Eşti aici

Mobilitate 2016

FIȘE DE EVALUARE

Detalierea punctajelor prevăzute la punctului IV din Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic, Anexa nr. 2 la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobată prin OMECȘ 5559/2015

Pagini

Subscribe to RSS - Mobilitate 2016