Eşti aici

Olimpiada de Matematică ”Olimpiada Satelor din România” - etapa județeană, 2 aprilie 2022

Rog secretariatele unităților de învățământ să anunțe profesorii de matematică din decizia atașată să consulte această postare pe site!

În atenția profesorilor de matematică!

Olimpiada de Matematică ”Olimpiada Satelor din România” pentru clasele V-VIII - etapa județeană se va desfășura sâmbătă, 2 aprilie 2022, la Școala Gimnazială ”Nicolae Colan” din Sf.Gheorghe, cu începere de la ora 10:00

Vor fi prezenți la unitatea de învățământ mai sus menționată:

- la ora 9:00 – Membrii comisiei de organizare și profesorii din școala gazdă

- la ora 9:30 – Membrii subcomisiei de organizare (conform deciziei) și elevii participanți

Obs. Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate sau carnetul de elev avizat pentru anul școlar curent

- la ora 11:30 – Membrii subcomisiei de evaluare (conform deciziei) 

Informații și criterii de calificare:

 • Durata probei scrise este de 2 ore, pentru toate clasele.
 • Subiectul probei scrise conține 4 probleme pentru care se cere redactarea completă a soluției fiecărei probleme.
 • Fiecărei probleme din concurs i se acordă un număr de minimum 0 puncte și maximum 7 puncte.
 • Pentru etapa națională a concursului, fiecare inspectorat județean primește câte un loc pentru fiecare dintre clasele V-VIII, deci un număr total de 4 locuri/județ.
 • Un elev se poate califica la etapa imediat superioară a concursului numai dacă a obținut la etapa curentă cel puțin 40% din punctajul maxim posibil (28 de puncte)
 • Criteriile de departajare a elevilor care au obținut același punctaj la un an de studiu și se află în situația de a se califica la etapa națională a concursului se referă în ordine la:
  • numărul problemelor notate cu 7 puncte
  • numărul problemelor notate cu 6 puncte
  • punctajul obținut la problema cel mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ.
AtaşamentMărime
PDF icon Decizia de numire a comisiei_OSR_2022.pdf782.11 KB