Eşti aici

Salarizare

Notificare: Concursul pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010

Potrivit graficului de desfăşurare a concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2010 , s-a afişat  la avizierul inspectoratului lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării dosarelor.

Eventualele contestaţii  asupra punctajului acordat se pot depune la secretariatul inspectoratului în perioada 13-17 mai 2010. 

Statistică "Paznici, Portari"

Fiecare unitate va completa tabelul atașat și-l va trimite prin email la adresa bszilard@isj.educv.ro cu subiectul portar_paza 

 

Statistica se referă la numărul de posturi.

 

TERMEN AZI 10.05.2010 ora 14:00!

Statistică "Cheltuieli personal cantine/internate"

 

In vederea efectuării unei analize privind fundamentarea cheltuielilor de personal pentru activitatea internate -cantină, pe anul 2010 din învățământul preuniversitar, conform adresei 185/DGEF/12.04.2010 unitățile cuprinse în tabel vor completa și trimite tabelul prin email la adresa bszilard@isj.educv.ro cu subiectul emailului fiind chelt_cantina 

 

Doar cele 20 de unități menționate în tabel vor trimite situația. Dacă nu aveți cazul, completați cu 0.

Monitorul Oficial 195/29.03.2010

Vă supunem atenției din MO 195 Legea 49/2010 care modifică Legea 19/2000 și Legea 53/2003 (Codul Muncii)

Evalurea corectitudinii predării datelor la statistica "Cheltuieli Personal"

Iarăși vă rugăm să vă uitați pe adresa 5214 din 2009 prin care v-am comunicat numărul de posturi APROBATE de către ISJ pentru anul școlar actual.

Ne referim la următoarele unități:

 

Statistică "Cheltuieli Personal"

Conform adresei MECTS 168/29.03.2010 pentru a efectua o analiză privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 330 / 2009 și OUG 1 /2010 veți completa tabelul anexat cu datele referitoare la unitatea Dvs.

Situația completată va fi trimisă prin email la adresa bszilard@isj.educv.ro cu subiectul chelt_pers cu termenul de AZI 29.03.2010 ora 14:00

Situația se referă pe anul 2010.

Posturile se referă la numărul de posturi aprobate pentru acest an școlar.

Stare completare statistică "Încadrare Legea 221"

Pe data 26.03.2010 ora 12:43 adică după expirarea termenului am primit tabele completate corect de la toate unitățile.

 

URGENT! Statistică "Încadrare Legea 221"

Având în vedere adresa MECTS - Cabinetul Secretarului de Stat nr. 566/B.O. /24.03.2010 prin care ne solicită situația cuprinzând cazurile de încadrare potrivit legii 221/2008 vă rugăm să completați tabelul anexat.

TERMEN: 26.03.2010 ora 12:00

Stare completare statistică "Cadre didactice"

Pe data de 25.03.2010 la ora 9:15 am centralizat datele de la toate unitățile.

Evalurea corectitudinii predării datelor la statistica "Posturi Februarie"

În atenţia unităţilor care apar in tabelul anexat !
Vă rog să căutaţi adresa I.Ş.J. nr. 5214 din 08.09.2009 prin care v-am comunicat numărul maxim de posturi aprobate pentru centrul dvs. financiar începînd cu data de 01.09.2009.
Numărul de posturi APROBAT pentru un centru financiar NU SE SCHIMBĂ până la data de 31.08.2010 !!!!!!!
Unităţile din Tg. Secuiesc nu au luat in considerare schimbările în numărul de posturi care au intervenit după redistribuirea posturilor nedidactice conf. HOT. nr 51/2009 al Cons. Local Tg. Secuiesc !!!!!!!!!

Statistică nr. cadre didactice

Având în vedere adresa M.E.C.T.S. nr. 565/B.O:/23,03,2010, alăturat va transmitem spre completare următorul tabel.

ATENŢIE! Este vorba de NUMĂR DE PERSOANE și pentru a evita dublarea, doar persoanele care au cartea de muncă la unitatea respectivă.

Termen de completare : MIERCURI - 24.03.2010 , ORA 14,00

 

Statistică posturi februarie

Având în vedere că D.G.F.P. ne solicită situaţia numărului de posturi ocupate din cadrul fiecărui C.F. în scopul confruntării cu numărul posturilor ocupate transmise de Dvs. prin "Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pe luna FEBRUARIE" Vă rugăm sa completaţi tabelul atașat.

Pagini

Subscribe to RSS - Salarizare