Eşti aici

Salarizare

Întroducerea datelor în registrul ReviSal

În atenția directorilor

Având în vedere videoconferința din data de 13.04.2018 organizată de conducerea MEN alăturat vă transmitem adresa 72 IFL.

Vă rugăm să finalizați întroducerea datelor în ReviSal cel târziu în cursul zilei de luni 16.04.2018 conform solicitării MEN.

Finalizare Edusal luna martie 2018

Vă rugăm să finalizați transmiterea statelor de personal și de plată în Edusal termenul este azi (05.04.2018) ora 1300

EduSAL versiunea 2.11.2

Conform modificărilor aduse în versiunea curentă, enumerate mai jos, instalarea se va face opțional numai dacă utilizatorul consideră că este necesar să rezolve măcar una din situațiile precizate.

După instalarea versiunii 2.11.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

EduSAL versiunea 2.11.1

Modificările aduse la versiunea 2.11 sunt valabile şi la versiunea 2.11.1

Modificările aduse la versiunea 2.11.1 faţă de versiunea 2.11 constau în rezolvarea următoarelor probleme:

1.      Adăugarea grilelor pentru Analist programator I, II, IA, debutant cu studii S

2.      Generare de stat de plată

3.      Adăugarea grilelor la 2022 pentru Asistent medical cu studii PL şi M, Asistent medical principal cu studii PL, M, SSD

EduSAL versiunea 2.11

Modificările aduse la versiunea 2.11 faţă de versiunea 2.10.5 constau în:

1.      Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar conform legii cadru nr. 153/2017, cu excepţia personalului din Casa Corpului Didactic şi Inspectorate Scolare Judeţene.

Atenţie! Se majorează drepturile salariale doar personalului didactic din Anexa I – „ÎNVĂŢĂMȂNT” şi Ordinului comun (ataşat).

EduSAL versiunea 2.10.5

Pe scurt modificările aduse la versiunea 2.10.5 faţă de versiunea 2.10.4 constau în:
1.      Implementarea modificărilor conform O.U.G. nr. 8/2018, respectiv:
    i.  Actualizarea algoritmului de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale (pensie) pentru persoanele aflate în concediu medical

În atenția conducerii centrelor financiare ! (Edusal)

Vă rugam sa finalizați statele de personal și statele de plată și să transmiteți spre aprobare azi - 08.03.2018 - pana la ora 12

EduSAL versiunea 2.10.4

Modificările aduse la versiunea 2.10.4 faţă de versiunea 2.10.3 constau în:

1.      Actualizarea D112 pentru luna de calcul ianuarie 2018 conform versiunii publicate de ANAF în data de 15 februarie 2018.

[b]NOTA![/b] Nu sunt încă funcţionale Anexele 4/5 de recuperare a sumelor de concedii medicale. Vor fi disponibile în versiunea următoare. Cei care se grăbesc să depună aceste cereri vor proceda la întocmirea anexelor manual.

EduSAL versiunea 2.10.2

După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.10.2 faţă de versiunea 2.10.1 constau în:

1.      Sporul de condiţii vătămătoare se va actualiza la valoarea zero

Pe acest motiv, doar cei care la instalarea acestei versiuni încă mai au acest spor, după instalarea noii versiuni, statele de personal se vor invalida şi vor trece în starea „în lucru” doar dacă se vor regăsi persoane care încă au spor condiţii vătămătoare. 

EduSAL: Aplicare prevederi Cod fiscal - calcul contributii la salariu minim -versiune noua

Stimaţi colaboratori,

Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu instituţiile partenere caută o soluţie la rezolvarea problemelor de calcul privind contributile la pensie şi sănătate ale angajaţilor care au normă parţială şi drepturi salariale sub nivelul salariului minim pe economie.

În consecinţă vom avea o  nouă versiune de aplicaţie pe care o vom lansa săptămâna viitoare de îndată ce vom avea un algoritm de calcul stabilit în cadrul legal.

Implementare alerta "V" EduSAL versiunea 2.10.1

Sa implementat în aplicația centrală alerta #V# - Conform HG nr. 34/2018 nu poate fi acordat spor de condiții vătămătoare.

Alerta se va afișa atât în stat de personal, cât și în stat de plată. Alerta inactivează butonul de aprobare a statelor.

Motivul alertei “V” sunt persoanele care au spor condiții vătămătoare și nu trebuie să –l mai aibă.

EduSAL versiunea 2.10.1

După descărcarea şi instalarea versiunii 2.10.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!

După instalarea noii versiunii statele de plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru

Modificările aduse la versiunea 2.10.1 faţă de versiunea 2.10 constau în rezolvarea următoarelor probleme:

-          Scutirea la impozit la cei marcaţi cu Este scutit de impozit=Da

-          Calculul contribuţiei de sănătate la nivelul venitului brut şi nu plafonat la salariul minim pe economie

Pagini

Subscribe to RSS - Salarizare