Eşti aici

Anexele nr.1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ,domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru DEF 2017