Eşti aici

Inspector Învățământ Special

Faza judeţeană a Concursului Naţional pentru Elevi „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor, ediția a VII-a

Vă transmitem alăturat adresa MEN 31719/2013 privind desfăşurarea Concursului Naţional pentru Elevi „Diversitatea - O Şansă în plus pentru viitor”, ediția a VII-a, derulat de către Ministerul Educaţiei Naționale, în parteneriat cu Asociaţia “Divers”.

CENTRALIZATOR PRIVIND RECOMANDĂRILE EMISE ÎN URMA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR

 îN ATENŢIA DIRECTORILOR UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A MEMBRILOR COMISIILOR DE ÎNSCRIERE!

VĂ RUGĂM SĂ SELECTAŢI (ÎN BAZA ADRESELOR DE DOMICILIU A PĂRINŢILOR) RECOMANDĂRILE (PRIVIND NIVELUL LA CARE URMEAZĂ SĂ FIE INSCRIŞI) PENTRU COPIII DIN CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII DVS. ŞI SĂ AFIŞAŢI TABELUL LA UNIT. DE ÎNVĂŢĂMÂNT (inclusiv la structurile arondate). PENTRU DETALII SAU ÎN CAZ DE NECLARITĂŢI VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI INSP. DE SPECIALITATE ÎNV. SPECIAL SAU DIRECTORUL CJRAE.

VĂ MULŢUMIM!

INSPECTOR ŞCOLAR PTR. INV. SPECIAL

prof. BOKOR I. ATTILA

Pagini

Subscribe to RSS - Inspector Învățământ Special