Eşti aici

Anunț cursuri de pregătire și precizări examen de grad didactic II_sesiunea 2022_ Universitatea Babeș-Bolyai_Cluj-Napoca

http://dppd.ubbcluj.ro/

ANUNȚURI

***

EXAMEN GR. DID. II, SES. 2022

Examenul pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea 2022, se va desfășura cu prezența fizică, revenindu-se la forma de dinainte de pandemie, cu examen scris și oral.

Pentru profesori (toate specializările), liniile română, maghiară și germană examenul se va desfășura în data de 30 august 2022, ora 9,00, proba scrisă (didactica specialității) și în data de 31 august 2022, ora 9,00 proba orală (pedagogie).

Pentru învățământul primar și preșcolar Cluj, liniile română, maghiară și germană examenul se va desfășura în data de 29 august 2022, ora 9,00, proba scrisă (didactici) și în data de 30 august 2022, ora 9,00 proba orală (pedagogie).

Graficul desfășurării acestor probe pe specializări, locul desfășurării probelor, alte informații utile pentru candidați le vom posta pe site-ul DPPD și le vom transmite și Inspectoratelor Școlare Județene de unde provin candidații.;

***

Pregătiri gr. did. II ses. 2022

Pregătirile pentru examenul de obținerea gradului didactic II, ses. 2022, vor avea loc în data de 4 iulie 2022, online.

Pentru profesori (toate specializările), liniile română, maghiară și germană, pregătirile se vor desfășura astfel: în intervalul orar 9-13 pregătiri la didactica specialității, iar în intervalul orar 14-18 pregătiri la pedagogie.

Pentru înv. primar și preșcolar Cluj, liniile română, maghiară și germană, pregătirile se vor desfășura astfel: în intervalul orar 9-13 se vor desfășura pregătirile la pedagogie, iar în intervalul orar 14-18 pregătirile la didactici.

Graficul desfășurării acestor pregătiri pe specializări, platformele pe care se vor desfășura, linkurile de acces, alte informații utile pentru candidați, le vom posta pe site-ul DPPD, în timp util.