Eşti aici

Acte necesare pentru excursii și tabere școlare

Pentru avizarea excursiilor și taberelor școlare se va trimite la I.Ș.J. (cu 5 zile înaintea începerii excursiei, taberei) 2 dosare.

1. Un dosar complet (dosarul școlii - care va fi trimis înapoi la școală), cu toate documentele în original (vezi anexă - Componența dosarelor pentru aprobarea excursiilor).

2. Dosarul I.Ș.J. (rămâne la I.Ș.J.), cu toate documentele necesare în original. Dosarul conține doar cererea, planul de excursie și formularul de excursie, precum și planul de recuperare pentru elevi/orar de suplinire pentru profesori).

Menționăm că 1 cadru didactic însoțitor poate însoți maxim zece elevi! Excursiile nu sunt permise în timpul orelor de curs. Toate excepțiile trebuie justificate! Pentru activitățile care nu sunt activități de timp liber, nu se transmit dosare la I.Ș.J.

Pentru excursii și tabere organizate după cursuri, la sfârșit de săptămână sau în timpul vacanțelor școlare nu trebuie trimis dosar la I.Ș.J. În aceste cazuri se va întocmi doar dosarul școlii și se va aviza la unitatea de învățământ de către directorul școlii. 

Vă rugăm să nu puneți documentele în țiple! Vă mulțumim.