Eşti aici

Necesar pe luna  FEBRUARIE 2023

În vederea efectuării în timp util a deschiderilor de credite ,termenul pentru unități este de 20.01.2023, ORA 10.00.

Se vor cuprinde următoarele:

- necesarul pentru plata cheltuielilor de personal aferente lunii IANUARIE 2023 cu solicitarea indemnizației de hrană în coloană separată;

- necesarul pentru plata sumelor aferente persoanelor din creșă (65.13);

- necesar pentru transport elevi, necesar competiții CSS;

- necesarul pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, numai diferența față de disponibilul existent (59.40)

- necesar bani de liceu, bursă profesioanală, etnici români;

Unitățile conexe vor solicita și cheltuielile cu bunuri și servicii, până la nivelul bugetului aprobat pe trimestrul I/ 2023 .

Completarea se face la un singur subcapitol, distinct pe coloane, în funcție de tipul cheltuielilor:

( salarii, indemn. de hrană,  fd. handicap.)

Vă rugăm să  întocmiți NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND SOLICITĂRILE DE DESCHIDERI DE CREDITE PE LUNA FEBRUARIE  2023, cuprinzând cheltuielile aferente lunii  IANUARIE a.c., la chelt.de personal, respectiv  pentru titlul 20; 57; 59 .

Necesarul  împreună cu Nota justificativă aferentă se listează, se semnează, se ștampilează și se transmite la ISJ  scanat prin email,( termenul trimiterii 20.01.2023, ora 12.)

Vă mulțumim.