Eşti aici

Februarie 2017

Conexiuni nefuncționale "Internet în Școala Ta"

Conform OMENCȘ 4488 / 2015 responsabilii locali verifică zilnic starea conexiunii de internet, așadar presupunem că nefuncționarea conexiunii are cauze tehnice.

Conform recentei notificări de la MEN unitățile:

Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat
Şcoala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia

Completare resurse materiale SIIIR

Vă rugăm să completați în SIIIR datele cerute în notă.

Precizări:

Datele despre resurse materiale pot fi modificate de către utilizatori cu rolul de Administrator patrimoniu sau Secretariat.

Punctul 1:

Vă rugăm să parcurgeți ghidul de completare pas cu pas, se solicită mai multe date ca până acum.

ÎN ATENȚIA PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI LIMBA LATINĂ

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației (ISE) au lansat în consultare, vineri, 27 ianuarie 2017, proiectele de programe școlare pentru clasele V-VIII. Conform Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3593/18.06.2014, proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din domeniu.

Mențiuni EduSal

Începând cu ora 12:00 a fost oprit aplicaţia central pentru actualizare la versiunea 2.6. Pe durata acestei proceduri nu veţi putea comunica cu aplicatia central.

Elevi neasociați la clase

În timpul anului școlar fiecare copil/elev trebuie să fie asociat la grupă/clasă. Dacă nu mai frecventează unitatea trebuie dezasociat de la grupă și de la unitate.

Următoarele unități au elevi care nu sunt asociați la clasă și nu sunt dezasociați de la unitate:

Pagini