Eşti aici

PROIECT POC_GHIDUL SOLICITANTULUI (OUG 144)

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, anunță publicarea Ghidului solicitantului aferent celui de al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE apelul 2 dedicat tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică.

Depunerea și înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza începând cu data de 25 octombrie 2020 ora 09:00 și se va închide în data de 15 ianuarie 2020 ora 18:00.

Cererile de finanțare vor fi depuse prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul solicitantului.

Ghidul și anexele le găsiți în folderul Proiect Achiziție Echipamente IT.

Succes!