 3246 etc.), nr. de poziţie.

Pentru unităţile de învăţământ din zona Sfântu Gheorghe, documentaţia va fi depusă la Trezoreria Statului. În cazul unităţilor de învăţământ din celelalte zone, va fi ataşat documentelor de plată lista de dotări independente, precum şi lista de investiţii ataşat prezentei.