Eşti aici

EduSAL versiunea 2.11

Modificările aduse la versiunea 2.11 faţă de versiunea 2.10.5 constau în:

1.      Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar conform legii cadru nr. 153/2017, cu excepţia personalului din Casa Corpului Didactic şi Inspectorate Scolare Judeţene.

Atenţie! Se majorează drepturile salariale doar personalului didactic din Anexa I – „ÎNVĂŢĂMȂNT” şi Ordinului comun (ataşat).

2.      Încadrarea personalului medical pe grila din 2022 conform reglementărilor specifice Familiei ocupaţionale -  „SĂNĂTATE”

3.      Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază aferent încadrărilor setate pe coeficient de salarizare conform răspunsului primit de la Ministerul Muncii (adresa ataşată) astfel:

 - De la 1 ianuarie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25

 - De la 1 martie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25*1,2

4.      Modificarea algoritmului conform O.U.G. nr. 3/2018 începând cu luna martie 2018 pentru salariaţii pentru care se aplică art. 146, alin. (5^1) - (5^3) şi art. 168, alin. (5^1), respectiv:

 - Impozitul nu va mai fi influenţat de diferenţele de contribuţii.

 - Impozitul final reţinut de la salariat va fi cel calculat conform venitului brut realizat şi contribuţiilor neplafonate.

Vă rugăm să consultați și arhiva ataşată cu informările modificărilor implementate în noua versiune

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.11, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.11)

Echipa EduSAL

AtaşamentMărime
Package icon EdusalSetup_2_11.zip35.89 MB
Package icon Edusal 2.11.zip6.4 MB