Eşti aici

EduSAL versiunea 2.12

După instalarea versiunii 2.12, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiunii statele de personal şi plată se vor invalida.

După instalarea versiunii 2.12 vă rugăm să aveţi în vedere următoarele verificări de date:
- Drepturile personalului de conducere
- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017
- Drepturile personalului medical
- Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal

Modificările aduse la versiunea 2.12 faţă de versiunea 2.11, şi a modificărilor ulterioare, constau în:

1. Majorarea drepturilor salariale pentru personalul din CCD-uri începând cu luna aprilie 2018.
2. Majorarea drepturilor salariale ale antrenorilor încadraţi la categoria didactic-auxiliar începând cu luna martie 2018. 
3. Actualizarea formulei de calcul pentru sporul de noapte la didactic-auxiliar şi nedidactic
4. Eliminarea elementului salarial “Sume compensatorii Art. 146, alin. (5^2), lit.2 din Legea 227/2015” din statul de plată şi calcularea în mod automat a diferenţelor de contribuţii plătite de angajator în numele salariatului conform OUG nr. 3/2018
5. Actualizarea salariilor grilă pe Legea 250 pentru personalul didactic de predare astfel încât să fie afişată valoarea majorată cu 25% şi 20% 
6. Majorarea nivelului maxim pentru anul 2022 pentru personalul de conducere din ISJ/ISMB
7. Implementare elementului salarial “Voucher de vacanţă” în forma de Alte drepturi:
 suma se va opera doar pentru calculul şi reţinerea impozitului
 se va putea opera în perioada aprilie – noiembrie 2018
 nu se va putea opera mai mult de 1.450 lei pe persoana în perioada mai sus menţionată
8. Implementarea raportului “Voucher-e de vacanţă” în meniul Managementul salarizării / Utilitare
8. Au fost implementate următoarele restricţii:
 se pot înregistra sume de “Concediu de odihnă neefectuat”, din forma de Alte drepturi, DOAR la încetarea de contract
 inactivarea elementelor de “Sume compensatorii Art. 146, alin. (5^2), lit.2 din Legea 227/2015” 
 inactivarea elementelor de Hotărâri judecătoreşti până la aprobarea bugetului de către MEN
 câmpul “Motiv alerta R/S” din forma de încadrare va putea fi selectat DOAR pentru personalul didactic de predare 
9. Actualizarea nomenclatorului de bănci cu banca Piraeus Bank
10. A fost corectat nivelul maxim din 2022 pentru funcţia de Asistent medical debutant cu PL. 
11. Conform precizărilor MEN au fost implementate următoarele modificări:
- Personalul care a făcut parte din categoria personalului didactic auxiliar și își desfășoară activitatea în unitățăle de învățământ special și în prezent face parte din categoria personalului nedidactic, nu mai beneficiază de spor pentru învățământ special, potrivit art. 4 din Anexa I, Cap. I, lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017. 
- Personalul medical: medic și asistent medical beneficiază, începând cu 1 martie 2018, potrivit prevederilor art. 38, alin. (3), litera b.) din Legea-cadru nr. 153/2017, de drepturile salariale pentru anul 2022. Începând cu aceeași dată cele două funcții nu mai beneficiază de sporul de stabilitate, având în vedere că această categorie profesională primește începând cu 1 martie 2018, drepturile salariale pentru anul 2022, precum și de sporul pentru învățământ special potrivit art. 4 din Anexa I, Cap. I, lit. B., din Legea-cadru nr. 153/2017.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.12, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.12).
Numai bine,
Echipa EduSAL

AtaşamentMărime
Package icon EdusalSetup_2_12.zip36.25 MB