Eşti aici

Alocații de stat pentru elevi care au împlinit 18 ani în anul școlar 2023-2024

Cererile pentru alocația de stat pentru elevi care au împlinit 18 ani vor fi depuse la I.S.J. Covasna – Informatizare – d-lui Bódi Attila Botond, în scris și format electronic pe Registrul On-Line până la data de 20 a fiecărei luni (dacă nu aveți cererii depuse se trimite necompletat). Excepție face luna septembrie în care se modifică termenul de trimitere până la data de 29.09.2023. În fiecare lună va fi postată o nouă machetă folosiți macheta pentru luna respectivă.

Fiecare cerere va fi capsată împreună cu documentele aferente.

Indicații:

 În fișierul publicat pe Registrul On-Line se trec toți elevii care au împlinit 18 ani până la data de 29.09.2023 (nu numai pe cei care au împlinit 18 ani în septembrie)

Pentru o mai bună funcționare a procesului de colectare a datelor, recomandăm următoarele lucruri:

- vă rugam să folosiți fișierul predefinit. Nu trebuie modificat formatul acestuia

- NU utilizați diacritice (exemplu - in loc de Grigoroșcuță Cătălina se scrie GRIGOROSCUTA CATALINA )

- la completarea codurilor POSTALE să utilizați codurile din fișierul Coduri_Postale.xls

- la completarea codurilor CODOIS să utilizați codurile din fișierul Banci_Codois.xls

- la completarea coloanei Localitate - denumirea localității trebuie să coincidă cu cea din fișierul Coduri_Postale.xls (greșit - Sf Gheorghe, corect - SFANTU GHEORGHE)

- nu trebuie să existe rânduri goale în fișier, cererile trebuie să fie completate pe linii, una după alta.